Author Archives: admin

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

22 Tháng Mười, 2015 Bài viết nổi bật, Slider, Thông Tin Tuyên Truyền

Thông qua công tác Kiểm tra của Phòng 10-Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính số 03/2015/QĐĐC-HC ngày 28/9/2015 của Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên, giải quyết vụ án hành chính thụ lý số 03/2014/TLST-HC ngày 23/10/2014, giữa:

Người khởi kiện: Ông Lâm Văn H- Sinh năm 1959.

…..

Người bị kiện:  Chủ tịch UBND huyện Đ- tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Triệu Ngọc S- Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đ.

Lý do Hội đồng xét xử ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính là: Người khởi kiện ông Lâm Văn H  xin rút đơn khởi kiện là hoàn toàn tự nguyện và được chấp nhận.

Tuy nhiên sau khi nghiên cứu nội dung quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính nêu trên của Tòa án ND huyện Đ,  có hai vấn đề cần rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tham gia phiên tòa xét xử và thực hiện công tác kiểm sát sau phiên tòa đối với các Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân  để khắc phục, sửa chữa vi phạm kịp thời, cụ thể:

Thứ nhất: Về xác định tư cách của Người tiến hành tố tụng hành chính không đúng  tại quyết định đình chỉ ghi rõ:

QUYẾT ĐỊNH

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tòa phiên Tòa:  Ông Vũ Văn T

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Nguyễn Đức L

2. Ông Nguyễn Văn Đ

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên Tòa: Bà Hoàng Thị H- Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện Viện kiểm sát ND huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên Tòa: Bà Lý Thị T- Chức vụ: Kiểm sát viên.

Như vậy, việc Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên xác định thành phần Hội đồng xét xử bao gồm cả: Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên Tòa và đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa là không đúng thành phần được quy định tại khoản 1 Điều 128 Luật tố tụng hành chính.

Điều 128. Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm

  1. Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dân. Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng xét xử sơ thẩm có thể gồm hai Thẩm phán và ba Hội thẩm nhân dân”.

Thứ hai: Việc áp dụng căn cứ pháp luật để ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án không đúng:

Phần căn cứ tại quyết định đình chỉ ghi: “ Căn cứ Điều 36; điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 120, Điều 121 và Điều 122 của Luật tố tụng hành chính; …”.

Như vậy cần phải khẳng định Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính nêu trên là thẩm quyền của Hội đồng xét xử và Người khởi kiện thực hiện việc rút đơn khởi kiện diễn ra tại phiên tòa xé xử. Nhưng Hội đồng xét xử sơ thẩm lại căn cứ vào Điều 122 LTTHC để ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính là không chính xác và không đúng thẩm quyền được quy định tại Luật tố tụng hành chính.

Điều 122. Thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính

1. Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án hành chính có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ hoặc quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính đó”.

Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên phải căn cứ vào khoản 2 Điều 139 Luật tố tụng hành chính để ra Quyết định  đình chỉ giải quyết vụ án hành chính mới đúng thẩm quyền LTTHC quy định.

“Điều 139. Tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án tại phiên tòa

1. …

2. Tại phiên tòa nếu có một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 120 của Luật này thì Hội đồng xét xử ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án”.

Do vậy, Kiểm sát viên khi được lãnh đạo phân công tham gia giải quyết vụ án hành chính cần phân biệt rõ thẩm quyền ra quyết định đình chỉ…ở mỗi giai đoạn tố tụng được quy định tại khoản 1 Điều 122 và khoản 2 Điều 139 Luật tố tụng hành chính. Để chủ động đề xuất lãnh đạo viện xem xét ban hành kiến nghị, kháng nghị kịp thời  nhằm khắc phục, sửa chữa vi phạm

Trên đây là những vi phạm trong việc giải quyết vụ án hành chính tại huyện Đ, VKSND tỉnh Thái Nguyên thông báo để các đơn vị VKSND huyện, thành phố, thị xã tham khảo rút kinh nghiệm chung trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính./.

                                               Trịnh Đình Tân – Phó trưởng phòng 10

Hội nghị sơ kết công tác nội chính Quý III/2015 và Lễ ký quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

22 Tháng Mười, 2015 Bài viết nổi bật, Slider, Thông Tin Tuyên Truyền

Ngày 06/10/2015, VKSND thành phố Sông Công – Cơ quan thường trực Liên ngành nội chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Nội chính thành phố Sông Công quý III/2015 và tổ chức Lễ ký quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Tham dự hội nghị là đại diện lãnh đạo 7 ngành trong khối Nội chính thành phố Sông Công; thủ trưởng các cơ quan Thuế, Quản lý thị trường, hạt Kiểm Lâm; các đồng chí là Kiểm sát viên, Điều tra viên, Thanh tra viên,  Kiểm soát viên, Kiểm lâm viên của các cơ quan liên ngành trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, VKSND là cơ quan thường trực thay mặt khối tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III/2015, dự kiến phương hướng công tác cho quý IV/2015 của Khối nội chính; Các ngành đã thảo luận và thống nhất cao về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong công tác phối hợp.

HC HAI SC

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó viện trưởng VKSNDTP Sông Công phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Khôi – phó bí thư thành ủy, chủ tịch UBND thành phố đánh giá hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính là khá toàn diện và hiệu quả; hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương. Đối với việc ký kết và thực hiện quy chế phối hợp, đồng chí cho rằng thực hiện nghiêm túc nội dung của Quy chế sẽ tạo một bước chuyển biến tích cực trong công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi ngành trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời biểu dương cơ quan thường trực trong việc làm tốt vai trò đầu mối, góp phần duy trì tốt mối quan hệ phối hợp giữa các ngành trong khối; tích cực và hiệu quả trong tham mưu, xây dựng quy chế phối hợp liên ngành phù hợp với yêu cầu tại chỉ thị 43-CT/TU ngày 11/6/2014 của Ban thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

DC HAI 1

Đồng chí Lê Văn Khôi, Phó bí thư thành ủy, chủ tịch UBND thành phố dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của đồng chí Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đại diện lãnh đạo các ngành Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Thanh tra, chi cục Thuế, hạt Kiểm lâm và Đội Quản lý thị trường thành phố Sông Công đã ký quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCPH ngày 06/10/2015 về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Quy chế này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.

DV HAI 2

Đại diện lãnh đạo các ngành ký quy chế phối hợp

Bài và ảnh: Mai Hạnh – Đức Chiến

ĐẠI HỘI HỘI LUẬT GIA HUYỆN ĐỒNG HỶ LẦN THỨ 2, NHIỆM KỲ 2015-2020

12 Tháng Mười, 2015 Đảng đoàn thể, Hội luật gia, Slider

Ngày 02/10/2015 Hội Luật gia huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.Tại đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban chấp hành của Hội để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội vui mừng được đón tiếp đ/c Đỗ Đức Trọng – Ủy viên hội luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Thái Nguyên; Đ/c Phạm Văn Sỹ – Phó bí thư thường trực Huyện ủy Đồng Hỷ đến dự, chỉ đạo Đại hội.Tham dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, phòng, ban ngành huyện Đồng Hỷ cùng toàn thể 48 đồng chí hội viên Hội Luật gia huyện Đồng Hỷ.

Đại hội lần này đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2009-2015), xác định những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cũng tại Đại hội, các đồng chí Hội viên đang công tác tại các chi hội: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ… đã sôi nổi thảo luận đóng góp vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra BCH mới gồm 11 đ/c để lãnh đạo công tác của Hội. Đ/c Nguyễn Thế Chung – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội luật gia huyện Đồng Hỷ nhiệm kỳ 2015-2020

hdhlg

Ban chấp hành Hội Luật gia huyện Đồng Hỷ khóa II (nhiệm kỳ 2015-2020)

Sau một thời gian chuẩn bị với sự quan tâm và chỉ đạo của Hội Luật gia tỉnh Thái Nguyên và cấp ủy địa phương, với tinh thần làm việc nghiêm túc,ý thức trách nhiệm cao của các hội viên trong Hội và theo đúng điều lệ, Đại hội Hội Luật gia huyện Đồng Hỷ đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước phát triển mới./.

Đàm Thị Hoàn

Thông báo kết quả thực hiện phần mềm quản lý án hình sự Quý III/2015

9 Tháng Mười, 2015 Thông Báo

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Số:  163/VKSTN-TK
V/v Thông báo kết quả thực hiện phần mềm quản lý án hình sự Quý III/2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 07 tháng 10  năm 2015

 

Kính gửi: – Các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh Thái Nguyên
– Viện kiểm sát ND các huyện, thị xã, thành phố

 

Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả về việc thực hiện phần mềm thống kê và quản lý án hình sự, của các phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quý III năm 2015 như sau:

Trong quý III  năm 2015, một số đơn vị đã tích cực đôn đốc cán bộ thực hiện tốt công tác nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý án hình sự. Có đơn vị tỷ lệ nhập án hình sự  đạt cao (đạt 100%) ở cả giai đoạn kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử (Phòng 2 Viện kiểm sát tỉnh, Viện kiểm sát ND huyện Đồng Hỷ).

Các đơn vị đã triển khai thực hiện nhưng kết quả  tỷ lệ nhập án hình sự giai đoạn kiểm sát điều tra còn thấp (Phòng 1 Viện kiểm sát tỉnh, Viện kiểm sát ND huyện Phổ Yên, Phú Lương, Sông Công, Đại Từ).

Các đơn vị có tỷ lệ nhập án hình sự ở giai đoạn xét xử thấp (Phú Lương, Đại Từ, Phổ Yên, Sông Công, Võ Nhai), cá biệt có đơn vị chưa cập nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý án hình sự  giai đoạn xét xử sơ thẩm đó là Phòng 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi nhận được công văn số 91/CV-P3 của Phòng kiểm sát xét xử án phúc thẩm về việc cung cấp số liệu các vụ án có kháng cáo, kháng nghị của các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện, thành phố, thị xã , Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã có công văn số 132 ngày 11/8/2015 gửi các đơn vị đề nghị cập  nhật đầy đủ các thông tin của các vụ án có kháng cáo, kháng nghị và thực hiện thao tác “chuyển án” đến Phòng xét xử phúc thẩm để Phòng tiếp tục cập nhật thông tin của vụ án ở giai đoạn xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này mới chỉ có hai đơn vị thực hiện (Viện kiểm sát ND huyệnĐồng Hỷ, Viện kiểm sát ND thị xã Phổ Yên).

Vì vậy, đề nghị các đơn vị: Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Sông Công, Đại Từ, Phú Lương, Phú Bình, Định Hóa, Võ Nhai, nghiêm túc thực hiện yêu cầu của công văn số 132 ngày 11/8/2015 của Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin, cập nhật đầy đủ dữ liệu của các vụ án có kháng cáo, kháng nghị và thực hiện thao tác “Chuyển án” đến Phòng 7, để Phòng tiếp tục cập nhật thông tin của vụ án ở giai đoạn xét xử phúc thẩm.

Qua thời gian triển khai thực hiện việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý án hình sự của Ngành, Phòng Thống kê chưa nhận được phản hồi của các đơn vị về các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Vì vậy, nếu đơn vị nào có khó khăn vướng mắc đề nghị trao đổi với Phòng để cùng phối hợp giải quyết, nếu xét thấy cần thiết Phòng sẽ cử cán bộ xuống đơn vị để hướng dẫn thực hiện.

Phần mềm quản lý án hình sự là một trong những ứng dụng trọng tâm về Công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát, là giải pháp đổi mới hoạt động thống kê, là tiêu chí  đánh giá chỉ số ứng dụng Công nghệ thông tin hàng năm. Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên sẽ căn cứ vào kết quả đạt được của khâu công tác này của các đơn vị trực thuộc để xem xét đánh giá bình xét thi đua cuối năm.

Kèm theo công văn này là bảng so sánh số liệu thụ lý kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử giữa báo cáo thống kê với số liệu đã nhập vào phần mềm quản lý án hình sự.

Nơi nhận:

– Như Kg (Thực hiện);
– Lãnh đạo Viện (Báo cáo);
– Lưu: VT; TKTP&CNTT

 

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Lý Văn Huấn

Tải về tài liệu đính kèm.

LỄ CÔNG BỐ QĐ BỔ NHIỆM CHỨC VỤ P.TRƯỞNG PHÒNG TKTP&CNTT VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

2 Tháng Mười, 2015 Bài viết nổi bật, Slider, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 01/10/2015, tại hội trường Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với đồng chí Nguyễn Thu Dung.

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Viện, các đồng chí trưởng, phó phòng nghiệp vụ cấp tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Đình Thế – Trưởng phòng tổ chức cán bộ đã công bố quyết định số 91/QĐ-VKSTN-P15 ngày 28/9/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, về việc bổ nhiệm đồng chí đồng chí Nguyễn Thu Dung – Kiểm tra viên công tác tại Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp giữ chức vụ Phó trưởng phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, kể từ ngày 01/10/2015.

CBTTD

Đồng chí Hoàng Văn Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên trao Quyết định bổ nhiệm cho đ/c Nguyễn Thu DungPhát biểu tại buổi lễ, Đ/c Hoàng Văn Tiến – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chúc mừng đồng chí Nguyễn Thu Dung được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm về công tác tổ chức cán bộ của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhằm kiện toàn tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Đồng chí Phó Viện trưởng tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ cố gắng rèn luyện, phát huy hơn nữa năng lực, trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

DCD

Đồng chí Nguyễn Thu Dung – Phó Trưởng phòng TKTP và CNTT – VKSND tỉnh Thái Nguyên

Sau khi nhận Quyết định đồng chí Nguyễn Thu Dung phát biểu lời cảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện cùng toàn thể cán bộ, kiểm sát viên VKSND tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm tin tưởng, trao nhiệm vụ cho đồng chí. Trên cương vị mới đồng chí hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện bản thân, đề cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết, phấn đầu cùng toàn ngành Kiểm sát Thái Nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Tuyết Chinh

Phòng Tổ chức cán bộ

 

 

CHI ĐOÀN VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI

2 Tháng Mười, 2015 Đảng đoàn thể, Đoàn thanh niên, Slider

Được sự nhất trí của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tối ngày 25/9/2015, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình “Vui tết Trung thu 2015” cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, công chức trong cơ quan.

Đến dự đêm hội “Vui tết Trung thu 2015”, có Đồng chí Ngô Thanh Hải – Bí thư Ban cán sự  – Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, Đồng chí Hoàng Văn Tiến – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, Đồng chí Lý Văn Huấn – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, Chi đoàn thanh niên cơ quan, các bậc phụ huynh và các cháu thiếu niên, nhi đồng.

CCVSCH

Chị Hằng và chú Cuội cùng các em vui Tết trung thu

Với sự chuẩn bị chu đáo, tham gia nhiệt tình của các đoàn viên trong Chi đoàn thanh niên, các cháu thiếu nhi đã có một đêm trung thu vui vẻ và ý nghĩa với màn rước đèn trung thu quanh khu vực trung tâm thành phố, những tiết mục văn nghệ diễn suất đặc sắc, những trò chơi vô tư giải trí câu đố thú vị của các em thiếu nhi cùng với các phần quà, mâm cỗ trung thu hấp dẫn, Đêm vui tết trung thu đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm cúng, là nơi để các em thiếu nhi thể hiện khả năng biểu diễn, khả năng tư duy, sáng tạo đồng thời cũng là sân chơi lành mạnh để các em gặp gỡ, giao lưu kết bạn, thắt chặt tình đoàn kết, cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các bậc phụ huynh, của Đoàn thể trong cơ quan, động viên các cháu ngoan ngoãn, khỏe mạnh trong cuộc sống, phấn đấu học hành tiến tới.

CCCCCCC

Các bé biểu diễn văn nghệ

Nhân dịp này, Chi đoàn VKSND tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 68 suất quà cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, công chức trong cơ quan. Với các món quà được trao tặng, các em thiếu nhi đều rất phấn khởi, háo hức trong không khí của đêm trung thu vui vẻ, đầm ấm.

anhchivscacbe

Các bé thiếu nhi vui mừng nhận quà từ chị Hằng

CCTNND

Các bé thiếu nhi vui mừng nhận quà từ chị Hằng

Đêm hội “Vui Tết Trung thu 2015” là dịp Lãnh đạo Viện, các tổ chức đoàn thể đơn vị thể hiện sự quan tâm, gửi gắm tình yêu thương tới các cháu thiếu niên nhi đồng, khích lệ, động viên các cháu trong năm học mới thi đua học tập tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ./.

Lê Phương Thùy

Phòng 9 – VKSND tỉnh Thái Nguyên

CHI BỘ 5 VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

1 Tháng Mười, 2015 Đảng bộ, Đảng đoàn thể, Slider

Thực hiện Quyết định số 25-QĐ/ĐUK ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, căn cứ quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và thực hiện Kế hoạch của BCH Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức kết nạp đảng viên, ngày 30 tháng 9 năm 2015 chi bộ Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự (Phòng 9) tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Lê Phương Thùy. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của đồng chí Ngô Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí đảng viên trong Chi bộ 5 và đại diện Chi đoàn thanh niên VKSND tỉnh Thái Nguyên.

thuyknd

Đồng chí Bí thư Chi bộ 5 đọc Quyết định kết nạp đảng viên

Trải qua một thời gian dài phấn đấu và trưởng thành, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, các đồng chí đảng viên trong chi bộ, các đồng chí trong BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên VKSND tỉnh Thái Nguyên đồng chí Lê Phương Thùy đã tự khẳng định được bản thân, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác với lối sống lành mạnh, tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Phương Thùy đứng trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

thuydoctyuenthe

Đồng chí Lê Phương Thùy đọc lời tuyên thệ

Đồng chí Ngô Văn Tân, Bí thư Chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí đảng viên mới trong thời gian dự bị 12 tháng.

thuytpcnv

Đồng chí Ngô Văn Tân phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới

Phát biểu chỉ đạo trong buổi Lễ kết nạp đảng viên, đồng chí Ngô Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã chúc mừng đồng chí Lê Phương Thùy sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong thời gian dự bị yêu cầu đồng chí Lê Phương Thùy tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, thường xuyên học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đạt được yêu cầu trở thành người Đảng viên chính thức theo Điều lệ Đảng, đồng thời cũng đề nghị Chi bộ 5 tiếp tục bồi dưỡng và dìu dắt quần chúng trong chi bộ để được gia nhập vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Thời gian tới, Chi bộ cần phát huy hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên ngày càng trong sạch, vững mạnh và phát triển.

thuynhanhoa

Đồng chí Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng cho đảng viên mới

 

                                                          Nguyễn Thị Kim Cúc

                                                         VKSND tỉnh Thái Nguyên

                                                         Sđt: 0977 008 900

HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC CÁC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM VỚI HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH TƯ PHÁP

21 Tháng Chín, 2015 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhận thức rõ được hiệu quả của việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp mà Nghị quyết 49- NQ/ TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị; Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012; Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về “tiếp tục đẩy mạnh việc tranh tụng tại phiên tòa” đã đề ra; toàn ngành Kiểm sát Thái Nguyên đã tích cực lựa chọn tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm ; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong kế hoạch công tác năm 2015. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo về việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), thực hiện triển khai tổ chức theo dõi hoạt động tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm ở hai cấp VKSND tỉnh và VKSND các huyện, thành phố, thị xã đối với các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính kinh doanh thương mại.

Ban chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 07 ngày 06/01/2015 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên gồm 08 đồng chí, trong đó đồng chí Viện trưởng là Trưởng ban, các đồng chí Phó VT, trưởng các phòng nghiệp vụ là thành viên và 02 đồng chí thư ký. Kể từ khi thành lập, Ban chỉ đạo đã thực hiện hướng dẫn quản lý hoạt động tổ chức trên 90  phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó các thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp tham dự trên 30 phiên tòa hình sự, trên 20 phiên tòa dân sự và hành chính, kinh doanh, thương mại.

hoang anh hd

Hội đồng xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm

Sự ra đời của Ban chỉ đạo đã khắc phục được thực trạng còn tồn tại trước đây về việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm và tạo những chuyển biến trong nhận thức của lãnh đạo, kiểm sát viên các cấp về nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự và dân sự.

Về công tác tổ chức, trước đây, chỉ có một vài đơn vị ký kết quy chế phối hợp với Tòa án trong việc xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm, nên đa số các phiên tòa việc tổ chức còn chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị: khâu chuẩn bị hội trường chỗ ngồi cho những người tham dự phiên tòa chưa tốt, các đồng chí tham dự phiên tòa có khi chưa chấp hành nghiêm túc nội quy quy định của phiên tòa, nhiều phiên tòa còn để xảy ra hoãn vì lý do chủ quan. Đến nay, tình trạng trên đã dần được khắc phục; việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ đúng quy định từ việc xác định, lựa chọn phiên tòa rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch tổ chức phiên tòa và báo cáo việc tổ chức phiên tòa để Ban chỉ đạo nắm được và tham dự phiên tòa. Khi chọn phiên tòa tổ chức rút kinh nghiệm Lãnh đạo đơn vị, Kiểm sát viên đều chú ý từ giai đoạn điều tra truy tố, xác định như vụ án trọng điểm để xây dựng đề cương xét hỏi chặt chẽ, logic dự kiến các tình huống có thể xảy ra, tại phiên tòa khâu tổ chức và chuẩn bị phiên tòa cũng được thực hiện chu đáo hơn.

hoang anh hd 1

Các thành viên ban chỉ đạo dự phiên tòa rút kinh nghiệm

Về việc họp rút kinh nghiệm sau phiên tòa, hầu hết các đơn vị khi tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, thành phần tham dự bao gồm các kiểm sát viên, cán bộ trong đơn vị nên khi họp rút kinh nghiệm đôi lúc còn tồn tại tâm lý e dè, nể nang, chưa thật sự mạnh dạn nhận xét, đánh giá đối với đồng nghiệp của mình.  Ban chỉ đạo đã quán triệt, trong cuộc họp rút kinh nghiệm, các đồng chí tham dự phiên tòa đều phải có ý kiến nhận xét góp ý thẳng thắn để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Từ đó, các Kiểm sát viên trực tiếp thực hành quyền công tố có ý thức tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành quyền công tố tại phiên tòa… các đồng chí tham dự phiên tòa cũng có thái độ nghiêm túc và chú ý quan sát theo dõi toàn bộ nội dung diễn biến phiên tòa để có thể đưa ra những nhận xét, góp ý chính xác, có tính xây dựng. Do vậy đã có những tác động tích cực đến quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa đáp ứng những yêu cầu cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó, sự tham dự của Ban chỉ đạo tại các phiên tòa đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Kiểm sát viên tại phiên tòa; đưa hình ảnh người cán bộ kiểm sát đến gần hơn với người dân. Các đơn vị thường lồng ghép phiên tòa rút kinh nghiệm với các phiên tòa xét xử lưu động, xét xử án trọng điểm nên thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân. Ban chỉ đạo tham dự phiên tòa thường có từ 3-5 đồng chí và 1 đồng chí thư ký, (có đơn vị còn mời các cán bộ, kiểm sát viên ở các Viện kiểm sát lân cận tham dự) được Hội đồng xét xử bố trí ngồi cùng hàng ghế với nhân dân, những người tham dự phiên tòa. Hình ảnh người cán bộ kiểm sát, tập trung theo dõi chú ý lắng nghe và ghi chép diễn biến phiên tòa đã tạo những dư luận tích cực, tuyên truyền phổ biến sâu rộng về hình ảnh người cán bộ kiểm sát “bảo vệ pháp luật” trong đông đảo đồng bào tham dự phiên tòa.

Dù đã có một số hiệu quả đáng ghi nhận nhưng các thành viên Ban chỉ đạo nhận thấy, công cuộc cải cách tư pháp còn cần nhiều thời gian và nhiều nội dung phải thực hiện mới chỉ là bước đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp. Phương hướng trong thời gian tới của Ban chỉ đạo đó là tiếp tục đẩy mạnh tham dự các phiên tòa rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh; quan tâm đến các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của kiểm sát viên và cơ sở vật chất phục vụ tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; xây dựng mô hình phiên tòa truyền hình trực tuyến trong toàn tỉnh…Đặc biệt chú trọng công tác sơ kết tổng kết đúc rút kinh nghiệm theo từng tháng, từng quý và năm để hoạt động của Ban chỉ đạo ngày càng có hiệu quả hơn.

Có thể nhận thấy, việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đã cho được hiệu quả, tác dụng trong việc nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa thì việc thành lập Ban chỉ đạo đã tạo nên sự thống nhất, đồng bộ và đảm bảo những yêu cầu của phiên tòa rút kinh nghiệm được triển khai đầy đủ. Ban chỉ đạo các phiên tòa rút kinh nghiệm cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm hướng tới tất cả các phiên tòa đều phải đạt được “chuẩn mực” theo yêu cầu cải cách tư pháp.

Người viết bài: Nguyễn Thị Hoàng Anh

Đơn vị công tác: VKSND tỉnh Thái Nguyên

Số ĐT: 0974184102

ÁN TỬ HÌNH CHO KẺ VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

18 Tháng Chín, 2015 Thông Tin Tuyên Truyền

Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng, ngày 15/9/2015 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự: Nguyễn Văn Khoa phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 194 Bộ luật hình sự.

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, vào khoảng  01 giờ ngày 22/8/2014, tại đoạn đường tránh thuộc khu vực xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã phối hơp bắt quả tang Nguyễn Văn Khoa (Sinh năm 1973, nơi ĐKHKTT: Xóm Luông, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển chiếc xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA INOVA biển kiểm soát: 29A-978.62 đang vận chuyển trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ gồm: 100 bánh Hêrôin và 179 viên ma túy tổng hợp.

Tại Cơ quan điều tra, Khoa khai nhận số ma túy trên là do Ngọ Văn Thành (Sinh năm 1974, nơi ĐKHKTT: Tổ 11, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) thuê Khoa vận chuyển từ huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến tỉnh Cao Bằng với số tiền công: 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng). Căn cứ theo lời khai của Khoa, Cơ quan điều tra đã bắt được đối tượng Ngọ Văn Thành khi đang trên đường chạy trốn. Thành khai nhận, số ma túy trên là do một người tên là Chính ở khu vực thác Bản Giốc (Trùng Khánh, Cao Bằng) thuê vận chuyển với giá 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng), sau đó Thành thuê lại Khoa vận chuyển số ma túy nêu trên với giá 500.000.000đ (Năm trăm triệu đồng). Tuy nhiên, ngày 27/8/2014, Thành đã chết do tự sát. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Ngọ Văn Thành.

Trong quá trình điều tra vụ án,  Khoa còn  khai nhận vào tháng 12/2013, Khoa đã nhận vận chuyển thuê 14 bánh Hêrôin cho một người đàn ông tên Giang (không rõ địa chỉ) từ Mai Sơn (Sơn La) về Thái Nguyên với giá 50.000.000đ (Năm mươi triệu).

Áp dụng điểm h khoản 4 Điều 194 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án nhân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Văn Khoa với hình phạt cao nhất là tử hình. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm các quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng các chất ma túy, cản trở cuộc đấu tranh của Đảng và Nhà nước ta nhằm từng bước loại bỏ ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Việc tuyên phạt bị cáo mức án nghiêm khắc là thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, có tác dụng tuyên truyền giáo dục pháp luật và phòng ngừa chung, đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh đến những người đang có ý định phạm tội.

 

                                                                             Khánh Ly

Phòng 1 – VKSND tỉnh Thái Nguyên

Tuyên truyền pháp luật tại trường THCS Vân Hán – Đồng Hỷ

18 Tháng Chín, 2015 Bài viết nổi bật, Slider, Thông Tin Tuyên Truyền

Chi đoàn thanh niên VKSND tỉnh Thái Nguyên hiện nay có tổng số 23 đoàn viên, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, các đoàn viên trong chi đoàn luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, bên cạnh đó các hoạt động tình nguyện cũng được các bạn trẻ tham gia hào hứng, sôi nổi mang lại những kết quả rất tích cực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát cũng như thực hiện phong trào hoạt động Đoàn sáu tháng cuối năm. Ngày 14/9/2015 Chi Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về “Xâm hại tình dục trẻ em và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua internet” tại trường THCS Vân Hán – huyện Đồng Hỷ – tỉnh Thái Nguyên. Chọn điểm dừng chân là trường PTCS Vân Hán, vì đây là trường PTCS nằm cách địa bàn thành phố Thái Nguyên hơn 20km, giao thông đi lại khó khăn, nhất là trong mùa mưa lũ, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 40% tổng số học sinh của nhà trường.

tt tuyen truyen chinh

Tuyên truyền viên trình bày nội dung tuyên truyền

Thông qua buổi tuyên truyền, các em học sinh hiểu được thế nào là hành vi xâm hại tình dục trẻ em, thế nào là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng internet và mức trách nhiệm hình sự  phải chịu đối với những hành vi này, quyền, nghĩa vụ của học sinh trong việc ngăn chặn những loại tội phạm này.

tt tuyen truyen phat biet

Các em học sinh hăng hái tham gia trả lời câu hỏi Tuyên truyền viên trình bày nội dung tuyên truyền

Những thuật ngữ pháp lý tuy còn rất mới đối với các em nhưng đã được cụ thể hóa bằng những câu hỏi tình huống thực tế. Các em học sinh đã rất chú ý lắng nghe, hào hứng với khái niệm mới lạ, qua các nội dung tuyên truyền các em đã nhận thức được các hành vi về xâm hại tình dục trẻ em và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng internet và trả lời các câu hỏi một cách chính xác.

tt tuyen truyen dc huan trao qua

Đ/c Lý Văn Huấn – P. Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó

Kết thúc buổi tuyên truyền, đồng chí Lý Văn Huấn – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã trao 15 phần quà do Chi đoàn chuẩn bị cho những học sinh nghèo vượt khó cùng lời động viên các em nỗ lực phấn đấu để có kết quả học tập tốt nhất trong năm học mới. Cô Trần Thị Yến – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã xúc động chia sẻ: Đây là lần đầu tiên nhà trường được tham gia một buổi tuyên truyền pháp luật đầy ý nghĩa, mang lại những kiến thức thật cần thiết đối với các em, trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, các em do điều kiện sinh hoạt và các kiến thức do nhà trường truyền đạt không đủ để các em hiểu rõ về các hành vi bị coi là xâm hại tình dục trẻ em và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng internet, qua buổi tuyên truyền này các em đã có thêm kiến thức xây dựng cho mình hành trang vào đời, tự bảo vệ chính mình và những người xung quanh khỏi các hành vi xâm hại. Thay mặt nhà trường, cô hiệu trưởng chân thành cảm ơn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và các bạn đoàn viên thanh niên, đã mang đến cho các em học sinh và nhà trường một bài học thật hữu ích.

tt tuyen truyen dc huan trao qua ki niem

Đ/c Lý Văn Huấn – P. Viện trưởng cùng Chi đoàn VKSND tỉnh Thái Nguyên trao quà lưu niệm cho trường THCS Vân Hán – Đồng Hỷ

Thông qua chuyến đi này, Chi đoàn VKSND tỉnh Thái Nguyên mong muốn các em học sinh có thể nhận biết được những loại tội phạm về “Xâm hại tình dục trẻ em và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy qua internet”, qua đó giúp các em biết cách bảo vệ bản thân và bạn bè xung quanh. Đây là hoạt động sẽ được Chi đoàn phát động thường xuyên và nhân rộng hơn trong thời gian tới.

Nguyễn Hương Thảo

Phòng 8 VKSND Tỉnh.

Page 163 of 167« First...102030...161162163164165...Last »