Các bài viết trong danh mục: Trao Đổi Pháp Luật

Rút kinh nghiệm trong việc áp dụng Thông tư số 17/2015/-BYT-BCA-BLĐTBXH ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế – Bộ Công an – Bộ Lao động thương binh và xã hội, về: Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  Thực hiện công tác kiểm sát Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp... Chi tiết

NHỮNG VƯỚNG MẮC TỪ THỰC TIỄN TRONG VIỆC XỬ LÝ ĐỐI VỚI VẬT CHỨNG LÀ VŨ KHÍ QUÂN DỤNG, VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

* Những từ viết tắt:           - Bộ luật hình sự:                                                       BLHS           - Bộ luật tố tụng hình sự:                                           BLTTHS           - Tòa án nhân dân:                                                     Tòa án ND           - Cơ quan... Chi tiết

Page 3 of 712345...Last »