Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyệnVõ Nhai,tỉnh Thái Nguyên

5 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số: 01/QĐ/KSTHADS và Kế hoạch số: 02/KH/KSTHADS ngày 27/02/2020 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyệnVõ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở kết quả kiểm sát, ngày 29/5/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Triệu văn Tiếp Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên-Trưởng đoàn chủ trì và toàn thể các thành viên đoàn trực tiếp kiểm sát. Tham dự công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát còn có các đồng chí Lãnh đạo phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên;Tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ của Chi cục Thi hành án dân sự huyệnVõ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt Đoàn trực tiếp kiểm sát, đồng chí Chu Văn Hiện- Phó Trưởng đoàn thông qua toàn bộ nội dung Dự thảo kết luận về hoạt động tổ chức thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai trong thời điểm trực tiếp kiểm sát. Nội dung dự thảo kết luận đã đánh giá những kết quả, thành tích đạt được trong thời điểm kiểm sát như: Việc thụ lý, ra Quyết định, tổ chức thi hành án đã được thực hiện cơ bản đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Võ Nhai đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra công tác nghiệp vụ thi hành án; Đã thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác được giao.

Tuy nhiên thông qua trực tiếp kiểm sát còn phát hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai có những tồn tại, thiếu sót vi phạm cần phải khắc phục như:

Vi phạm của Chấp hành viên chưa kiên quyết trong việc đôn đốc, xử lý tài sản của người phải thi hành án để thi hành án dẫn đến để kéo dài chưa được giải quyết: 01 việc;

Vi phạm trong việc tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án. Đơn không có ngày, tháng, năm, không có chữ ký đóng dấu của người, cơ quan được thi hành án;

Vi phạm về việc giao nhận bản án, quyết định với Tòa án. Khi giao nhận không có chữ ký giữa người giao và người nhận; Một số loại Sổ như: Sổ quản lý tài sản tang vật, sổ quỹ tiền mặt ghi chưa đầy đủ nội dung tại một số cột mục theo quy định; Thiếu chứng từ phiếu chi xuất quỹ thanh toán tiền thi hành án theo quy định. Đồng thời qua Trực tiếp kiểm sát phát hiện Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai vi phạm về thời hạn chuyển giao bản án, quyết định cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai

Tại buổi làm việc, các thành phần tham dự đã hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo kết luận đã nêu.Căn cứ vào kết quả kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ ban hành kết luận chính thức về hoạt động tổ chức thi hành án và ban hành Kiến nghị yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót vi phạm của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai đối với những vi phạm nêu trên.

                                                                         Nguyễn Thị Thanh Thủy – phòng 8

 

 

 

 

 

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại