Phòng 10

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

GIỚI THIỆU- THÔNG TIN VỀ

Phòng 10- VKSND tỉnh Thái Nguyên.

  1. Giới thiệu chung

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án Hành chính, Kinh doanh thương mại, Lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 12) là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-VKSTC -V9 ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát ND tối cao. Sau khi được thành lập, Phòng đã kiện toàn tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

  1. Chức năng, nhiệm vụ,

Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật,  được quy định trong Luật Tổ chức VKSND năm 2014; Bộ luật tố tụng dân sự; Luật tố tụng hành chính và những văn bản pháp quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Có nhiệm vụ cụ thể sau:

Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc: Án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, và các việc khác theo quy định của pháp luật của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Pháp luật.

Kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án kịp thời phát hiện vi phạm, tham mưu cho Lãnh đạoViện ban hành kháng nghị, kiến nghị theo thẩm quyền.

Hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát cấp huyện về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật.Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về việc thực hiện công tác kiểm sát theo Quy chế của Ngành; trả lời thỉnh thị nghiệp vụ chuyên môn cho Viện kiểm sát cấp huyện thuộc lĩnh vực công tác của Phòng được giao.

Tham mưu cho Lãnh đạo Viện giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến trong quá trình giải quyết, xét xử của Toà án thuộc lĩnh vực công tác của Phòng được giao.

Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng VKSND tỉnh, theo quy định của pháp luật.

  1. Cơ cấu tổ chức

Biên chế hiện nay của Phòng gồm có 04 đồng chí, đều có trình độ chuyên môn là Cử nhân Luật và trình độ nghiệp vụ Kiểm sát; Trình độ chính trị  có 03 đồng chí có trình độ Trung cấp lý luận chính trị;  Có 02 đ/c là Kiểm sát viên trung cấp, 01 đ/c là Kiểm sát viên sơ cấp, 01 đ/c là Kiểm tra viên.

– Kiểm sát viên trung cấp-Trưởng phòng: Đ/c Lê Văn Mạnh.

– Kiểm sát viên trung cấp-Phó Trưởng phòng: Đ/c Đỗ Quang Chung

  1. Thông tin liên hệ:

– Số điện thoại của Phòng: 02803.858.181.

– Số điện thoại của Trưởng phòng : 0912.735.790.

– Hòm thư điện tử của Phòng : phong12vkstn@gmail.com

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra – Khiếu Tố (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 1 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 15(Phòng tổ chức cán bộ) (Tháng Tám 14, 2015)

Văn phòng tổng hợp (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 2 (Tháng Tám 14, 2015)