TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM TẠI NHÀ TẠM GIỮ CÔNG AN THỊ XÃ PHỔ YÊN

29 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 và Quyết định số 12/QĐ-VKS ngày 12/5/2020 của Viện trưởng VKSND thị xã Phổ Yên, ngày 20/5/2020, VKSND thị xã Phổ Yên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Phổ Yên 6 tháng đầu năm 2020.

Sau khi công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đại diện nhà tạm giữ- Công an thị xã Phổ Yên đã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/11/2019 đến ngày 15/5/2020.

Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ, sổ sách, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam…, nhận thấy Nhà tạm giữ Công an thị xã Phổ Yên đã thực hiện nghiêm Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Công tác lập, quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người bị tạm giữ, tạm giam vào Nhà tạm giữ được thực hiện theo đúng quy định. Không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam. Không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ phải xử lý kỷ luật.

Việc thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần…,được thực hiện nghiêm túc theo quy đinh của pháp luật.

51

Đoàn kiểm sát trực tiếp gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam

Qua cuộc kiểm sát toàn diện công tác tạm giữ, tạm giam 6 tháng đầu năm tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Phổ Yên, Đoàn nhận thấy,Cơ quan thi hành án hình sự quản lý công tác tạm giữ, tạm giam đã giúp Trưởng Công an và Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an thị xã Phổ Yên quản lý tốt công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và các cơ quan có liên quan như Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án đều đã chấp hành, thực hiện đầy đủ đúng các quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Vũ Xuân Hữu – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm sát đề nghị Nhà tạm giữ Công an thị xã Phổ Yên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam; đảm bảo quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân nếu không bị hạn chế của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được tôn trọng, bảo vệ./.

Nguyễn Trường

Chuyên viên VKSND thị xã Phổ Yên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại