VÕ NHAI: XÉT RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH ÁN TREO

29 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Việc thực hiện xét giảm, rút ngắn thời gian thử thách án treo, giảm thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ vào các dịp Tết nguyên đán, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) và ngày Quốc khánh (02/9/1945) là chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm tạo động lực, khuyến khích người chấp hành án tự giác phấn đấu, tích cực học tập, lao động, chấp hành nghiêm bản án, quyết định thi hành án và nghĩa vụ của người thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 25/5/2020, Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai đã mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với 03 bị án phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Thành phần Hội đồng gồm 03 Thẩm phán và có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai.

Tại phiên họp, đồng chí Kiểm sát viên phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai: các hồ sơ đề nghị được lập đúng trình tự, thủ tục, đủ điều kiện để xét rút ngắn thời gian thử thách án treo theo quy định của pháp luật, đề nghị Hội đồng xét giảm xem xét rút ngắn một phần thời gian thử thách án treo đối với 01 bị án và xét rút ngắn toàn bộ thời gian thử thách đối với 02 bị án còn lại theo quy định của pháp luật.

Kết thúc phiên họp, các đồng chí Thẩm phán đều thống nhất theo quan điểm của Kiểm sát viên đề nghị, đồng thời ra Quyết định rút ngắn thời gian thử thách án treo cho các bị án./.

ĐẶNG VĂN HOÀNG – VKSND HUYỆN VÕ NHAI

Các Bài Viết Cùng Thể Loại