ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN NÂNG CAO SỨC CHIẾN ĐẤU LÃNH ĐẠO CƠ QUAN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016

16 Tháng Hai, 2017 Đảng đoàn thể

Ngay từ đầu năm công tác 2016, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020, đó là xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn, cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

Về công tác lãnh đạo thực hiện công tác chính trị, tư tưởng: Đảng ủy luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, để kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cụ thể đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp cấp trên, xây dựng và ban hành các Kế hoạch, Hướng dẫn, Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của đảng, Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp, Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc triển khai học tập các Nghị quyết đạt trên 98% số Đảng viên trong Đảng bộ tham gia học tập, sau khi học tập 100% các cán bộ, đảng viên trong đang bộ đều viết Bản thu hoạch về nhận thức qua việc học tập Nghị quyết và đề ra phương hướng hành động của bản thân. Đảng ủy đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, vận dụng vào thực tiễn công tác, đề ra nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp cụ thể để lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn của Ngành.

Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng: Đảng bộ đã tổ chức quán triệt các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Xây dựng, ban hành và sửa đổi Quy chế làm việc của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra. Xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết khiếu nại của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra. Định kỳ kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.kết quả Đã tổ chức 04 cuộc kiểm tra theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại của Đảng ủy đối với 04 Chi bộ, ban hành 04 bản Kết luận việc kiểm tra.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ: Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên được xác định là “Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, hướng về cơ sở. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo không oan sai, bỏ lọt tội phạm”. Để thực hiện nhiệm vụ, Viện kiểm sát ở cả hai cấp đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả ở tất cả các khâu công tác kiểm sát và đã đạt được những kết quả cụ thể:

Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm 2083 tin, tăng 93 tin so với cùng kỳ năm 2015. Đã giải quyết 1943 tin, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 93, 3%, không có tin báo quá hạn. Thông qua công tác kiểm sát Viện kiểm sát hai cấp đã yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 4 vụ/5 bị can, cơ quan điều tra đã khởi tố. Viện kiểm sát đã mở 12 điểm kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm tại  Cơ quan điều tra Công an hai cấp tỉnh và huyện, phát hiện vi phạm về thời hạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm, về hoạt động kiểm tra, xác minh tin báo, về trình tự, thủ tục chuyển tin báo…đã ban hành 12 bản kết luận, kiến nghị. Về công tác kiểm sát điều tra và công tác kiểm sát xét xử.Thụ lý kiểm sát điều tra 1629 vụ/2345 bị can; cơ quan điều tra đề nghị truy tố 1162 vụ/1876 bị can. Viện kiểm sát đã quyết định truy tố 1154 vụ/1864 bị can, đạt tỷ lệ 100%. Viện kiểm sát chủ trì xác định 131 vụ án trọng điểm, phối hợp với cơ quan Tòa án đưa ra xét xử lưu động 192 vụ (tăng 03 vụ so với năm 2015), tổ chức 95 phiên tòa rút kinh nghiệm (tăng 03 vụ so với năm 2015), nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của các Kiểm sát viên.

Viện kiểm sát đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự 1130 vụ án/1809 bị cáo theo thủ tục sơ thẩm và 94 vụ án/169 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm. Không có án đình chỉ vì không phạm tội. Không có án Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội. Đã ban hành 26 bản Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 21 bản Kiến nghị đối với cơ quan điều tra, cơ quan Tòa án và cơ quan hữu quan khác. Công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật, tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý về hình sự đạt 99,9%.

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc Dân sự, Hôn nhân và Gia đình, Hành chính, Kinh doanh, Thương mại, Lao động và Thi hành án dân sự đều được thực hiện tốt. Viện kiểm sát đã kiểm sát 3019 Quyết định, Bản án của Tòa án hai cấp. Kiểm sát viên đã tham gia 595 phiên tòa, phiên họp để giải quyết án. Đã ban hành 24 bản Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 25 bản kiến nghị yêu cầu cơ quan Tòa án khắc phục những vi phạm trong việc thực hiện Bộ luật Tố tụng Dân sự, tổ chức 32 phiên tòa rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát các hoạt động tư pháp của các Kiểm sát viên. Kiểm sát và lập 3797 hồ sơ Thi hành án Dân sự, đạt 100%. Tham gia 195 phiên họp xét miễn, giảm về Thi hành án Dân sự, kiểm sát 503 việc tiêu hủy vật chứng, kiểm sát 21 việc cưỡng chế thi hành án, xác minh 643 việc về điều kiện thi hành án, mở 13 điểm kiểm sát trực tiếp đối với cơ quan Thi hành án Dân sự ở cả hai cấp, ban hành 13 bản Kết luận, kiến nghị và 11 bản yêu cầu khắc phục vi phạm. Ban hành 06 bản Kiến nghị đối với cơ quan Tòa án hai cấp yêu cầu khắc phục vi phạm trong việc gửi Bản án, Quyết định cho cơ quan Thi hành án Dân sự.

Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp:  Đã thụ lý, giải quyết 89 đơn thuộc thẩm quyền. Ban hành 13 Yêu cầu tự kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan tư pháp cấp huyện. Đã ban hành 03 bản Kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, 08 Thông báo kết quả kiểm sát, 04 thông báo rút kinh nghiệm và 01 Yêu cầu Viện kiểm sát cấp huyện trả lời đơn của công dân.

Trong năm đơn vị đã tổ chức thực hiện nhiều Hội nghị tập huấn trực tuyến tới đơn vị VKS cấp huyện về triển khai thực hiện các Bộ luật, Luật mới, Thông tư liên ngành hướng dẫn về nghiệp vụ và tổ chức thành công cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”, nhằm mục đích tìm hiểu và tuyên truyền các kiến thức pháp luật của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nhằm nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng ứng xử, thao tác nghiệp vụ khi giải quyết các khâu công tác kiểm sát cho các cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên. Tham gia đầy đủ các cuộc thi khác do các đoàn thể phát động. Nhìn chung, các chỉ tiêu công tác năm 2016 được thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả công tác năm 2016: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên được nhận Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đối với công tác phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2016: kết quả Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên được công nhận Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Có 02 Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 02 Chi bộ đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh, 04 Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. 01 Chi bộ được  Đảng ủy cấp trên khen thưởng, vì đã có thành tích 05 năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 01 đồng chí Đảng viên được được Đảng ủy cấp trên khen thưởng, vì đã có thành tích 06 năm liền đạt Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để có được những thành tích như trên là do Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát vào Nhiệm vụ, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát, cộng với sự đoàn kết thống nhất, đồng sức, đồng lòng, nhiệt tình, trách nhiệm của các cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên để đạt được những thành tích đáng khích lệ. Năm công tác 2017 trên tinh thần “Đoàn Kết,Đổi mới – Trách nhiệm,Kỷ cương-Chất lượng,hiệu quả” Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác là tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, Đảng viên; Làm tốt công tác lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2017, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

                                                                            Nguyễn Mạnh Thúy

                                                     Viện Kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN VKSND TỈNH HỖ TRỢ TIÊU THỤ NÔNG SẢN MÙA DỊCH (Tháng Sáu 10, 2021)

Viện trưởng VKSND huyện Đại Từ tham gia cùng Đoàn đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử huyện Đại Từ tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Tháng Năm 24, 2021)

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI CHI BỘ PHÒNG 1 VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN (Tháng Năm 21, 2021)

Đồng chí Lý Văn Huấn -Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri tại các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương (Tháng Năm 14, 2021)

ĐOÀN THANH NIÊN VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH TẶNG QUÀ ĐỘNG VIÊN ĐOÀN CÔNG TÁC TẠI CHỐT KIỂM DỊCH COVID-19 (Tháng Năm 11, 2021)

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tháng Tư 23, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG thăm, tặng quà người bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố (Tháng Tư 15, 2021)

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm đồng chí Lý Văn Huấn ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV (Tháng Tư 9, 2021)