THANH TRA VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TIẾN HÀNH THANH TRA NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI PHÒNG 7 VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

16 Tháng Bảy, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 18/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019; Quyết định số 146/QĐ-VKS ngày 31/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Thanh tra nghiệp vụ tại Phòng THQCT, KSXX phúc thẩm (Phòng 7) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Trong các ngày từ 11/6/2019 đến 17/6/2019, Đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo kế hoạch. Đoàn thực hiện thanh tra tại Phòng 7 VKSND tỉnh về: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự; công tác kiến nghị, kháng nghị; công tác tham mưu thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với người bị oan trong tố tụng hình sự. Sau 05 ngày làm việc, Đoàn thanh tra ghi nhận nhiều ưu điểm và chỉ ra một số tồn tại trong lĩnh vực thanh tra.

81

Toàn cảnh buổi công bố kết luận thanh tra

Tiếp đó, ngày 04/7/2019, Đoàn thanh tra tiến hành công bố, niêm yết Kết luận thanh tra tại Phòng 7. Đến dự và chỉ đạo buổi công bố kết luận thanh tra có đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng, cùng các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra và tập thể cán bộ, KSV Phòng 7.

Sau khi nghe đồng chí Đỗ Quang Chung – Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra, đồng chí Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng 7 thay mặt đơn vị đã tiếp thu, nhất trí đối với những thiếu sót, tồn tại mà đoàn thanh tra đã chỉ ra, đồng thời đơn vị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.

Kết thúc buổi công bố kết luận, Đoàn thanh tra đã tiến hành niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị theo đúng quy định./.

         Tin: Trần T. Quỳnh Anh – Thanh tra VKSND tỉnh

Các Bài Viết Cùng Thể Loại