Author Archives: admin

VIỆN KSND HUYỆN PHÚ BÌNH KIẾN NGHỊ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÚ BÌNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VI PHẠM TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

21 Tháng Mười, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ án Hôn nhân gia đình,Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình nhậnn thấy việc thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn và cấp giấy chứng nhận kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Nga My còn có vi phạm và tình trạng ly hôn trên địa bàn huyện Phú Bình trong thời gian gần đây có xu hướng gia tăng, cần thiết phải có biện pháp hữu hiệu để không xảy ra vi phạm tương tự đối với UBND các xã trên địa bàn huyện và hạn chế số vụ ly hôn, góp phần xây dựng một xã hội ổn định, phồn vinh và phát triển.

Theo thông báo về việc thụ lý vụ án số 132/2020/TB-TLVA ngày 18/6/2020 của Tòa án Phú Bình giữa nguyên đơn: Chị Đặng Thị Lan, sinh ngày 22/01/1990 và bị đơn: Anh Nguyễn Văn Cửu, sinh ngày 23/01/1987 đều trú tại: xã Nga My, huyện Phú Bình. Quá trình nghiên cứu hồ sơ thấy: Chị Lan và anh Cửu được Chủ tịch UBND xã Nga My, huyện Phú Bình cấp Giấy chứng nhận kết hôn ngày 04/12/2006, khi đó chị Lan được 16 tuổi 10 tháng 13 ngày, anh Cửu được 19 tuổi 10 tháng 12 ngày. Cả anh Cửu và chị Lan khi đăng ký kết hôn đều chưa đủ tuổi kết hôn nhưng vẫn được Ủy ban nhân dân xã Nga My, huyện Phú Bình cấp giấy chứng nhận kết hôn.

Bên cạnh đó, số vụ ly hôn trên địa bàn huyện ngày càng gia tăng tính thời điểm từ 01/12/2019 đến 30/9/2020 có 206 vụ ly hôn (tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2019), trong đó chủ yếu ở các cặp vợ chồng trẻ chiếm 79% độ tuổi từ 18 đến 35.

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật về Hôn nhân và gia đình được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần củng cố và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, hạn chế tình trạng ly hôn trên địa bàn. Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình kiến nghị với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Bình áp dụng các biện pháp phòng ngừa như sau:

Yêu cầu cán bộ làm công tác Tư pháp hộ tịch của địa phương nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký kết hôn, đảm bảo việc kết  hôn được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Hôn nhân và gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới… Tăng cường truyền thông về giữ gìn hạnh phúc gia đình; đa dạng các hình thức giáo dục để giới trẻ nhận thức đúng đắn, đầy đủ về đời sống hôn nhân trước và sau khi kết hôn.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở; tăng cường hòa giải, nâng cao năng lực của tổ hòa giải; kịp thời hòa giải những mâu thuẫn trong hôn nhân gia đình ngay từ khi mới phát sinh, không để mâu thuẫn nhỏ trở nên trầm trọng, gay gắt, dẫn đến không thể cùng chung sống.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời tuyên dương những hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình hòa thuận, giữ vững hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, làm kinh tế giỏi… để tạo sức lan tỏa cho phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hôn nhân bền vững trong xã hội.Kiến nghị được chủ tịch UBND huyện Phú Bình tiếp thu nghiêm túc./.

Bài viết: LT

XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐƠN VỊ

19 Tháng Mười, 2020 GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC BÚA LIỀM VÀNG

Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa là đơn vị thuộc huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên. Từ những ngày đầu mới thành lập, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã tích cực thực hiện công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình đó, bên cạnh những thuận lợi sẵn có, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa gặp không ít khó khăn do yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao. Để luôn là tập thể lao động tiên tiến, lãnh đạo và cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh. Để làm làm được điều đó không thể không kể đến vai trò của Công đoàn.

Theo Hiến pháp 2013, Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt dộng của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong hệ thống cơ quan nhà nước nói chung, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định hóa nói riêng, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng cùng cấp và Công đoàn cấp trên trực tiếp, Công đoàn VKSND huyện là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Để phát huy được tối đa vai trò của Công đoàn, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức Đại hội công đoàn, bầu ra Ban chấp hành công đoàn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn qua các giai đoạn.

63

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Công đoàn Viện kiểm sát luôn thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,pháp luật của nhà nước. Chú trọng giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Ngoài ra, còn tổ chức vận động cán cán bộ, người lao động trong đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, người lao động, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị cải tiến lề lối làm việc và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Ban chấp hành công đoàn đã cùng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ công chức người lao động.

Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, chi bộ quan tâm đặc biệt đến sinh hoạt hàng ngày của các đoàn viên từ hệ thống các phòng công vụ được trang bị cơ bản đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đến việc ăn uống để đảm bảo sức khỏe, tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành công tác, nhiệm vụ được giao. Đồng thời thường xuyên kêu gọi, vận động cán bộ tiến hành dọn dẹp vệ sinh trụ sở VKSND huyện Định Hóa, nhặt rác và chăm sóc vườn hoa cây cảnh. Đây là những  dịp để tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền đến các cán bộ, công chức ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho cơ quan.

64

Xây dựng mô hình xanh sạch đẹp ở cơ quan

Công đoàn VKSND huyện Định Hóa luôn tích cực tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các ngày lễ kỷ niệm nhằm động viên tinh thần đối với các đoàn viên trong Công đoàn như tổ chức giải thể thao nội bộ nhằm hưởng ứng Tháng công nhân, Tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ…

65

66Ngoài việc chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa luôn phát huy rõ vai trò của mình trong việc thực hiện dân chủ tại đơn vị. Công đoàn phối hợp cùng Thủ trưởng đơn vị giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Công đoàn phối hợp với thủ trưởng đơn vị tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức trong đơn vị học tập nâng cao trình độ như thành lập quỹ khuyến học để khuyến khích các cán bộ, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị; cử các cán bộ đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng… Kết quả, hàng năm, các cán bộ, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa được tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có 01 đồng chí có học vị thạc sĩ, 03 đồng chí đang theo học lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, 06 đồng chí có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa cũng đã tích cực trong công tác giới thiệu quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao công tác phảt triển Đảng của đơn vị. Tiêu biểu như: Năm 2017-2018, giới thiệu 04 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam; Năm 2019 tham mưu cho Chi bộ cử 03 quần chúng đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng…

68

Các quần chúng ưu tú được Công đoàn giới thiệu đứng trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam

Với những hoạt động tích cực, hàng năm, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa luôn đạt “Công đoàn cơ sở vững mạnh”và được Liên đoàn lao động huyện Định Hóa khen tặng, qua đó góp phần vào việc xây dựng đơn vị theo phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”.

Phương Hoa

KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO TRỤ SỞ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LƯƠNG

19 Tháng Mười, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 07/10/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khánh thành và bàn giao trụ sở làm việc mới của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự và chỉ đạo lễ khánh thành có đồng chí Phùng Đức Tiến- Bí thư ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí Thường trực huyện uỷ, HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân tỉnh Thái Nguyên.

Dự án trụ sở làm việc mới của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương được khởi công, xây dựng từ cuối năm 2018, đặt tại tổ dân phố Tràng Học, thị trấn Đu, huyện Phú Lương với tổng kinh phí đầu tư là trên 22 tỷ đồng bao gồm các hạng mục: 01 nhà 03 tầng với 29 phòng làm việc và các công trình phụ khác đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật, kiến trúc hạ tầng quy chuẩn cấp 3 quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành và bàn giao trụ sở, đồng chí Phùng Đức Tiến – Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận, cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ , tạo điều kiện của Cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương. Đồng thời, yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương ngay sau khi tiếp nhận, sử dụng cần không ngừng nâng cao trách nhiệm, đảm bảo sử dụng công trình đúng quy định, an toàn, hiệu quả, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

60

Đ/c Phùng Đức Tiến – Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao trụ sở VKSND huyện Phú Lương

 Đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương thay mặt đơn vị, cảm ơn VKSND tối cao, VKSND tỉnh Thái Nguyên, cũng như Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đơn vị hoàn thiện việc xây dựng trụ sở VKSND huyện để đơn vị ổn định, yên tâm công tác, tiếp tục hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và hứa sẽ có kế hoạch quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đúng mục đích, đảm bảo tiết kiệm, phục vụ tốt nhất cho công tác chuyên môn nghiệp vụ.

61

62

H.L – VKSPL

LÃNH ĐẠO VIỆN KSND TỈNH THÁI NGUYÊN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

15 Tháng Mười, 2020 Bài viết nổi bật, Slider, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 14/10/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Văn Thành, bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật hình sự. Kiểm sát viên được phân công THQCT, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án là đồng chí Hoàng Văn Tiến – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Theo cáo trạng mà điện diện Viện kiểm sát công bố và trên cơ sở xét hỏi tại phiên tòa xác định: Do bản thân không có việc làm ổn định, hám lời nên Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1996, trú tại tổ 22, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã mua của Nguyễn Thanh Bảo số lượng 75,242 gam ma túy loại Heroine với giá 40.000.000đ, sau đó mang đến khu vực cổng Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc mục đích để bán cho đối tượng tên là Tuấn với giá 44.000.000đ, trong khi đợi Tuấn đến để bán ma túy thì Thành bị tổ công tác của Công an TP. Thái Nguyên phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ vật chứng.

59

Đ/c Hoàng Văn Tiến- trình bày bản luận tội tại phiên Tòa.

Tại phần xét hỏi, Kiểm sát viên đã làm rõ được diễn biến hành vi phạm tội của bị can. Tại phần tranh luận, khi trình bày bản luận tội, Kiểm sát viên đã phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát trong đó lập luận đầy đủ về các chứng cứ buộc tội, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo Thành, phân tích nguyên nhân điều kiện phạm tội; nhận định đầy đủ về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng TNHS; đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Thành từ 15 đến 16 năm tù, phạt bổ sung từ 10 đến 15 triệu đồng. Kiểm sát viên đối đáp không nhất trí quan điểm của Luật sư về hình phạt chính và hình phạt bổ sung, giữ nguyên quan điểm của Viện kiểm sát là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thành phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; áp dụng điểm b khoản 3, khoản 5 Điều 251; các điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Thành: 16 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng./.

Hoàng Tố Uyên– Phòng 1

RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN HÌNH SỰ

15 Tháng Mười, 2020 Trao Đổi Pháp Luật

Nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án hình sự, thông qua công tác kiểm tra Cáo trạng truy tố đối với vụ án Trương Thị Giang, Bùi Duy Tùng và vụ án Trần Quang Quân, Nguyễn Tuấn Vũ cùng bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật hình sự thấy còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm.

  1. Vụ án Trương Thị Giang và Bùi Duy Tùng phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật hình sự.

Theo nội dung Cáo trạng truy tố xác định: Do Trương Thị Giang và chồng là Bùi Duy Tùng biết chị gái của Giang là chị Trương Thị Bình có mâu thuẫn với chị Hoàng Thị Hằng nên tìm Hằng để nói chuyện. Trước khi gặp Hằng, Tùng gọi điện thoại cho Hằng và biết Hằng ở quán trà chanh “Tmore” thuộc Tổ 22, phường H…, tỉnh Thái Nguyên. Khoản 21 giờ ngày 30/12/2019, Giang và Tùng tìm gặp chị Hằng nhưng do không biết mặt nên có hỏi “Mày phải Hằng không”, chị Hằng trả lời “phải”, rồi Tùng dùng tay phải tát một cái vào má phải chị Hằng. Tiếp đó Giang dùng tay phải tát vào mặt, túm tóc kéo đầu chị Hằng xuống, Tùng dùng chân phải đá ba cái vào vùng mặt của Hằng, Giang và Tùng tiếp tục đánh Hằng bằng chân tay làm chị Hằng ngã nằm ra đất. Sau đó Giang lấy 01 cốc thủy tinh ở trên bàn uống nước của quán trà chanh Tmore ném theo hướng từ trên xuống dưới về phía đầu chị Hằng nhưng không trúng, Giang tiếp tục cầm chiếc cốc thủy tinh thứ hai ném trúng vào vùng mặt chị Hằng khiến chị Hằng bị thương tích.

+ Tại bản kết luận giám định số 58/TgT ngày 06/02/2020 của Trung tâm pháp Y tỉnh Thái Nguyên kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho chị Hoàng Thị Hằng là 09%; Cơ chế hình thành vết thương: Do vật có góc cạnh sắc gây nên.

Với hành vi nêu trên, Viện kiểm sát cấp huyện đã truy tố bị can Trương Thị Giang và Bùi Duy Tùng về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. (tình tiết định khung “Dùng…hung khí nguy hiểm”).

  1. Vụ án Trần Quang Quân và Nguyễn Tuấn Vũ phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật hình sự.

Theo nội dung Cáo trạng truy tố xác định: Khoảng 06 giờ ngày 16/01/2020, Nguyễn Thế Tường và Lâm Văn Giang có mâu thuẫn với nhau về việc chơi Game, sau đó Tường kể lại sự việc cho Trần Quang Quân biết. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Quân rủ Nguyễn Tuấn Vũ đến quán xăm Quyền Linh thuộc Tổ 4, phường Q…tỉnh Thái Nguyên để tìm Giang đánh gây thương tích, khi đi Vũ lái xe ô tô chở Quân và mang theo hai con dao dài khoảng 01m, chuôi gỗ có một lưỡi sắc để trên ô tô. Khi đến quán xăm Quyền Linh, Quân và Vũ mỗi người cầm một con dao nói trên đi vào quán thì gặp anh Nguyễn Trường Sơn đang nằm trên ghế sofa, Quân tưởng anh Sơn là Lâm Văn Giang liền xông vào chém một nhát vào vùng ngoài đùi phải anh Sơn, anh Sơn có hô lên “các anh chém nhầm người rồi”, Quân và Vũ tiếp tục cầm dao chém anh Sơn, Vũ dùng dao đâm một nhát trúng vào mặt sau đùi phải anh Sơn và chém một nhát vào khuỷu tay phải anh Sơn.

+ Tại bản kết luận giám định số 165/TgT ngày 05/4/2020 của Trung tâm pháp Y tỉnh Thái Nguyên kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với Nguyễn Trường Sơn là 05%; Cơ chế hình thành vết thương: Do vật có góc cạnh sắc gây nên.

Với hành vi nêu trên, Viện kiểm sát cấp huyện đã truy tố bị can Trần Quang Quân và Nguyễn Tuấn Vũ  về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự.(tình tiết định khung “Dùng…hung khí nguy hiểm”)

 Những vấn đề cần rút kinh nghiệm khi điều tra, truy tố:

– Đối với cả hai vụ án nêu trên, Viện kiểm sát khi thực hiện việc truy tố đều không xem xét áp dụng tình tiết định khung là “Có tính chất côn đồ” theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự để truy tố đối với các bị can là thiếu sót, chưa đánh giá đúng tính chất hành vi, động cơ phạm tội của các bị can, dẫn tới bỏ lọt tình tiết định tội trong cấu thành tội phạm. Về tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” đã được Tòa án nhân dân tối cao giải thích, hướng dẫn tại văn bản số 38 ngày 06 tháng 01 năm 1976 và Án lệ số 17/2018/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Do vậy các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện cần nghiên cứu, quát triệt đầy đủ để vận dụng xử lý trong các vụ án cụ thể.

– Riêng đối với vụ án Trương Thị Giang và Bùi Duy Tùng: Khi áp dụng tình tiết “dùng hung khí nguy hiểm” để xử lý đối với Tùng với vai trò đồng phạm cần nghiên cứu đánh giá đầy đủ các tình tiết, yếu tố trong đồng phạm theo quy định tại Điều 17 Bộ luật hình sự, đặc biệt là các vụ án mà hành vi phạm tội chỉ là hành vi có cấu thành cơ bản theo quy định của Điều luật và đồng thời hành vi đó lại là hành vi“vượt quá của người thực hành” theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Bộ luật hình sự. Quy định về hành vi“vượt quá của người thực hành” là quy định mới so với quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 nên cần xem xét đầy đủ, vận dụng và áp dụng đúng quy định khi xử lý giải quyết các vụ án cụ thể.

Thông qua việc giải quyết 02 vụ án hình sự nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm để các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện trong toàn tỉnh tham khảo và rút kinh nghiệm chung.

Phòng 2

Thực hiện phúc tra Kết luận kiến nghị tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

15 Tháng Mười, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-VKS-P8 và kế hoạch số: 03/KH/VKS-P8 ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phúc tra việc thực hiện Kết luận kiến nghị số: 02/KL-KSTHADS ngày 10/5/2019 qua công tác trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên.

Thông qua công tác phúc tra nhằm đánh giá kết quả khắc phục những vi phạm đã được chỉ ra; đồng thời nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác của cán bộ, Chấp hành viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn trong thời gian tiếp theo.

Ngày 09/10/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch phúc tra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Thành phần đoàn phúc tra có đồng chí: Chu Văn Hiện, Phó trưởng phòng kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án- Trưởng đoàn và các Thành viên đoàn phúc tra.

Đơn vị được phúc tra có đồng chí:  Hoàng Nguyên Khang, Chi cục Trưởng, các đ/c lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ và kế toán của đơn vị.

Qua trực tiếp kiểm tra các hồ sơ vi phạm được nêu trong bản kết luận kiến nghị, kết quả: Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên, cán bộ trong đơn vị khắc phục ngay vi phạm như: kịp thời thi hành vụ việc được phân công; thông báo, gửi quyết định về thi hành án cho đương sự; xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; xử lý tài sản tạm giữ để đảm bảo thi hành án; chi trả tiền thi hành án đúng thời hạn; tiêu hủy vật chứng; lưu trữ tài liệu trong hồ sơ theo quy định; in đầy đủ sổ kế toán và ký nhận đầy đủ các chứng từ còn thiếu chữ ký; Đối với việc sử dụng biểu mẫu không đúng quy định đã nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm.

Trong quá trình làm việc đơn vị đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, xây dựng báo cáo phúc tra theo đúng quy định; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành kế hoạch phúc tra theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy– Phòng 8

 

 

KIỂM SÁT TRỰC TIẾP TẠI CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ CÔNG AN HUYỆN PHÚ LƯƠNG

15 Tháng Mười, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định 31 và Kế hoạch số 32 ngày 11/9/2020 của Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương về trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự Cơ quan THAHS Công an huyện Phú Lương.Ngày 30/9/2020, Đoàn kiểm sát do đồng chí Lê Minh Cường – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn.

Thông qua kết quả kiểm sát công tác thi hành án hình sự thời điểm từ 01/7/2019 đến 31/8/2020 thấy: Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Phú Lương cơ bản đã thực hiện đúng các quy định của Luật thi hành án hình sự trong công tác thi hành án phạt tù, thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong công tác giám sát, giáo dục đối với những người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương và các hình phạt khác theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Bên cạnh những ưu điểm, qua công tác kiểm sát đã phát hiện thiếu sót, tồn tại như: Sau khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét giảm thời gian thử thách cho người đang chấp hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Phú Lương chuyển hồ sơ cho VKS nghiên cứu còn chậm, chưa đúng quy định.

Sau khi kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, VKSND huyện Phú Lươngđã ban hành kết luận, kiến nghị khắc phục vi phạm.

Tính đến thời điểm hiện tại, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương hoàn thành cơ bản chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân theo Quyết định 139 ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao./.

Lương Ngọc Tuyết VKS Phú Lương

Hội nghị giao banKhối nội chính 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020

15 Tháng Mười, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 09/10/2020, Huyện ủy Phú Bình đã tổ chức hội nghị giao ban Khối nội chính 09 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND; các đồng chí thủ trưởng các cơ quanKhối nội chính, lãnh đạo Ủy Ban kiểm tra, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện, Văn Phòng Huyện Ủy.

Đồng chí Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, khai mạc và chủ trì hội nghị. Trong 09 tháng đầu năm 2020, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành trong khối Nội chính, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo quyết liệt, góp phần phòng ngừa hiệu quả và giữ vững ổn định tình hình trong huyện; việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được triển khai nghiêm túc; tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay ở cơ sở. Liên ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tích cực phối hợp với các cơ quan địa phương đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đã triệt xóa nhiều vụ án được dư luận quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quân sự, quốc phòng được giữ vững, không xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ. Các ngành trong khối Nội chính, đơn vị địa phương, đã chủ động làm tốt công tác dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực; thanh tra, kiểm tra được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực, thường xuyên phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh trật tự cho Đại hội Đảng bộ tỉnh và các hoạt động trong những tháng cuối năm 2020.

57

Đồng chí Lê Trung Kiên – Viện trưởng VKSND huyện Phú Bình, thường trực khối Nội chính báo cáo kết quả công tác trước hội nghị

Cũng tại hội nghị đã tổ chức gặp mặt, chia tay đồng chí Dương Viết Dũng, Uỷ viên ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy nghỉ hưu theo chế độ. Đồng chí Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đã điểm lại quá trình công tác và gửi lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến tâm huyết của đồng chí Dương Viết Dũng cho sự nghiệp phát triển công tác Đảng, công tác Tổ chức của huyện, nhấn mạnh trải qua hàng chục năm công tác dù ở cương vị nào đồng chí cũng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chúc đồng chí Dương Viết Dũng về nghỉ chế độ cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy phẩm chất người cán bộ, đảng viên và bằng kinh nghiệm của mình quan tâm tới các phong trào của huyện, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

58

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy và các đồng chí Lãnh đạo Khối tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm chia tay đồng chí Dương Viết Dũng

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2020 đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đồng thời phải cụ thể hóa quy định của cấp trên sát với tình hình của từng đơn vị, địa phương. Nâng cao trách nhiệm điều hành của cấp ủy các cấp, đánh giá đúng tình hình, bám chắc các quy định của pháp luật để chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động chống phá; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần đảm bảo cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt trong các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng…Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi, hoạt động trái với quyền, lợi ích của nhân dân, chống phá thành quả cách mạng, gây mất đoàn kết nội bộ./

                                                               Nguyễn Thành – VKSND huyện Phú Bình

ĐỒNG CHÍ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2020-2025

14 Tháng Mười, 2020 Bài viết nổi bật, Đảng bộ, Đảng đoàn thể, Slider

Trong 03 ngày (11/10 – 13/10/2020), tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030

Đại hội triệu tập 350 đại biểu chính thức (trong đó có 46 đại biểu đương nhiên và 304 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy) đại diện cho hơn 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ngành Kiểm sát Thái Nguyên có 02 đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều 13/10/2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 51 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX (nhiệm kỳ 2020-2025), đó là những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, bản lĩnh và trí tuệ để gánh vác nhiệm vụ mà Đại hội và Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh tin tưởng giao phó. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh Thái Nguyên được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Đồng chí Phùng Đức Tiến trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đối với cá nhân đồng chí Phùng Đức Tiến và ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời cũng là trọng trách lớn lao mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên tin tưởng giao phó cho đồng chí Phùng Đức Tiếnvà ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

56

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

Với sự tin tưởng và tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, ngành Kiểm sát Thái Nguyên sẽ không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Người viết: Phạm Thu Trâm

 

Hội nghị giao ban liên ngành các cơ quan tư pháp tỉnh Thái Nguyên quý III năm 2020

13 Tháng Mười, 2020 Slider, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Trong không khí tưng bừng chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, thực hiện Quy định về chế độ giao ban liên ngành các cơ quan tư pháp tỉnh Thái Nguyên; Ngày 12/10/2020, Viện kiểm sát tỉnh Thái Nguyên chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành các cơ quan tư pháp tỉnh Quý III năm 2020. Dự Hội nghị có Lãnh đạo các đơn vị: Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp liên ngành tư pháp quý III năm 2020 và định hướng công tác phối hợp quý IV năm 2020.  Được sự ủy quyền của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Lý Văn Huấn- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quý III năm 2020 tình hình tội phạm có những diễn biến phức tạp như một số người dân kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường và phản đối trạm thu phí BOT Quốc lộ 3 (Sơn Cẩm, Tp. Thái Nguyên)… các tội phạm tuy giảm so với cùng kỳ nhưng lại gia tăng về mức độ nghiêm trọng. Đáng lưu ý có 05 vụ án giết người, trong đó Cơ quan điều tra đã điều tra, khám phá nhanh 02 vụ giết người được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm xảy ra tại TP. Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Bên cạnh đó, Liên ngành có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, duy trì giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Liên ngành cho ý đóng góp, bổ sung đối với dự thảo báo cáo công tác phối hợp Liên ngành Quý III và định hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2020. Thông qua các số liệu báo cáo, cơ bản đánh giá tình hình phối hợp đạt được khá toàn diện: Không có án đình chỉ không phạm tội, án VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội, công tác Thi hành án hình sự, Thi hành án dân sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo tất cả các bản án đã có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành. Công tác giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ; các vụ án hành chính-kinh doanh thương mại lao động được thụ lý, giải quyết theo quy định bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Đồng thời, Liên ngành 2 cấp làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

55

Đồng chí Lý Văn Huấn- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên kết luận Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Liên ngành kết luận hội nghị, đồng chí Lý Văn Huấn-Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, nhất trí với những ý kiến đóng góp, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2020. Đồng chí đề nghị Liên ngành các cấp tiếp tục nâng cao công tác phối hợp, chuẩn bị cho công tác tổng kết nhiệm vụ của từng ngành và liên ngành năm 2020./.

                                                        Người viết: Hoàng Anh

Page 30 of 167« First...1020...2829303132...405060...Last »