Rút kinh nghiệm trong việc ban hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bị hủy khi có khiếu nại

26 Tháng Sáu, 2019 Văn Bản

Thực hiện công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số: 12/QĐ-TA ngày 29/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đối với người bị đề nghị Lê Văn Minh, sinh năm 1983, trú quán: Xóm Rộc Mán, xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời hạn 15 tháng.

Phòng 10- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhận thấy cần nêu lên một số thiếu sót, vi phạm của cơ quan lập hồ sơ và Tòa án cấp sơ thẩm để rút kinh nghiệm chung:

  1. Không thể hiện chức vụ chuyên môn, bằng cấp chuyên ngành y của người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện chất ma túy

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc, thể hiện: Lê Văn Minh là đối tượng nghiện ma túy, đang chấp hành quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của Chủ tịch UBND xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã do nghiện ma túy.

Tại biên bản xét nghiệm ma túy do Công an xã Đức Lương lập hồi 8h00 ngày 21/02/2019 tại UBND xã Đức Lương, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, đối với Lê Văn Minh với thành phần:

– Ông Hoàng Văn Trung- Chức vụ: Trưởng Công an xã Đức Lương.

– Ông Lâm Văn Hiếu- Chức vụ: Cán bộ CA huyện Đại Từ.

– Bà Đỗ Thị Bình –     (không ghi chức danh, chức vụ)

– Ông Nguyễn Văn Học- Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên xã.

Hình thức, dụng cụ kiểm tra: Xét nghiệm nước tiểu.

Kết quả xét nghiệm trên que thử xuất hiện 01 vạch đỏ, dương tính với chất ma túy Hêrôin.

Kết luận: Đối tượng Minh sử dụng trái phép chất ma túy.

(Các thành phần có trong biên bản ký tên, xác nhận).

 Dưới biên bản: Đại diện Trạm Y tế xã Đức Lương ký tên bà Đỗ Thị Bình. (Không ghi chức vụ chuyên môn, bằng cấp chuyên ngành y).

Việc ký tên đại diện của Trạm Y tế xã Đức Lương nêu trên không thể hiện chức vụ chuyên môn, bằng cấp chuyên ngành y của người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy quy định tại Điểm 3 Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính Phủ, về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính Phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quy định:

3. Khoản 1 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  1. Người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy là bác sỹ, y sĩ, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ tập huấn về chẩn đoán, điu trị ct cơn nghiện ma túy do các cơ quan, tổ chức được Bộ Y tế giao tchức tập huấn và cấp chứng chỉ, đang làm việc tại: Các cơ sở y tế quân y trạm y tế xã, phường, thị trấn”.
  2. Không tiến hành tiếp nhận đối tượng để xác định tình trạng nghiện ma túy

Tại văn bản số 03/ĐN-CA ngày 21/02/2019 của Công an xã Đức Lương ghi đề nghị Trạm Y tế xã Đức Lương xác định tình trạng nghiện ma túy đối với Lê Văn Minh. Tuy nhiên, địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy đối với Lê Văn Minh được tiến hành tại UBND xã Đức Lương (Theo biên bản xét nghiệm ma túy). Như vậy Trạm Y tế xã Đức Lương không tiếp nhận đối tượng Lê Văn Minh và không tiến hành thủ tục, quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy tại Trạm Y tế theo đề nghị của Công an xã Đức Lương, là không tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015, quy định:

« Điều 5. Quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy

Người có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy trình sau:

  1. Tiếp nhận người cần xác định tình trạng nghiện ma túy và tài liệu quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch này ».
  2. Vi phạm trong việc lập Biên bản vi phạm hành chính

Căn cứ vào các tài liệu: Biên bản xét nghiệm ma túy do Công an xã Đức Lương lập hồi 8h00 ngày 21/02/2019; Bản tường trình về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ngày 21/02/2019 của Lê Văn Minh; căn cứ phiếu theo dõi về xác định tình trạng nghiện ma túy và phiếu trả lời kết quả xét nghiệm chất ma túy ngày 22/02/2019 của Trạm Y tế xã Đức Lương.(Hồ sơ không có phiếu theo dõi về xác định tình trạng nghiện ma túy)

Ngày 25/02/2019 Công an xã Đức Lương lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với Lê Văn Minh. Thời gian sau 04 ngày kể từ ngày lập biên bản xét nghiệm ma túy – có kết quả dương tính với chất ma túy (là trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ) và  từ ngày Lê Văn Minh có bản tường trình ngày 21/02/2019 về việc tự nhận sử dụng trái phép chất ma túy, là không tuân thủ pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính.

“Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính

  1. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì việc lập biên bản vi phạm hành chính được tiến hành ngay khi xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm”.

  1. Tòa án không yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ

Ngày 29/3/2019 Tòa án nhân dân huyện Đại Từ mở phiên họp tiến hành xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người bị đề nghị Lê Văn Minh.

Tại biên bản phiên họp thể hiện người bị đề nghị Lê Văn Minh xác nhận, các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc như: Biên bản xét nghiệm ma túy; Bản tường trình; Biên bản vi phạm hành chính do Công an xã Đức Lương lập, Lê Văn Minh được ký tên, xác nhận nội dung các tài liệu; Có được đọc hồ sơ đề nghị không có ý kiến khiếu nại, nhưng xác định bản thân không nghiện ma túy; ngày 21/02/2019 không được Trạm Y tế xã Đức Lương lấy nước tiểu xét nghiệm xác định nghiện ma túy theo quy định.

Từ những phân tích tồn tại, vi phạm về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Công an xã Đức Lương đối với Lê Văn Minh nêu trên và tại phiên họp người bị đề nghị xác nhận không được trực tiếp cơ quan có thẩm quyền lấy nước tiểu để xét nghiệm xác định tình trạng nghiện ma túy.

 Như vậy lời trình bày của người bị đề nghị có mâu thuẫn với các tài liệu do Công an xã Đức Lương lập hồ sơ đề nghị, không thể giải quyết được tại phiên họp và cần phải dừng phiên họp, yêu cầu cơ quan đề nghị bổ sung tài liệu, chứng cứ, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 13.

“Điều 14. Yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ

  1. Thẩm phán yêu cầu cơ quan đề nghị bổ sung tài liệu, chứng cứ trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Khi tài liệu chứng minh hành vi vi phạm của người bị đề nghị, tài liệu về nhân thân, tình trạng sức khỏe của người bị đề nghị chưa rõ hoặc có mâu thuẫn mà không thể bổ sung, làm rõ tại phiên họp”.

Tuy nhiên sau phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Đại Từ ban hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số 12/ QĐ-TA ngày 29/3/2019, đối với người bị đề nghị Lê Văn Minh, với thời hạn 15 tháng. Người bị đề nghị có đơn khiếu nại đối với quyết định trên.

Căn cứ nội dung đơn khiếu nại, Cơ quan đề nghị Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Đại Từ tiến hành xác minh, thẩm tra trình tự, thủ tục lâp hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người bị đề nghị Lê Văn Minh, kết quả: Quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy của cơ quan lập hồ sơ chưa đúng định tại Điều 5 Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 08/7/2015 quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, phù hợp với nội dung đơn khiếu nại của người bị đề nghị. Nên cơ quan đề nghị Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 90/LĐTBXH ngày 24/5/2019 về việc: Rút đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người bị đề nghị Lê Văn Minh.

Kết quả tại phiên họp xét đơn khiếu nại, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã quyết định: Chấp nhận đơn khiếu nại của người bị đề nghị Lê Văn Minh, hủy quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc số: 12/QĐ-TA ngày 29/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đại Từ, đình chỉ việc xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người bị đề nghị Lê Văn Minh.

Những tồn tại, vi phạm nêu trên xác định: Quá trình thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Kiểm sát viên được phân công chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ, không phát hiện được nhưng tồn tại, vi phạm của cơ quan chức năng lập hồ sơ đề nghị, để thực hiện chức năng của mình theo quy định của pháp luật yêu cầu Tòa án dừng phiên họp, để yêu cầu cơ quan đề nghị bổ sung, tài liệu chứng cứ giải quyết mâu thuẫn bảo đảm việc giải quyết vụ việc đúng pháp luật.

Phòng 10 nêu lên để các đơn vị cùng nghiên cứu, rút kinh nghiệm.

                                                                                        Phòng 10

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại