Phòng 2

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (sau đây gọi tắt là Phòng 2) là đơn vị nghiệp vụ  thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện các công tác sau đây:
-Thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiếp nhận, giải  Quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về trật tự xã hội.
– Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, Cơ quan xét xử và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan để tham mưu với Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên ban hành các kiến nghị, kháng nghị yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác được phân công.
– Là đơn vị đầu mối của Cơ quan điều tra – VKSND tối cao trong việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra – VKSND tối cao.

-Theo dõi, quản lý, hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về các loại án hình sự thuộc lĩnh vực Phòng được phân công.
-Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng VKSND tỉnh phân công.
2. Cơ cấu tổ chức:
Tổng số biên chế của phòng là 10 đồng chí ( Kiểm sát viên trung cấp: 07 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 02 đồng chí)
– Trưởng phòng: Đồng chí Bùi Hồng Hương;

– Phó Trưởng phòng:
+ Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà;
+ Đồng chí Lê Hùng Vỹ.
3. Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Phòng: 301, 302, 303, 306, 307 – Trụ sở VKSND tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại cố định: Trưởng phòng: 02803.856293

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra – Khiếu Tố (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 1 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 15(Phòng tổ chức cán bộ) (Tháng Tám 14, 2015)

Văn phòng tổng hợp (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 10 (Tháng Tám 14, 2015)