Lịch sơ tuyển các thí sinh dự tuyển công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2018

4 Tháng Mười Hai, 2018 Bài viết nổi bật, Slider, Thông Báo

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC

Số: 523/HĐTD-VKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Lịch sơ tuyển các thí sinh dự tuyển công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2018

 

Căn cứ các quy định của Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân về tuyển dụng công chức;

Hội đồng tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2018 thông báo đến các thí sinh đã nộp hồ sơ thi tuyển công chức vào ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2018, lịch sơ tuyển như sau:

– Thời gian: 09 giờ ngày 08/12/2018.

– Địa điểm: Hội trường tầng 6, trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

– Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng Tháng 8, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Điện thoại: 0208.3854.315.

* Lưu ý: Thí sinh có mặt tại địa điểm sơ tuyển trước 15 phút; khi đi sơ tuyển thí sinh mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước;các thí sinh đã nộp hồ sơ, đủ điều kiện dự tuyển, được thông báo đến dự sơ tuyển nếu không đến sơ tuyển thì không được dự thi./.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

Lý Văn Huấn

 

 

 

 

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại