HỘI NGHỊ Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII

23 Tháng Bảy, 2019 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên. Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 17/7/2019 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tổng kết Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Mai Thị Nhài, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng uỷ cùng toàn thể 72 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cao tổng kết Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Trong 6 tháng đầu năm 2019 Đảng bộ đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát được nâng lên.

Năm 2019, ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xác định phương châm hành động: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, “Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao” là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất; nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác” là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu và trọng tâm bám sát chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo toàn Ngành đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 90,7%; Tỷ lệ án giải quyết án của VKS đạt 99,9%; Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%;  Không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; án trả hồ sơ để điều tra bổ sung chiếm tỷ lệ 1,6%; Tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm dân  sự, hành chính được cấp phúc thẩm chấp nhận đạt 100% (vượt chỉ tiêu 15%).

Đã chủ trì phối hợp Liên ngành chủ trì xác định được 7 vụ án trọng điểm, phối hợp Toà án đưa ra xét xử lưu động và tổ chức xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp 27 vụ để nâng cao chất lượng xét xử của Kiểm sát viên tại phiên toà.

Đã xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ về hình sự và Dân sự đảm bảo có chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành và tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn Ngành được Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao đánh giá cao.

Thông qua công tác Kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành 04 kháng nghị, 15 kiến nghị, 12  bản kết luận kiến nghị đối với Cơ quan điều tra, Tòa án, cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm,được chấp nhận.

Công tác quản lý chỉ đạo điều hành đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao, các phòng nghiệp vụ đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đối với cấp huyện, công tác nghiên cứu trả lời thỉnh thị được thực hiện đúng thời hạn, có chất lượng.., đã ban hành 25 văn bản hướng dẫn và thông báo rút kinh nghiệm trong công tác đối với VKS cấp huyện.

Bên cạnh đó Đảng ủy đã quan tâm duy trì có nề nếp các phong trào thi đua: Đã hưởng ứng các phong trào thi đua dài ngày do VKSND tối cao và địa phương phát động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 59 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân. VKS tỉnh đã phát động 2 phong trào thi đua ngắn hạn, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội kế hoạch 5 năm (2016 -2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020); Thực hiện cuộc vận động “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thường trực Tỉnh ủy phát động, toàn ngành đã vận động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp 01 ngày lương, tổng trị giá 30.000.000 đồng cùng các cơ quan trong khối Nội chính trao quà cho các hộ nghèo tại huyện Võ Nhai nhân dịp Tết Mậu Tuất 2019. Sơ kết 02 phong trào“Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020) và Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đã tiến hành sơ, tổng kết các phong trào thi đua do VKSND tối cao và VKSND tỉnh phát động, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua đó đã động viên được cán bộ, Đảng viên hăng say công tác góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2019, có 7 tập thể và 22 cá nhân đề nghị được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, 04 tập thể và 15 cá nhân được tặng Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Mai Thị Nhài, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị và các ý kiến tham gia thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thống nhất thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu  năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Để triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nguyết quyết của Đảng cấp trên Hội nghị đã Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và Triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 123-KH/ĐUK ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng Kế hoạch của Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên để tổ chức thực hiện.

Triển khai các Kết luận số 49- KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

Kết luận số 50- KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Kết luận số 51- KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Kết luận số 52- KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến toàn thể Đảng bộ.

Một số hình ảnh hội nghị

85 84 83

                                                                              Đỗ Thị Ánh Vân

                                                                Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN VKSND TỈNH HỖ TRỢ TIÊU THỤ NÔNG SẢN MÙA DỊCH (Tháng Sáu 10, 2021)

Viện trưởng VKSND huyện Đại Từ tham gia cùng Đoàn đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử huyện Đại Từ tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Tháng Năm 24, 2021)

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI CHI BỘ PHÒNG 1 VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN (Tháng Năm 21, 2021)

Đồng chí Lý Văn Huấn -Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri tại các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương (Tháng Năm 14, 2021)

ĐOÀN THANH NIÊN VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH TẶNG QUÀ ĐỘNG VIÊN ĐOÀN CÔNG TÁC TẠI CHỐT KIỂM DỊCH COVID-19 (Tháng Năm 11, 2021)

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tháng Tư 23, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG thăm, tặng quà người bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (Tháng Tư 15, 2021)

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm đồng chí Lý Văn Huấn ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV (Tháng Tư 9, 2021)