Phòng 9

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

  1. Giới thiệu chung

Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình trước đây là Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tháng 12/2012, Phòng được chia tách theo Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng dân sự. Phòng có các nhiệm vụ:

– Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình của Tòa án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

– Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Tòa án cùng cấp và cấp dưới.

– Báo cáo Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm đối với những bản án, quyết định có vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

– Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát các huyện, thành phố, thị xã về công tác kiểm sát giải quyết  các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình.

– Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc dân sự trong quá trình giải quyết, xét xử của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định dân sự để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.

  1. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của Phòng gồm 07 đồng chí, trong đó có 04 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm sát viên sơ cấp, 01 Kiểm tra viên, 01 Chuyên viên.

– Trưởng phòng: Đ/c Ngô Văn Tân.

– Phó trưởng phòng: Đ/c Đỗ Thị Ánh Vân , Đ/c Lê Thị Hương Giang

  1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Phòng 503, 506, 507, 508 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên – Số 9, đường Cách mạng tháng Tám, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

– Điện thoại: 02803.856297 (Đ/c Tân).

– Email: phongdansuvkstn@gmail.com.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra – Khiếu Tố (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 1 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 15(Phòng tổ chức cán bộ) (Tháng Tám 14, 2015)

Văn phòng tổng hợp (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 10 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 2 (Tháng Tám 14, 2015)