THANH TRA ĐỘT XUẤT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TẠI VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH

21 Tháng Mười Một, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Căn cứ Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; thực hiện Quyết định số 288/QĐ-VKS ngày 30/9/2019 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên về việc thanh tra đột xuất trách nhiệm của  Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên để xảy ra vụ án Đình chỉ điều tra không phạm tội tại VKSNDhuyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Đoàn thanh tra VKSND tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo kế hoạch. Kết thúc thanh tra, đồng chí Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh ký ban hành Kết luận thanh tra để xem xét, đánh giá trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng tại VKSND huyện Phú Bình trong việc phải đình chỉ vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 2 Điều 202 BLHS 1999 do không chứng minh được bị can Nguyễn Văn Toàn đã thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 15/11/2019, Thanh tra VKSND tỉnh Thái Nguyên tiến hành công bố, niêm yết Kết luận Thanh tra tại VKSNDhuyện Phú Bình. Đến dự và chỉ đạo buổi công bố có đồng chí Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra, cùng các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra và tập thể Lãnh đạo viện, các Kiểm sát viên, công chức, người lao động của VKSNDhuyện Phú Bình và những người có liên quan đến vụ án./.

173

Đ/c Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Kết luận thanh tra là cơ sở để Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên xem xét, xử lý trách nhiệm cũng như yêu cầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có vi phạm, thiếu sót trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với việc giải quyết vụ án trên theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

Kết thúc buổi công bố, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã tiến hành niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị theo đúng quy định./.

                             Tin: Trần T. Quỳnh Anh –Thanh tra VKSND tỉnh

Các Bài Viết Cùng Thể Loại