HỘI NGHỊ: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

3 Tháng Một, 2020 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Hướng dẫn số: 26-HD/ĐUK, ngày 22/11/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019. Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 30/12/2019 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng uỷ cùng toàn thể 76 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

185

Đ/c Phùng Đức Tiến- Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; báo cáo kiểm điểm tập thể ban chấp hành. Trong năm Đảng bộ đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 123-KH/ĐUK ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng Kế hoạch của Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên để tổ chức thực hiện. Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”….và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

186

Đ/c Đỗ Thị Ánh Vân- Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát được nâng lên. Năm 2019, ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên xác định phương châm hành động: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả“Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao” là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất;nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác” là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu bám sát chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Toàn Ngành đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt đạt 92,7% (vượt chỉ tiêu 2,7%); Tỷ lệ án giải quyết án của VKS đạt 100%; Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt trên 100%;  Không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; án trả hồ sơ để điều tra bổ sung chiếm tỷ lệ 0,9%; Tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm hình  sự  được cấp phúc thẩm chấp nhận đạt: 100% (vượt chỉ tiêu 15%).

Đã chủ trì xác định được 13 vụ án trọng điểm, phối hợp Toà án đưa ra xét xử lưu động 15 vụ, tổ chức 58 phiên toà rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên toà.

Triển khai 04 cuộc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đã ban hành 04 bản kiến nghị đối với CQĐT; 02 kiến nghị đối với Tòa án và 03 bản kiến nghị phòng ngừa phòng ngừa; 8 bản thông báo rút kinh nghiệm.

Đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm, đã ban hành 08 Kháng nghị phúc thẩm, 03 Kiến nghị, 35 thông báo rút kinh nghiệm.

Kiểm sát chặt chẽ việc chuyển giao bản án, quyết định, ra quyết định THA của cơ quan THAHS, THADS, triển khai 18 cuộc trực tiếp kiểm sát và 04 cuộc kiểm sát đột xuất việc tuân theo pháp luật trong công tác THAHS, THADS, ban hành 22 Kiến nghị, 22 Kết luận được chấp nhận; kiểm sát hồ sơ và tham gia Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 2.948 phạm nhân và 38 phạm nhân tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiểm sát chặt chẽ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Ngành kiểm sát.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai phân bổ kinh phí hoạt động của toàn ngành, thực hiện tốt quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện nghiêm túc quy chế về thông tin báo cáo, thống kê trong ngành, thực hiện tốt quy định về thống kê nghiệp vụ, thống kê hình sự liên ngành.Tổ chức 08 Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác do các phòng nghiệp vụ VKS tỉnh xây dựng; Hội nghị giao ban tuần, tháng của VKS hai cấp. Duy trì, hệ thống truyền hình trực tuyến đến VKS cấp huyện, đã thực hiện 56 phiên họp trực tuyến từ VKSND tối cao, VKSND tỉnh đến VKSND cấp huyện, đạt chất lượng tốt. Tăng cường viết 365 tin, bài phản ánh hoạt động của Ngành.

Duy trì, quản lý hệ thống truyền hình trực tuyến đến VKS cấp huyện. Triển khai việc thực hiện phần mềm quản lý án hình sự tập trung tại VKS 2 cấp, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, quản lý chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện.

Công tác thi đua khen thưởng: Đảng ủy đã chỉ đạo duy trì có nề nếp các phong trào thi đua: Đã hưởng ứng các phong trào thi đua do VKSND tối cao và địa phương phát động “thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020)”  thực hiện cuộc vận động “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thường trực Tỉnh ủy phát động, toàn ngành đã vận động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp 01 ngày lương, tổng trị giá 30.000.000 đồng cùng các cơ quan trong khối Nội chính trao quà cho các hộ nghèo tại huyện Võ Nhai nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2019 và phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phát động 2 phong trào thi đua ngắn hạn nhằm động viên tinh thần lao động của cán bộ, đảng viên tạo đà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019, đã có 26 cá nhân và 8 tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen; Viện trưởng VKSND tỉnh quyết định tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác.

187

Đ/c Trần Thị Thanh Thủy- Phó trưởng Ban Tổ chức- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao giấy khen và chúc mừng các đ/c Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đánh giá chung: Năm 2019 Đảng bộ VKSND Tỉnh Thái Nguyên đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 92,7%; tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 100%; không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt trên 100%; tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm, kiến nghị trong hình sự, dân sự, hành chính được nâng lên về chất lượng. Án kháng nghị hình sự được cấp phúc thẩm chấp nhận đạt tỷ lệ 100%; không có án VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; Các chỉ tiêu án điểm; tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm đều vượt chỉ tiêu của ngành; công tác quản lý chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả. Thực hiện đạt và vượt 77/80 chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, trong đó đạt và vượt 21/21chỉ tiêu Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát.

Tổng kết phong trào thi đua: Đã có 05 tập thể lao động xuất sắc, 03 tập thể được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen, 16 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở…VKSND tỉnh được công nhận Tập thể lao động xuất sắc được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh  phát biểu chỉ đạo Hội nghị và các ý kiến tham gia thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thống nhất thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2019.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của tập thể và cá nhân Đảng ủy VKSND tỉnh quyết định khen thưởng 02 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 15 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Đề nghị Đảng ủy Khối xét công nhận Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

                                                                              Đỗ Thị Ánh Vân

                                                                Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN VKSND TỈNH HỖ TRỢ TIÊU THỤ NÔNG SẢN MÙA DỊCH (Tháng Sáu 10, 2021)

Viện trưởng VKSND huyện Đại Từ tham gia cùng Đoàn đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử huyện Đại Từ tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Tháng Năm 24, 2021)

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI CHI BỘ PHÒNG 1 VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN (Tháng Năm 21, 2021)

Đồng chí Lý Văn Huấn -Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri tại các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương (Tháng Năm 14, 2021)

ĐOÀN THANH NIÊN VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH TẶNG QUÀ ĐỘNG VIÊN ĐOÀN CÔNG TÁC TẠI CHỐT KIỂM DỊCH COVID-19 (Tháng Năm 11, 2021)

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tháng Tư 23, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG thăm, tặng quà người bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (Tháng Tư 15, 2021)

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm đồng chí Lý Văn Huấn ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV (Tháng Tư 9, 2021)