Author Archives: admin

TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM TẠI NHÀ TẠM GIỮ CÔNG AN THỊ XÃ PHỔ YÊN

24 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chương trình Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021 và Quyết định số 15/QĐ-VKS ngày 27/4/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên, ngày14/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phổ Yên tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Phổ Yên trong 6 tháng đầu năm 2021.

58

Kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thị xã Phổ Yên

Sau khi công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đại diện Nhà tạm giữ Công an thị xã Phổ Yên đã thông qua báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an thị xã Phổ Yên từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/4/2021.

Đoàn kiểm sát đã kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu có liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an thị xã Phổ Yên,trực tiếp kiểm tra buồng, gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam…. Kết quả: Việc tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam, lập, quản lý hồ sơ, thủ tục đưa người vào Nhà tạm giữ được thực hiện theo đúng quy định, không có trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam, không để xảy ra trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, chết, phạm tội mới hoặc vi phạm nội quy Nhà tạm giữ phải xử lý kỷ luật. Việc thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam như chế độ ăn, chế độ mặc và cấp phát tư trang, chế độ chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần,… được đảm bảo thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, qua công tác kiểm sát đã phát hiện vi phạm của Nhà tạm giữ Công an thị xã Phổ Yên trong việc thực hiện chế độ ở đối với người bị tạm giữ, tạm giam như: Tại một số buồng tạm giam chưa đảm bảo diện tích chỗ nằm tối thiểu của mỗi người bị tạm giữ, người bị tạm giam.

Kết luận cuộc kiểm sát, đồng chí Ngô Quốc Hưng – Phó Viện trưởng – Trưởng đoàn kiểm sát đề nghị Nhà tạm giữ Công an thị xã Phổ Yên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam. Đồng thời cần có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại, vi phạm được nêu trong Kết luận, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam./.

Nguyễn Trường

Chuyên viên VKSND thị xã Phổ Yên

PHÚC TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỐI VỚI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH HÓA

24 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đảm bảo những thiếu sót, vi phạm được khắc phục kịp thời, vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Định Hóa, do đồng chí Đinh Khánh Luyện – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành phúc tra việc thực hiện Kết luận, Kiến nghị tại Chi cục thi hành án dân sự (THADS) và Tòa án nhân dân huyện Định Hóa.

57

Đ/c Đinh Khánh Luyện – Phó viện trưởng Viện KSND huyện Định Hóa công bố Quyết định phúc tra tại trụ sở Chi cục THADS huyện Định Hóa

Đối với Chi cục THADS huyện Định Hóa và Tòa án nhân dân huyện Định Hóa,ngay sau khi nhận được kiến nghị của Viện KSND, Lãnh đạo Chi cục, Tòa án đã tiến hành nghiêm túc kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đồng thời tiến hành khắc phục các vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận và kiến nghị. Nhận thấy, về cơ bản các nội dung kiến nghị đã được Chi cục THADS và Tòa án nhân dân trên địa bàn huyện đã nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa, khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả phúc tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã ban hành Kết luận phúc tra tại Chi cục THADS huyện Định Hóa và Tòa án nhân dân huyện Định Hóa và gửi các cơ quan có liên quan theo quy định./.

Nguyễn Bá Huy – Viện KSND Định Hóa

Viện trưởng VKSND huyện Đại Từ tham gia cùng Đoàn đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử huyện Đại Từ tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

24 Tháng Năm, 2021 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Ngày 17/5/2021 đồng chí Vũ Thị Bích Hường – Viện trưởng VKSND huyện Đại Từ đã tham gia đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên để tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử xã Phú Cường, công tác chuẩn bị bầu cử được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quán triệt, triển khai đảm bảo đúng quy định và tiến độ đề ra. Đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập 10 tổ bầu cử tại 10 khu vực bỏ phiếu; tiến hành xong việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, với số lượng cử tri toàn xã là 3590 cử tri. Đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết danh sách cử tri để nhân dân biết, kiểm tra theo đúng quy định.Hiện, Ủy ban bầu cử cấp xã đã ban hành nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; các Tổ bầu cử đã thực hiện niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại các khu vực bỏ phiếu theo quy định. Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được huyện tăng cường thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện tốt…

Trước đó, Đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu của xã. Qua kiểm tra cho thấy, tại các khu vực bỏ phiếu, danh sách cử tri và những người ứng cử đã được niêm yết công khai, thuận tiện cho Nhân dân và cử tri theo dõi, tìm hiểu; các tổ bầu cử cũng tích cực tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cử tri. Nhìn chung, các bước chuẩn bị bầu cử đều đảm bảo tiến độ đề ra theo quy định…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Thị Bích Hường cũng đề nghị Ủy ban cầu cử của xã Phú Cường tiếp tục rà soát danh sách cử tri để kịp thời chỉnh sửa thông tin còn thiếu sót, đặc biệt lưu ý xác minh các trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri; Có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho các thành viên của Ủy ban bầu cử, các tổ chức đoàn thể của xã, các tổ bầu cử; Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử; Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết để tổ chức tốt ngày bầu cử ./.

Người viết bài: Dương Thị Khánh Ly

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐỊA PHƯƠNG

21 Tháng Năm, 2021 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Hướng đến ngày hội bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã tăng cường các hoạt động nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy mạnh công tác, xử lý nhanh chóng, kịp thời các vụ việc phát sinh trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trước và trong ngày diễn ra bầu cử. Điển hình là việc phối hợp xử lý vụ án trộm cắp tài sản liên quan đến hoạt động tổ chức ngày bầu cử.

Ngày 19/5/2021, Công an huyện Định Hóa tiếp nhận tin báo của UBND xã Bình Yên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên về việc: Thực hiện việc tuyền truyền cổ động bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, UBND xã Bình Yên cắm cờ Đảng, cờ Tổ quốc dọc 02 bên đường tỉnh 264b. Đến khoảng 07 giờ, ngày 19/5/2021, thì phát hiện mất 14 (mười bốn) cột cờ trị giá 1.260.000đ (một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

18

Hiện trường vụ án

Nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Hóa đã tiến hành xác minh. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, đã xác định được đối tượng trộm cắp là Trương Công Mạnh, sinh năm 2000, trú tại xóm Thẩm Kẻ, xã Bình Yên, huyện Định Hóa là đối tượng có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Mạnh khai nhận: Khoảng 02 giờ, ngày 19/5/2021, Mạnh đi từ nhà đến khu vực Km0+100, đường tỉnh 264b thì thấy nhiều cột cờ treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng bằng kim loại nên nảy sinh ý định trộm cắp đem bán lấy tiền tiêu sài. Mạnh đã tháo cờ, lấy trộm 14 cây cột bằng mã kẽm nặng 22,5kg đem bán được 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).  Cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát Định Hóa tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai ban đầu và tiến hành trưng cầu định giá tài sản Mạnh trộm cắp có giá trị là: 1.260.000đ (một triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

19

Trương Công Mạnh và tang vật vụ án

Ngày 20/5/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Công Mạnh và được Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa phê chuẩn. Vụ án được 03 cơ quan tố tụng huyện Định Hóa lựa chọn làm án trọng điểm tháng 5 năm 2021. Hiện vụ án đang trong giai đoạn điều tra.

VKSND huyện Định Hóa

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI TẠI CHI BỘ PHÒNG 1 VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

21 Tháng Năm, 2021 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Ngày 18/5/2021, Chi bộ Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Phòng 1) VKSND tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Hoàng Tố Uyên.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân- Phó Bí thư Đảng ủy và toàn thể Đảng viên Chi bộ Phòng 1 VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Tố Uyên tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân;…

56

(Đ/c Đỗ Thị Ánh Vân- Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Thái Nguyên trao Quyết định kết nạp đảng viên cho Đ/c Hoàng Tố Uyên)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Công Cường- Bí thư Chi bộ Phòng 1 xác định rõ các nhiệm vụ của người đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian dự bị 12 tháng. Đồng thời, thay mặt toàn thể đảng viên trong Chi bộ, đồng chí chúc mừng đảng viên mới và bày tỏ mong muốn đồng chí Hoàng Tố Uyên sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy kết quả đạt được nhiều hơn nữa để góp phần cùng Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong không khí trang nghiêm đồng chí Hoàng Tố Uyên trân trọng cảm ơn Chi bộ Phòng 1 đã bồi dưỡng, giúp đỡ để đồng chí có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng; đồng thời xin hứa sẽ luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

                                                                   Nông Văn HưngPhòng 1

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ

21 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, thời gian vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Đồng Hỷ đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đồng Hỷ thời điểm từ 01/3/2020 ngày 31/3/2021.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Vũ Hoàng Thái – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn cùng các Kiểm sát viên của đơn vị. Tiếp Đoàn kiểm sát có đồng chí Bùi Công Trường – Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra và các Điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ.

Đồng chí Bùi Công Trường – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm. Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm tra sổ sách, hồ sơ, tài liệu.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ cơ bản đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm; sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng theo quy định. Các tin báo về tội phạm đều được tiến hành phân loại, xác minh, điều tra giải quyết. Quy trình tiếp nhận, giải quyết đảm bảo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLN-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm của Cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình thụ lý, giải quyết tin báo về tội phạm như: Vi phạm về tiếp nhận nguồn tin; về thời hạn phân công, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm; việc chuyển hồ sơ, tài liệu cho Viện kiểm sát.… Đoàn kiểm sát đã đóng góp trực tiếp tại buổi làm việc để Cơ quan điều tra khắc phục, đã ban hành kết luận, được tiếp thu.

Đồng chí Bùi Công Trường – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát; chỉ đạo các đồng chí cán bộ, Điều tra viên khắc phục ngay những vi phạm tồn tại đoàn kiểm sát đã chỉ ra, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các đồng chí cán bộ, Điều tra viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết tin báo về tội phạm; thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; góp phần giữ vững trật tự trị an tại địa phương.

54

55

(Một số hình ảnh tại buổi làm việc)

Tin bài: Nhữ Nhung

VKS HUYỆN VÕ NHAI: TẶNG QUÀ CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

19 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhằm chung tay cùng cả nước trong phong trào phòng chống dịch Covid -19, ngày 17/5, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Võ Nhai do đồng chí Nguyễn Lưu Tuân – Viện trưởng, làm trưởng đoàn đã đến động viên, thăm hỏi và tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện  đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm chốt kiểm dịch phòng chống Covid-19 trên tuyến xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng là xóm giáp ranh với tỉnh Lạng Sơn.

Xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng là một xóm giáp ranh với huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn thông qua đường Quốc lộ 1B và có nhiều đường mòn, lối mở tự phát. Trước tình hình dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp và đang bùng phát trở lại với nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND huyện Võ Nhai về việc thực hiện chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Võ Nhai, nhất là khu vực xóm Phượng Hoàng. Không quản khó khăn về điều kiện vật chất, Lãnh đạo, cán bộ Công an huyện Võ Nhai cùng những cán bộ thuộc Trung tâm Y tế huyện, cán bộ xã Phú Thượng đã luôn chủ động nắm chắc tình hình khu vực, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý người đi qua lại, nhất là tại các đường mòn, lối mở, kiên quyết không để dịch Covid -19 lây lan lại trong cộng đồng. Tính đến nay, huyện Võ Nhai đã thành lập được 02 chốt kiểm soát và các tổ tuần tra cơ động 24/24h với quyết tâm không để sót, lọt người dân có thể mang mầm bệnh Covid-19 đi vào địa bàn huyện trái phép.

53

Đ/c Nguyễn Lưu Tuân –Viện trưởng và Đ/c Vũ Thành Trung – Phó Viện trưởng tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ tại Chốt kiểm dịch

Tại buổi trao quà, đồng chí Nguyễn Lưu Tuân – Viện trưởng VKSND huyện Võ Nhai thay mặt tập thể cán bộ, công chức, người lao động VKSND huyện Võ Nhai gửi lời thăm hỏi, động viên trước những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ đã và đang trải qua. Đồng chí khẳng định món quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ và tinh thần đoàn kết, chung tay chống dịch của tập thể cán bộ, công chức, người lao động VKSND huyện Võ Nhai đối với cán bộ, chiến sỹ trong cuộc chiến chống Covid-19. Mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trên tuyến đầu cùng cả nước chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh.

Đây là hoạt động rất thiết thực trong thời gian hiện nay, góp phần tạo nguồn động viên tinh thần đối với các cán bộ chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch bởi từ đầu năm đến nay, các chốt kiểm dịch thuộc địa bàn huyện Võ Nhai đã tiếp nhận đồng thời ngăn chặn nhiều đối tượng đi lại trái phép và phối hợp với cơ quan chức năng đưa đi cách ly y tế theo quy định. Việc thực hiện tốt nhiệm vụ trên chính là tiền đề quan trọng trong công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp Covid-19 của huyện Võ Nhai nói riêng và của nước ta nói chung trong giai đoạn hiện nay./.

ĐẶNG VĂN HOÀNG – VKSND HUYỆN VÕ NHAI

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình tiến hành kiểm sát trực tiếp toàn diện 6 tháng đầu năm 2021 tại Nhà Tạm giữ Công an huyện Phú Bình

19 Tháng Năm, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 14/5/2021 Đoàn kiểm sát trực tiếp của  VKSND huyện Phú Bình do đồng chí Man Anh Hùng- Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp toàn diện việc tuân theo pháp luật tại Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Bình.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã nghe Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Bình báo cáo số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, những khó khăn vướng mắc để cùng trao đổi thống nhất biện pháp giải quyết.

Trong thời điểm kiểm sát, tình hình dịch bệnh Covid 19 đang có diễn biến phức tạp và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang tới gần, đồng chí Trưởng đoàn đã kịp thời trao đổi với Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Bình để đảm bảo và nâng cao chất lượng hoạt động phổ biến, hướng dẫn, giải thích cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến quyền của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong đó có quyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ngay từ khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam vào cơ sở giam giữ và trong quá trình quản lý giam giữ.

52

Đoàn KSTT làm việc với Lãnh đạo và cán bộ Nhà tạm giữ

Đoàn kiểm sát đã tiến hành trực tiếp kiểm sát toàn diện các khâu công tác trong việc quản lý người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ, trực tiếp kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam, phạm nhân; gặp hỏi các đối tượng, đồng thời kiểm tra các loại sổ sách hồ sơ tài liệu có liên quan. Trong quá trình kiểm sát trực tiếp tại các buồng giam giữ đoàn KSTT của VKSND huyện Phú Bình đã phối hợp với cán bộ Nhà tạm giữ cập nhật tình hình dịch Covid-19, chỉ rõ tính nguy hiểm của dịch bệnh, tuyên truyền các dấu hiệu nhận biết bệnh, đồng thời cũng nêu ra các biện pháp phòng và chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y Tế để người bị tạm giữ, tạm giam có nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa, chống dịch.

Sau quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Bình đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tạm giữ, tạm giam. Mở sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ, phân loại các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đảm bảo chính xác; các trường hợp tạm giữ, tạm giam, thi hành án đều đảm bảo đúng thời hạn luật định; các buồng tạm giữ, tạm giam được vệ sinh sạch sẽ bảo đảm an toàn cho công tác tạm giữ, tạm giam; Chế độ ăn, ở, sinh hoạt, gửi, nhận quà, khám chữa bệnh đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Bình vẫn để xảy ra một số tồn tại như: Sổ sách theo dõi việc chuyển buồng giam giữ ghi chép chưa cẩn thận, còn sai sót; Hồ sơ tạm giam không có quyết định lập hồ sơ theo mẫu của BCA và không thống kê tài liệu có trong hồ sơ; Việc ghi thời gian trong biên bản tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam chưa chính xác; Danh chỉ bản ghi thông tin chưa thống nhất với lý lịch bị can.v.v…

Những vấn đề nêu ra được Đồng chí Trưởng Nhà tạm giữ tiếp thu nghiêm túc có kế hoạch thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã tổng hợp kết quả để ban hành kết luận chính thức và kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm./.

Thu Nga- VKSND huyện Phú Bình

Page 3 of 16712345...102030...Last »