Các bài viết trong danh mục: Đảng bộ

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số: 64-KH/ĐUK, ngày 15/11/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm... Chi tiết

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/ĐUK, ngày 17/5/2016 và Hướng dẫn số 03 – HD/ĐUK, ngày 28/6/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Học tập, quán triệt, tuyên... Chi tiết

Đảng bộ VKSND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 16/11/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân... Chi tiết

Page 8 of 8« First...45678