THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM Đối với án KDTM bị Tòa án cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm Do có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dân sự.

31 Tháng Năm, 2018 Thông Tin Tuyên Truyền

1.Nội dung vụ án và kết quả giải quyết vụ án của Tòa án.

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn:

Công ty TNHH Thương Mại Nhật Minh (gọi tắt là Công ty Nhật Minh), có vay của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tại hợp đồng hạn mức tín dụng số 020/2013/HĐHM-TNG ngày 16/4/2013 với tổng số tiền trên các hợp đồng khế ước nhận nợ còn dư nợ là: 4.295.400.000 đồng. Tài sản bảo đảm khoản vay gồm 02 tài sản, kèm theo hợp đồng thế chấp tài sản.

Quá trình thực hiện hợp đồng Công ty Nhật Minh đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ đối với VPBank, nên toàn bộ dư nợ khoản vay đã chuyển sang nợ quá hạn với lãi xuất quá hạn theo thỏa thuận của hợp đồng tín dụng. VPBank đã nhiều lần đôn đốc tạo điều kiện nhưng Công ty Nhật Minh không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Tạm tính đến ngày 24/7/2016 Công ty Nhật Minh còn nợ: 4.753.220.060 đồng (trong đó nợ gốc 3.399.763.132 đ; nợ lãi 1.353.456.928 đ).

Ngày 26/8/2015 VPBank đã bán khoản nợ của Công ty Nhật Minh cho Công ty TNHH-MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt nam (VAMC) theo hợp đồng mua bán nợ số 17208/2015/MBN VAMC2-VPBANK. Theo đó VPBank đã chuyển giao quyền yêu cầu Công ty Nhật Minh phải thanh toán khoản nợ cho VAMC.

Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ, VAMC và VPBank ký kết hợp đồng ủy quyền số 17209/2015/UQ.VAMC2-VPBANK ngày 26/8/2015 và hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng ủy quyền số 2392/2016/ UQ.VAMC2-VPBANK ngày 18/7/2016, nội dung các hợp đồng ủy quyền, theo đó VAMC ủy quyền cho VPBank có quyền thu hồi nợ, đòi nợ; khởi kiện tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân các cấp; làm việc với cơ quan Thi hành án dân sự…giải quyết việc khởi kiện đòi nợ khách hàng vay và các bên có liên quan… VPBank có quyền ủy quyền cho cán bộ, nhân viên của VPBank thực hiện các nội dung được ủy quyền.

Ngày 11/02/2015 ông Ngô Chí Dũng – Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị-người đại diện theo pháp luật của VPBank, có văn bản ủy quyền số 02/2015/UQ-HĐQT. Ủy quyền cho các ông: Hoàng Anh Tuấn; Đỗ Thanh Tùng – Đều là Phó giám đốc Khối pháp chế và Kiểm soát tuân thủ VPBank; Và ông Phạm Tuấn Anh –Chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm pháp luật Ngân hàng SME cá nhân, VPBank Hội sở. Thực hiện công việc: Khởi kiện và hoặc tham gia tố tụng các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại…với tư cách là nguyên đơn, bị đơn…Người được ủy quyền có quyền ủy quyền lại công việc được ủy quyền cho cán bộ, nhân viên khác của VPBank…Văn bản ủy quyền có hiệu lực trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày 11/02/2015.

Ngày 25/7/2016 Công ty TNHH -MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt nam (VAMC), có đơn khởi kiện tư cách là nguyên đơn.

Đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện là: VPBank, theo hợp đồng ủy quyền số 17209/2015/UQ.VAMC2-VPBANK ngày 26/8/2015 và hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng ủy quyền số 2392/2016/ UQ.VAMC2-VPBANK ngày 18/7/2016, đại diện theo pháp luật là ông Ngô Chí Dũng – Chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Tuấn Anh – Chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm pháp luật Ngân hàng SME cá nhân, VPBank Hội sở, theo văn bản ủy quyền số 02/2015/UQ-HĐQT ngày 11/02/2015.

Người bị kiện là: Công ty TNHH thương Mại Nhật Minh.

Trụ sở: Tầng 1, số nhà 308/1 đường CM tháng 8, tổ 22, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thanh Minh – Chức vụ Giám đốc.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1.Ông Đỗ Hoàng Trung và bà Vũ Huyền Ngọc,

2.Ông Đỗ Hoàng Kiên

Đều trú tại: Tổ 28, cụm 5A, An Thành, Yên Phụ, Tây hồ, Hà Nội.

(Nội dung yêu cầu khởi kiện………………………)

Phần cuối đơn khởi kiện ghi:

Người khởi kiện: Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt nam.

Đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện: Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng;

Người đại diện theo ủy quyền: Phó giám đốc trung tâm pháp luật ngân hàng SME cá nhân, VPBANK Hội sở.

Đơn khởi kiện: Do ông Phạm Tuấn Anh ký – (Đơn không đóng dấu).

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Quá trình giải quyết vụ án:

-Ngày 26/7/2016 ông Phạm Tuấn Anh có văn bản ủy quyền số 983/2016/UQ-VPB cho các ông: Phạm Thanh Tùng; Vũ Thanh Hải; Phạm Xuân Việt – Đều là cán bộ của VPBank, đại diện cho VPBank tham gia tố tụng theo đơn khởi kiện.

-Và ngày 23/01/2017 ông Phạm Tuấn Anh có văn bản ủy quyền số 1245/2017/UQ-VPB ủy quyền cho các ông, bà: Quách Mạnh Quyết; Nguyễn Vũ Đức; Phạm Thị Tới – Đều là cán bộ của VPBank, đại diện cho VAMC tham gia tố tụng theo đơn khởi kiện.

Ngày 20/11/2017 Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, Tòa án cấp sơ thẩm xác định:

Đại diện ủy quyền của nguyên đơn tham gia phiên tòa là:

Ông Phạm Tuấn Anh – Chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm pháp luật Ngân hàng SME và cá nhân, VPBank hội sở, theo văn bản ủy quyền số 02/2015/UQ-HĐQT ngày 11/02/2015.

Người được ông Phạm Tuấn Anh ủy quyền: Ông Nguyễn Vũ Đức – Chức vụ cán bộ xử lý nợ ngân hàng, tại văn bản ủy quyền số 1245/UQ-VPB ngày 23/01/2017 tham gia phiên tòa.

Tại bản án số: 06/2017/KDTM-ST ngày 20/11/2017 của TAND thành phố Thái Nguyên đã quyết định: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

– Buộc Công ty TNHH-Thương mại Nhật Minh phải trả cho Công ty TNHH –MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt nam số tiền vay theo hợp đồng tín dụng đến ngày xét xử là: 5.377.772.433 đồng (trong đó tiền nợ gốc: 3.399.763.132 đ. Tiền lãi: 1.978.009.301 đ). Tài sản thế chấp được xử lý theo quy định của pháp luật bảo đảm thu hồi nợ.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị đơn và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có đơn kháng cáo, không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm.

Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý vụ án giải quyết theo quy định.

Tại bản án số 01/2018/KDTM-PT ngày 27/4/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đã xác định: Việc đơn khởi kiện của Công ty VAMC không có dấu của pháp nhân khởi kiện hoặc dấu của pháp nhân được ủy quyền, cũng như vi phạm về việc ủy quyền cho người tham gia tố tụng tại Tòa án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dân sự, do vậy đã quyết định: Hủy bản án kinh doanh thương mại số: 06/2017/KDTM-ST ngày 20/11/2017 của TAND thành phố Thái Nguyên, giao hồ sơ về tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án theo quy định của pháp luật.

2.Những nội dung cần rút kinh nghiệm.

2.1.Tòa án cấp sơ thẩm tiếp nhận, thụ lý giải quyết đơn khởi kiện của nguyên đơn có hình thức, nội dung không đúng quy định:

Cụ thể theo đơn khởi kiện thể hiện:

Người khởi kiện: Công ty TNHH -MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt nam (VAMC).

Đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện là: Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng (VPBank), theo hợp đồng ủy quyền số 17209/2015/UQ.VAMC2-VPBANK ngày 26/8/2015 và hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng ủy quyền số 2392/2016/ UQ.VAMC2-VPBANK ngày 18/7/2016, đại diện theo pháp luật là ông Ngô Chí Dũng –Chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Tuấn Anh – Chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm pháp luật Ngân hàng VPBank theo văn bản ủy quyền số 02/2015/UQ-HĐQT ngày 11/02/2015.

Người bị kiện là: Công ty TNHH thương Mại Nhật Minh.

Trụ sở: Tầng 1, số nhà 308/1 đường CM tháng 8, tổ 22, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Thanh Minh – Chức vụ Giám đốc.

(Nội dung yêu cầu khởi kiện………………………)

Phần cuối đơn khởi kiện ghi:

Người khởi kiện: Công ty TNHH- MTV quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt nam.

Đại diện theo uỷ quyền của người khởi kiện: Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh Vượng.

Người đại diện theo ủy quyền: Phó giám đốc trung tâm pháp luật ngân hàng SME cá nhân, VPBank Hội sở.

Ông Phạm Tuấn Anh – ký đơn khởi kiện (Đơn không đóng dấu của cơ quan, tổ chức là người khởi kiện).

Đơn khởi kiện nêu trên không tuân thủ theo quy định tại khoản 1; khoản 3 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự, quy định:

“Điều 189. Hình thức, nội dung đơn khởi kiện

1.Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện phải làm đơn khởi kiện.

……………………………………………………………………….

  1. Cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp”.

2.2.Người đại diện theo ủy quyền cho người khởi kiện, thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng dân sự vượt quá nội dung văn bản ủy quyền:

Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ:

Tại văn bản ủy quyền số 02/2015/UQ-HĐQT ngày 11/02/2015 do ông Ngô Chí Dũng – Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của VPBank. Ủy quyền cho ông Phạm Tuấn Anh – Chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm pháp luật Ngân hàng SME cá nhân, VPBank Hội sở.

Văn bản ủy quyền có nội dung: Người được ủy quyền thực hiện công việc: Khởi kiện và hoặc tham gia tố tụng các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại…với tư cách là nguyên đơn, bị đơn…Người được ủy quyền có quyền ủy quyền lại công việc được ủy quyền cho cán bộ, nhân viên khác của VPBank thực hiện công việc được ủy quyền…Văn bản ủy quyền có hiệu lực trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày 11/02/2015. (Như vậy ông Phạm Tuấn Anh chỉ được thực hiện công việc theo văn bản ủy quyền trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 11/02/2015. Từ ngày 12/02/2017 ông Phạm Tuấn Anh không có quyền thực hiện các công việc được ủy quyền tại văn bản ủy trên).

Căn cứ văn bản ủy quyền trên, ngày 23/01/2017 ông Phạm Tuấn Anh tiếp tục có văn bản ủy quyền số 1245/2017/UQ-VPB ủy quyền cho ông, Nguyễn Vũ Đức là cán bộ của VPBank, đại diện cho VAMC tham gia tố tụng theo đơn khởi kiện.

Căn cứ nội dung trên đến ngày 20/11/2017 Tòa án cấp sơ thẩm đưa vụ án ra xét xử, đã quá thời hạn 02 năm theo văn bản ủy quyền số 02/2015/UQ-HĐQT ngày 11/02/2015 do ông Ngô Chí Dũng – Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của VPBank, như vậy bản thân ông Phạm Tuấn Anh không có quyền tham gia tố tụng, cũng như không có quyền ủy quyền lại cho người khác tham gia tố tụng giải quyết vụ án.

Tuy nhiên Tòa án cấp sơ thẩm vẫn xác định và chấp nhận đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là:

-Ông Phạm Tuấn Anh – Chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm pháp luật Ngân hàng , SME và cá nhân, VPBank hội sở, theo văn bản ủy quyền số 02/2015/UQ-HĐQT ngày 11/02/2015.

-Người được ông Phạm Tuấn Anh ủy quyền: Ông Nguyễn Vũ Đức – Chức vụ cán bộ xử lý nợ ngân hàng, tại văn bản ủy quyền số 1245/UQ-VPB ngày 23/01/2017 tham gia phiên tòa.

Là vi phạm vào khoản 2 Điều 86 Bộ luật tố tụng dấn sự, quy định:

Điều 86. Quyền, nghĩa vụ của người đại diện

  1. Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự theo nội dung văn bản ủy quyền”.

Từ nội dung trên, xác định quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm đã có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng dân sự, tiếp nhận thụ lý đơn khởi kiện có hình thức, nội dung không đúng quy định, xác định và cho người đại diện theo ủy quyền cho người khởi kiện, thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng dân sự vượt quá nội dung văn bản ủy quyền. Dẫn đến cấp phúc thẩm phải hủy toàn bộ bản án sơ thẩm giao hồ sơ vụ án về Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định.

Quá trình kiểm sát giải quyết vụ án KDTM nêu trên Viện kiểm sát cấp sơ thẩm đã không thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ, có thiếu sót trong công tác kiểm sát sau phiên tòa, không phát hiện được những vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm.

Phòng 10 nêu lên để các Viện Kiểm sát ND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu rút kinh nghiệm chung./.

                                                                      Lan Anh- P10

Các Bài Viết Cùng Thể Loại