Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

22 Tháng Năm, 2020 Bài viết nổi bật, Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 123-KH/ĐUK ngày 02/7/2019 của Ban thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 20/5/2020, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

vt

Đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Đại hội

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ VKSND tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ  IV đã đề ra. Công tác thực hành quyền công tố đã đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm việc khởi tố, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; các trường hợp bắt, giữ xử lý hình sự đạt 100%; không có án đình chỉ do bị can không phạm tội; không có án VKS truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường, phát hiện được nhiều vi phạm của các cơ quan tư pháp, kịp thời kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất.

Đã chủ trì phối hợp Liên ngành xác định được 39 vụ án trọng điểm, phối hợp Toà án đưa ra xét xử lưu động 52 vụ và tổ chức 196 phiên toà rút kinh nghiệm (hình sự: 110; dân sự, hành chính: 86) để nâng cao chất lượng xét xử của Kiểm sát viên tại phiên toà.

Đã xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ về hình sự và Dân sự, Hành chính, giam giữ cải tạo- thi hành án hình sự, thi hành án dân sự đảm bảo có chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành và tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn Ngành được Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao đánh giá cao.

IMG_3353

Đồng chí Hoàng Văn Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Đại hội

Thông qua công tác Kiểm sát đã ban hành 111 kháng nghị (phúc thẩm hình sự: 27 vụ; phúc thẩm dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại: 84 vụ, báo cáo kháng nghị phúc thẩm: 02 vụ, báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm: 02 vụ), 130 kiến nghị, 121 bản kết luận kiến nghị đối với Cơ quan điều tra, Tòa án, Thi hành án Dân sự, thi hành án Hình sự, cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm,được chấp nhận.

Để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, Đảng bộ đã lãnh đạo đổi mới phương thức giao ban toàn ngành theo hướng thường xuyên hơn để kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị; Duy trì chế độ giao ban hình sự và giao ban tư pháp tuần và tăng cường thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh để chỉ đạo giải quyết công việc một cách kịp thời; tổ chức giao ban nội bộ trực tuyến hàng tháng giữa lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh với Trưởng các phòng nghiệp vụ, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện và giao ban Liên ngành theo quý giữa cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và cơ quan Thi hành án để kiểm điểm công tác quý và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch công tác quý sau. Đã ký kết quy chế với Tòa án để phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm chung đối với Kiểm sát viên và Thẩm phán; quy chế phối hợp trong công tác giải quyết vụ việc, vụ án trong lĩnh vực dân sự…; các phòng nghiệp vụ tăng cường xây dựng các chuyên đề và tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực tiễn, tập huấn công tác nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ, kiểm sát viên.

Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với VKS cấp huyện, đã ban hành 94 văn bản rút kinh nghiệm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát.

Công tác chính trị tư tưởng, dân vận được chú trọng, đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy Thái Nguyên và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố xây dựng tổ chức chi bộ gắn với việc củng cố, kiện toàn các phòng thuộc Viện kiểm sát tỉnh; chú trọng đổi mới phương pháp, nội dung sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân, tự phê bình và phê bình. Công tác phát triển đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 16 quần chúng ưu tú vào đảng, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng đảng viên.

lam

Đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và gắn chặt với thanh tra, kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ đã tiến hành 10 cuộc kiểm tra, giám sát, qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót trong việc thực hiện quy định của Đảng và công tác chuyên môn. Các đoàn thể thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh chỉ đạo, tổng kết công tác hàng năm, VKSND tỉnh Thái Nguyên đều vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đã đề ra, nhiều lần được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân và nhiều bằng khen. Đảng bộ VKSND tỉnh nhiều năm được Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025, Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”; nêu cao tính chủ động, sáng tạo, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động.

thoa

Đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ VKSND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí đề nghị đại hội phát huy trí tuệ tập thể, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn để thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt, đó là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương; quan tâm nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới; về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Bí thư Thường Đảng ủy Khối đề nghị Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo bầu vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bảo đảm số lượng và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Phùng Đức Tiến – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng bộ khóa IV tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ VKSND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 04 đồng chí.

Phát biểu ra mắt Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội. Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ đoàn kết thống nhất với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực học tập và rèn luyện, thống nhất ý chí và hành động để chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong tình hình mới; xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

IMG_3344

IMG_3373

Đỗ Thị Ánh Vân

Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại