Các bài viết trong danh mục: Trao Đổi Pháp Luật

Khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 trong việc giải quyết các vụ án liên quan đến ma túy

Quá trình triển khai, thực hiện các quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 để giải quyết các vụ án về ma túy (từ 01/01/2018 đến nay), Phòng... Chi tiết

Một số nhận thức việc áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiên bắt buộc

Ngày 20/01/2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử... Chi tiết

Page 5 of 7« First...34567