Author Archives: admin

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM Trong công tác kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án

19 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021, Phòng 10- VKSND tỉnh Thái Nguyên nhận thấy đã có nhiều đơn vị VKSND cấp huyện thực hiện tốt công tác kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cùng cấp; kịp thời phát hiện vi phạm của Tòa án để ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục. Thông qua việc ban hành kiến nghị của VKSND cấp huyên, Phòng 10 tổng hợp thông báo để các đơn vị cùng nghiên cứu, học tập, rút kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác này.

  1. Đối với quyết định số 08/QĐ-TA ngày 13/4/2021 của Tòa án nhân dân huyện A:

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với N.H.Đ, thể hiện: Đ là người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có nơi cư trú ổn định, đang thi hành quyết định giáo dục tại xã theo quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Chủ tịch UBND xã T, huyện A. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã là 03 tháng, kể từ ngày 15/01/2021 đến ngày 15/4/2021, đến ngày 01/3/2021 có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị cơ quan chức năng phát hiện.

Tính từ ngày 15/01/2021 Đ. thi hành quyết định giáo dục tại xã, đến ngày 01/3/2021 có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị phát hiện, có thời hạn là 01 tháng 16 ngày = 1/2 thời hạn chấp hành quyết định.

Căn cứ khoản 2 Điều 35a, Nghị định số 56/2016-NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính Phủ, quy định:

“Điều 35a. Xử lý trường hợp người đang trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm

Người được giáo dục sau khi đã chấp hành ít nhất 1/2 thời gian giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà không tiến bộ, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn xử lý như sau:

  1. Nếu hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn ra quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.”

Do đó Chủ tịch UBND xã T đã ban hành quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 về việc chấm dứt biện pháp giáo dục tại xã đối với N.H.Đ, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đây là một trong những lý do, điều kiện áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên tại quyết định số 08/QĐ-TA ngày 13/4/2021 của TAND huyện A về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người bị đề nghị N.H.Đ, không thể hiện nội dung trên, mà xác định: Người bị đề nghị N.H.Đ, đủ 18 tuổi, có nơi cư trú ổn định, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện ma túy, là chưa chính xác với tài liệu có trong hồ sơ đề nghị, là chưa tuân thủ quy định tại điểm h khoản 1 Điều 22 Pháp lệnh  số 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, quy định:

Điều 22. Nội dung quyết định áp dụng, không áp dụng biện pháp xử lý hành chính và các quyết định khác

  1. Các quyết định của Tòa án quy định tại điểm h khoản 2 Điều 20 của Pháp lệnh này phải có các nội dung chính sau đây:
  2. h) Lý do và các căn cứ ra quyết định;

 

  1. Đối với 18 quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân huyện B:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã được TAND huyện B xem xét, quyết định đối với 18 (Mười tám) quyết định nêu trên, thể hiện: Người bị đề nghị đều thuộc trường hợp có nơi cư trú ổn định, là người nghiện ma túy, đã bị Chủ tịch UBND cấp xã… ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy, theo quy định tại Khoản 1 Điều 105 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 105. Thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

  1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn”.

Việc TAND huyện B, ban hành các quyết định nêu trên, có nội dung ghi: “….Đã bị UBND xã….ra quyết định áp dụng biên pháp giáo dục tại xã”, là không đúng thẩm quyền ban hành quyết định, không đúng với các tài liệu có trong hồ sơ đề nghị.

Người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, do nghiện ma túy, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy, đây là một trong các lý do, điều kiện để cơ quan chức năng có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị, được quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính, quy định:

“Điều 96. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  1. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện …”

Từ nội dung trên, xét thấy: Tòa án nhân dân huyện B. ban hành các quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, có nội dung ghi trong các quyết định nêu trên (Đã bị UBND xã….ra quyết định áp dụng biên pháp giáo dục tại xã), là chưa tuân thủ quy định tại mục 6 phần hướng dẫn sử dụng mẫu số 09, ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao quy định:

Hướng dẫn sử dng mẫu số 09:

 (6) Đánh giá, phân tích của Thẩm phán về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị; đánh giá về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, mức độ nhận thức của người bị đề nghị áp dụng; về ý kiến của người tham gia phiên họp; lý do, căn cứ và sự cần thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người bị đề nghị.

Và chưa tuân thủ đúng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 22 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH 13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 13, quy định:

“Điều 22. Nội dung quyết định áp dụng, không áp dụng biện pháp xử lý hành chính và các quyết định khác

  1. Các quyết định của Tòa án quy định tại điểm h khoản 2 Điều 20 của Pháp lệnh này phải có các nội dung chính sau đây:
  2. h) Lý do và các căn cứ ra quyết định”;

                                                                                  Phòng 10

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình với công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 cho người đang bị tạm giữ, tạm giam và Phòng chống dịch Covid-19

18 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng.

Qua kiểm sát hằng ngày về công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Bình, Viện KSND huyện Phú Bình nhận thấy phần lớn những người bị tạm giữ, tạm giam chưa nhận thức rõ, chưa biết quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, thậm chí nhiều người lầm tưởng là bị tước mất quyền này.

Ngày 14/5/2021, khi tiến hành Kiểm sát trực tiếp toàn diện việc chấp hành pháp luật tại Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Bình, VKSND huyện Phú Bình thấy có 35 người bị tạm giữ, tạm giam đang được giam giữ tại Nhà tạm giữ nhưng 70% chưa biết và hiểu rõ về quyền bầu cử của mình.

Nhằm đảm bảo những quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam được đảm bảo theo quy định pháp luật, nhất là giúp cho người bị tạm giữ, người tạm giam hiểu rõ các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn số 21/HD-VKSTC ngày 16/3/2021 của VKSND tối cao về Hướng dẫn một số nội dung công tác kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ và Công văn số 74/VKSTN-P8 về việc hướng dẫn thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-VKSTC, Trưởng đoàn KSTT Viện KSND huyện Phú Bình đã kịp thời trao đổi với Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Bình để đảm bảo và nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến, hướng dẫn, giải thích cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong đó có quyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân; thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 ngay từ khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam vào cơ sở giam giữ và trong quá trình quản lý giam giữ.

Những vấn đề trên đã đượcTrưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Bình đã nghiêm túc tiếp thu và có chỉ đạo để phối hợp với Uỷ ban bầu cử huyện Phú Bình thực hiện các trình tự, thủ tục trong việc thực hiện quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạmh giữ. Đồng thời xây dựng kế hoạch để tiếp tục phối hợp với Viện kiểm sát để thực hiện các nội dung về tuyên truyền và triển khai việc bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ.Trước mắt là tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến qua loa phát thanh tại Nhà tạm giữ vào các buổi sáng và buổi chiều hàng ngày.

Cùng với đó, nhằm nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch bệnh cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam, quá trình kiểm sát trực tiếp tại các buồng giam giữ đoàn KSTT của VKSND huyện Phú Bình đã phối hợp với cán bộ Nhà tạm giữ cập nhật tình hình dịch Covid-19, chỉ rõ tính nguy hiểm của dịch bệnh, tuyên truyền các dấu hiệu nhận biết bệnh, đồng thời cũng nêu ra các biện pháp phòng và chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y Tế để người bị tạm giữ, tạm giam có nhận thức đúng. Đồng thời yêu cầu Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, chống dịch. Đặc biệt trong công tác tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam, thăm gặp, gửi quà. Thường xuyên vệ sinh buồng giam, giữ và môi trường khu giam giữ./.

                                       Man Anh Hùng- VKSND huyện Phú Bình

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công trực tiếp THQCT và KSXXvụ án hình sự theo thủ tục rút gọn

18 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 của Viện kiểm sát thành phố Sông Công, ngay từ khi tiếp nhận, phân loại xử lý tin báo tội phạm, thấy vụ án đủ điều kiện để áp dụng theo thủ tục rút gọn, Viện kiểm sát thành phố Sông Công đã phối hợp, thống nhất với Cơ quan điều tra áp dụng theo thủ tục rút gọn đối với vụ án “Đánh bạc”, khởi tố ngày 27/3/2021theo khoản1, Điều 321 BLHS, đồng thời tiến hành điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục đặc biệt này.

Ngày 29/4/2021 Tòa án thành phố Sông Công đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn, Thực hành quyền công tố, KSĐT, KSXX sơ thẩm vụ án là đồng chí Hoàng Văn Thái – KSV trung cấp, Phó Viện trưởng của đơn vị.

51

Đ/c Hoàng Văn Thái-Phó Viện trưởng THQCT & KSXX tại phiên tòa

Quá trình giải quyết vụ án đều đảm bảo theo đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ vụ án, lời khai nhận tội của các bị cáo, vật chứng thu giữ, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị tuyên các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 BLHS và đề nghị các mức hình phạt đối với từng bị cáo được Thẩm phán- Chủ tọa phiên Tòa (theothủ tục rút gọn) chấp nhận, tuyên phạt các bị cáo phù hợp với án mà Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị.

Trong thời gian tới, Viện kiểm sát Sông Công tiếp tục tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra- Tòa án để lựa chọn áp dụng thủ tục rút gọn và tổ chức xét xử rút kinh nghiệm kịp thời đối với loại án theo trình tự tố tụng này, để phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay./.

Tin, ảnh, bài: Nguyễn Lương Đức

PHIÊN HỌP XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ ĐỢT 30/4/2021

18 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với các phạm nhân để họ yên tâm cải tạo. Trong kỳ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát, thẩm định hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt       30/4/2021 đối với 794 phạm nhân tại Trại giam Phú Sơn 4 – Bộ Công an.

Trong các ngày 10, 11 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù gồm: 03 Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Bùi Đức Thuận – Chánh án làm Chủ tọa cùng với sự tham gia của đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân – Kiểm sát viên trung cấp Trưởng phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và THA.

50

Kết quả: Hội đồng xét giảm đã quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 781 phạm nhân; không chấp nhận 13 phạm nhân (lý do: không đủ điều kiện). Các phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đều là những phạm nhân có đủ điều kiện được xét giảm theo quy định của pháp luật về thời gian chấp hành án, tích cực học tập, lao động cải tạo, không vi phạm nội quy của Trại giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt. Hồ sơ được Hội đồng xem xét chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

Dương Thị Mai Hạnh – P8

Đồng chí Lý Văn Huấn -Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri tại các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương

14 Tháng Năm, 2021 Bài viết nổi bật, Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Từ ngày 06/5/2021 đến ngày 12/5/2021, tại các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, đồng chí Lý Văn Huấn dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Lý Văn Huấn là người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1 tại các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương. Đồng chí bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được giới thiệu ứng cử tại các huyện Đại Từ – Phú Lương – Định Hóa là những huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên. Đây là ba huyện có truyền thống cách mạng, đang có một sức sống mới từ chủ trương và quá trình xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước,qua đó góp phần nâng cao thu nhập, tạo sinh kế cho người dân, tạo khả năng làm giàu của người dân vùng nông thôn.

48

Đồng chí Lý Văn Huấn phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động và trao đổi ý kiến với đồng chí Lý Văn Huấn. Trình bày Chương trình hành động của mình, đồng chí Lý Văn Huấn bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Lý Văn Huấn hứa, nếu được cử tri tín nhiệm bầu, đồng chí sẽ tập trung thực hiện vào bốn nhóm vấn đề trọng tâm sau:

Một là: Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, cử tri tỉnh Thái Nguyên và cử tri đơn vị bầu cử; thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua các cuộc đi nghiên cứu, khảo sát cơ sở; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, của cử tri để phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia giám sát việc triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri với các ban ngành liên quan; góp phần để Quốc hội, Chính phủ ban hành những chủ trương, quyết sách phù hợp nhằm phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên và các huyện Đại Từ – Phú Lương – Định Hóa nói riêng.

Hai là:Tập trung quan tâm đến việc nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát đối với hoạt động điều tra trong việc phê chuẩn các lệnh bắt tạm giữ, tạm giam, quyết định khởi tố bị can… đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, kiên quyết không để xảy ra bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội. Phối hợp tốt với cơ quan điều tra tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về tham nhũng, các loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho nhân dân.

Ba là:Tích cực tham gia đóng góp ý kiến trước diễn đàn Quốc hội trong việc xây dựng hệ thống Pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là đối với những vấn đề xã hội quan tâm như: lĩnh vực hình sự, dân sự; lĩnh vực đất đai, công nghệ thông tin, an ninh mạng… góp phần làm cho luật pháp nước ta thông thoáng, minh bạch, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế cũng như quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Bốn là:Thẳng thắn đối thoại, tiếp thu và phản ánh trung thực những ý kiến đóng góp của cử tri. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, các ban ngành, phương tiện, thông tin đại chúng trên địa bàn để tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo vệ môi trường và cuộc sống an toàn cho nhân dân; quan tâm giám sát việc giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến dân chủ, dân sinh, xây dựng cơ sở, hạ tầng giao thông; giải quyết việc làm, cải thiện đời sống của người dân và các vấn đề an sinh xã hội khác; tích cực tham gia ý kiến vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết…., góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên nói chung, huyện Đại Từ – Phú Lương – Định Hóa nói riêng phát triển nhanh và bền vững.

49

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các cử tri đều đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của đồng chí Lý Văn Huấn. Đồng thời mong muốn, nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng chí Lý Văn Huấn sẽ phát huy vai trò người đại biểu dân cử, thường xuyên quan tâm đến đời sống người dân, thực hiện tốt chương trình hành động đã đưa ra.

Người viết: Phạm Thị Thu Hiền

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỔ CHỨC PHIÊN TÒA XÉT XỬ RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN DÂN SỰ

14 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong năm 2021 và nhiệm kỳ tới, nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị đề ra, ngày 06/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Định Hóa tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án dân sự sơ thẩm “Tranh chấp về hôn nhân và gia đình” giữa Chị N.T.S, sinh năm 1983 và anh H.V.Đ,sinh năm 1981.

47

Toàn cảnh phiên tòa

Kiểm sát viên đại diện VKSND huyện Định Hóa được phân công tham gia phiên tòa là ông Hoàng Đại Nghĩa – Kiểm sát viên sơ cấp.

Tham dự phiên tòa có Lãnh đạo, các Thẩm phán, Thư ký TAND huyện Định Hóa cùng Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND huyện Định Hóa.

Với nhiệm vụ được phân công, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ diễn biến tại phiên toà; tham gia hỏi và đặt câu hỏi có trọng tâm, rõ ràng, dễ hiểu, tác phong ứng xử linh hoạt nhằm làm rõ nội dung vụ án. Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, Kiểm sát viên đã phát biểu việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký Toà án và những người tham gia tố tụng, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa về đường lối giải quyết vụ án phù hợp với quyết định của Hội đồng xét xử.

Sau phiên toà, đơn vị đã tiến hành họp rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên theo tinh thần tại Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND tối cao. Thông qua các ý kiến đóng góp đối với Kiểm sát viên trực tiếp tham gia phiên tòa, các cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã học tập, tích lũy được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm phục vụ tốt cho công tác chuyên môn./.

Bài và ảnh: Hoàng Trang – VKSND huyện Định Hóa

Phòng 7 VKSND tỉnh Thái Nguyên báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm được chấp nhận

14 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Vừa qua, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm của TAND thành phố A. để điều tra, truy tố, xét lại theo quy định của pháp luật do bỏ lọt hành vi phạm tội.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự, Phòng 7- Viện KSND tỉnh Thái Nguyên nhận thấy Bản án hình sự sơ thẩm số 280/2020/HS-ST ngày 16/7/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố A. đã xét xử bị cáo P.N.H phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội.

Ngày 24/9/2020 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo đề nghị Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án nêu trên để điều tra, truy tố, xét xử lại theo hướng áp dụng thêm tình tiết định khung tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” đối với P.N.H theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự; và xác định bị cáo có dấu hiệu phạm tội  “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự.

Ngày 14/01/2021, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đã ban hành kháng nghị Giám đốc thẩm như nội dung báo cáo của VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 09/4/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử đã quyết định: Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 280/2020/HS-ST ngày 16/7/2020 của TAND thành phố A. để điều tra, truy tố, xét xử lại theo quy định pháp luật.

Phòng 7 Viện KSND tỉnh Thái Nguyên

PHÒNG 7 – VIỆN KSND TỈNH THÁI NGUYÊN KHÁNG NGHỊ TĂNG KHOẢN VÀ HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI BỊ CÁO

14 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Vừa qua, TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Thái Nguyên: Sửa bản án sơ thẩm của TAND thị xã Phổ Yên tăng khoản và tăng hình phạt đối với bị cáo.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự. Phòng 7 Viện KSND tỉnh Thái Nguyên thấy Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2021/HS-ST ngày 07/01/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã xét xử bị cáo L.V.S phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” đã áp dụng sai tình tiết định khung tăng nặng nên ngày 02/02/2021 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã kháng nghị phúc thẩm theo hướng sửa bản án nêu trên để xét xử phúc thẩm theo hướng áp dụng tình tiết định khung tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 145 BLHS năm 2015 và tăng hình phạt đối với bị cáo.

Ngày 07/5/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xét xử và quyết định: Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2021/HS-ST ngày 07/01/2021 của Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên theo như kháng nghị của Viện KSND tỉnh Thái Nguyên.

ĐTH – Phòng 7 Viện KSND tỉnh Thái Nguyên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ BÌNH TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM VỤ ÁN HÌNH SỰ

13 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về kế hoạch công tác của ngành kiểm sát năm 2021; Kế hoạch công tác ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên năm 2021 số 01/KH-VKS ngày 13/01/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện quy chế phối hợp liên ngành. Nhằm tăng cường công tác tự đào tạo,  nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

17

Kiểm sát viên công bố bản cáo trạng

Từ đầu năm 2021 đến nay. Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Phú Bình lựa chọn được 19 phiên tòa để xét xử rút kinh nghiệm, trong đó lãnh đạo viện trực tiếp tham gia xét xử 6 phiên.

Thông qua việc tổ chức phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự để đánh giá ưu điểm, rút kinh nghiệm những tồn tại hạn chế đối với hoạt động của Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký tại phiên tòa với mục đích nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống pháp lý xảy ra tại phiên tòa; đặc biệt là nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa của Kiểm sát viên, đồng thời coi đây là một giải pháp đột phá và thiết thực để các Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kiến thức, và trình độ nghiệp vụ trong công tác xét xử nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp./.

Tác giả – Phạm Văn Vũ

Phòng 7 VKSND tỉnh Thái Nguyên báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm được chấp nhận

13 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Vừa qua, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm của TAND thành phố Thái Nguyên để điều tra, truy tố, xét xử lại theo quy định pháp luật.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự. Phòng 7 Viện KSND tỉnh Thái Nguyên thấy Bản án hình sự sơ thẩm số 143/2020/HS-ST ngày 14/5/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã xét xử bị cáo N.T.T phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội nên ngày 06/7/2020 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo đề nghị VKND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án nêu trên để điều tra lại theo hướng xem xét vai trò, trách nhiệm của đồng phạm khác có dấu hiệu phạm tội: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Ngày 28/10/2020, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị đã chấp nhận báo cáo kháng nghị của VKSND tỉnh Thái Nguyên và ra quyết định kháng nghị

Ngày 08/01/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã quyết định: Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 143/2020/HS-ST ngày 14/5/2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên để điều tra, truy tố, xét xử lại theo quy định pháp luật.

ĐTH – Phòng 7 Viện KSND tỉnh Thái Nguyên

Page 4 of 167« First...23456...102030...Last »