Author Archives: admin

PHÒNG 10: PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM

12 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Chương trình kế hoạch công tác năm 2021 của Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án Hành chính, vụ, việc Kinh doanh thương mại, Lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10); Căn cứ công văn số 26 ngày 11/3/2021 của TAND tỉnh Thái Nguyên lựa chon vụ án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Phòng 10 đã phối hợp với Tòa Hành chính- Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công phiên tòa xét xử hành chính sơ thẩm, Khiếu kiện Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”, giữa:

Người khởi kiện: Bà Hà Thị Thay, sinh năm 1947

Trú quán: Tổ dân phố Làng Lường, Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Người bị kiện: UBND và Chủ tịch và UBND huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa: ông Bằng Công Hiệp;

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Quang Trung.

Thành phần tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm: Tập thể lãnh đạo, cán bộ Tòa Hành chính; tập thể lãnh đạo, cán bộ kiểm sát viên Phòng 10- VKSND tỉnh thái Nguyên.

Theo nội dung đơn khởi kiện của bà Hà Thị Thay, lời khai của ngườiđại diện cho bà Thay (bà Vi Thị Vân) thể hiện: Gia đình bà Hà Thị Thay là một trong các hộ bị thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hồ sinh thái – Công viên cây xanh thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Nguồn gốc đất này do cha, ông để lại, đến năm 2001 gia đình bà Thay đã được UBND huyện Võ Nhai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổng diện tích là 7.274,5m2 tại thị trấnĐình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 30/01/2018, gia đình bà Thay nhận được Quyết địnhsố 2828/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND huyện Võ Nhai về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng hồ sinh thái – Công viên cây xanh thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Theo nội dung Quyếtđịnh, gia đình bà Thay bị thu hồi 1.938 m2, thuộc thửa đất số 34, tờ bản đồ số 23 tại xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 19/11/2020, gia đình bà Thay mới nhận được Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND huyện Võ Nhai về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án: Xây dựng hồ sinh thái – Công viên cây xanh thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai. Theo Quyết định này gia đình bà Thay được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền là 466.173.000 đồng.

Cuối tháng 11/2020, gia đình bà Thay tiếp tục nhận được Quyết định số 2957/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND huyện Võ Nhai về việc cưỡng chế thu hồi đất toàn bộ số diện tích nêu trên của gia đình bà Thay.

Bà Hà Thị Thay cho rằng việc thu hồi đất của UBND huyện Võ Nhai là không đúng quy định của pháp luật, phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà Thay không thỏa đáng, không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bà, do đó bà không đồng ý việc cưỡng chế thu hồi đất của Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai. Ngày 07/12/2020 bà đã làm đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhận đơn ngày 08/12/2020 khởi kiện các quyết định nêu trên.

Xét thấy đây là vụ án hành chính phức tạp có nhiều Quyết định hành chính của UBND và Chủ tịch UBND cấp huyện bị khởi kiện, Phòng 10- Viện KSND tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn vụ án này để phối hợp với Tòa hành chính TAND tỉnh Thái Nguyên tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án hành chính cho KSV khi tham gia phiên tòa.

96

Đ/c Nguyễn Quang Trung phát biểu tại phiên Tòa

Tại phiên tòa, KSV với tác phong nghiêm chỉnh; phát biểu mạch lạc, rõ ràng, đầy đủ; xưng hô thể hiện thái độ tôn trọng đối với thành phần HĐXX và người tham gia tố tụng; luôn bình tĩnh, lắng nghe và đối đáp vào trọng tâm vấn đề khi xét hỏi; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của KSV theo quy định của pháp luật.
Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm  giúp cho KSV tham gia phiên tòa tích lũy thêm kinh nghiệm xét xử; trau dồi nghiệp vụ. Đồng thời là cơ hội cho các KSV, Kiểm tra viên và Chuyên viên khác tiếp cận thực tế, học hỏi thêm  kinh nghiệm  để hoàn thiện kỹ năng trong nghiệp vụ. Từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động Kiểm sát việc giải quyết các vụ  án hành chính, góp phần hoàn thành chỉ tiêu công tác của Viện KSND tỉnh Thái Nguyên.

 Phòng 10

VKSND tối cao ban hành Quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự

9 Tháng Tư, 2021 Văn Bản

 

Ngày 22/3/2021, Viện trưởng VKSND tối cao ký quyết định số 94/QĐ-VKSTC ban hành quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Nội dung: Quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới (gồm: trực tiếp kiểm sát của Viện KSND tối cao đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện; trực tiếp kiểm sát của Viện KSND cấp tỉnh đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện; trực tiếp kiểm sát của Viện KSND cấp huyện đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện) và quy trình, kỹ năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Về đối tượng áp dụng, bao gồm: Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp tỉnh, Viện KSND cấp huyện áp dụng quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp mình; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khác được giao nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Về nguyên tắc khi tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: Tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan; các quy chế, quy định, hướng dẫn của Viện KSND tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đúng phạm vi, kế hoạch kiểm sát; đồng thời, bảo đảm sự vô tư, khách quan, toàn diện và đầy đủ khi tiến hành hoạt động, bảo đảm sự phối hợp hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của chủ thể bị kiểm sát.

Về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án dân sự gồm các nội dung: Tham mưu, đề xuất lựa chọn cơ quan thi hành án dân sự để trực tiếp kiểm sát; xây dựng dự thảo quyết định trực tiếp kiểm sát và kế hoạch trực tiếp kiểm sát; gửi quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát;

Điểm mới: Các cuộc trực tiếp kiểm sát phải có sự phối hợp tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

Việc xây dựng nội dung kế hoạch trực tiếp kiểm sát cần lưu ý một số vấn đề sau: Căn cứ vào Chỉ thị công tác năm của ngành, hướng dẫn của Viện KSND cấp trên và kế hoạch, chương trình công tác năm của đơn vị mình, nội dung của kế hoạch trực tiếp kiểm sát có thể xác định kiểm sát toàn diện tất cả các lĩnh vực thi hành án dân sự hoặc chỉ lựa chọn một hoặc một số nội dung trọng tâm; tùy thuộc vào việc trực tiếp kiểm sát thường kỳ hay đột xuất; trực tiếp kiểm sát cơ quan thi hành án dân sự ngang cấp hay cấp dưới; yêu cầu của thực tiễn hoạt động thi hành án dân sự và kiểm sát  thi hành án dân sự ở địa phương tại thời điểm tiến hành kiểm sát… Trong nội dung kế hoạch trực tiếp kiểm sát cần có yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo bằng văn bản về hoạt động thi hành án dân sự theo nội dung, thời điểm đã nêu trong kế hoạch trực tiếp kiểm sát…

Quyết định 94/QĐ-VKSTC còn quy định về công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát; tiến hành các hoạt động nghiệp vụ trong quá trình trực tiếp kiểm sát; công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát; các việc cần làm sau khi kết thúc trực tiếp kiểm sát…

Về quy trình, kỹ năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính bao gồm: Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phân công xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo để đề xuất xử lý đơn; kiểm sát hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo; lập hồ sơ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thẩm quyền ký các loại văn bản và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý báo cáo kết quả kiểm sát của Viện kiểm sát cấp dưới hoặc thông báo kết quả tự kiểm tra của cơ quan thi hành án dân sự.

Đối với đơn khiếu nại, tố cáo có cùng nội dung, cùng đối tượng với đơn đã thụ lý trước đó thì được coi là đơn có nội dung trùng. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hoặc công chức được phân công thụ lý báo cáo, đề xuất lãnh đạo Viện hoặc lãnh đạo đơn vị kiểm sát thi hành án dân sự về các đơn trùng; việc thụ lý và giải quyết các đơn trùng tùy thuộc vào kết quả giải quyết đơn thụ lý ban đầu. Sau khi đã có kết luận kiểm sát đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng Viện kiểm sát vẫn tiếp tục nhận được đơn khiếu nại, tố cáo mà không có nội dung mới so với trước thì Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hoặc công chức được phân công thụ lý kiểm sát đề xuất, báo cáo lãnh đạo Viện hoặc lãnh đạo đơn vị kiểm sát thi hành án dân sự xếp “lưu đơn” đối với các đơn này. Việc xếp lưu đơn được thực hiện khi có bút phê đồng ý của người có thẩm quyền hoặc theo quyết định của người có thẩm quyền./.

                                                     Luân Thị Thanh Huyền- Phòng 8

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

9 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Vừa qua, tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Văn phòng tổng hợp và bộ phận Công nghệ thông tin về thực trạng công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Thái Nguyên. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Viện KSND tỉnh.

Những năm gần đây, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thời đại công nghệ 4.0 ngày càng được quan tâm mạnh mẽ. Năm 2021, toàn ngành xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác công nghệ thông tin là xây dựng phần mềm số hóa tài liệu hồ sơ lưu trữ.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về chương trình “chuyển đổi số” cũng như nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Lãnh đạo Văn phòng và bộ phận Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng, rà soát báo cáo về thực trạng ứng dụng Công nghệ thông tin tại VKSND tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thu Dung – Phó Chánh văn phòng phụ trách bộ phận Công nghệ thông tin trình bày báo cáo về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, hiệu quả và những khó khăn, vướng mắc đề xuất trong việc sử dụng các phần mềm của Ngành đồng thời có đề xuất cụ thể về công tác tổ chức cán bộ, biên chế cho bộ phận để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, nhằm tạo sự phát triển đột phá trong công tác này năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu tập thể Lãnh đạo Văn phòng nhất là bộ phận công nghệ thông tin cần hiểu rõ và nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của việc nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, bởi đây không chỉ là yêu cầu của công việc mà là xu thế tất yếu của xã hội ngày nay. Tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong toàn ngành, nghiên cứu cách thức triển khai để toàn bộ cán bộ, công chức, lãnh đạo có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng, đem lại hiệu quả; tiếp tục tham mưu tốt cho Lãnh đạo Viện KSND tỉnh trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại VKSND 2 cấp tỉnh Thái Nguyên.

                                                        Tin bài: Văn phòng

                                              Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

 

 

 

100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm đồng chí Lý Văn Huấn ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

9 Tháng Tư, 2021 Bài viết nổi bật, Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, ngày 08/4/2021, Uỷ ban nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV là đồng chí Lý Văn Huấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Kiểm sát viên trung cấp,  Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự Hội nghị về phía ngành Kiểm sát nhân dân có đồng chí Phùng Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.Đại biểu phường Phan Đình Phùng tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; đồng chí Đào Mạnh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường; Bí thư Chi bộ; Tổ trưởng Tổ dân phố và đông đảo cử tri thuộc Tổ dân phố số 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã giới thiệu với cử tri Tổ dân phố số 21, phường Phan Đình Phùng về tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội theo Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội và tóm tắt tiểu sử của đồng chí Lý Văn Huấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Kiểm sát viên trung cấp,  Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Phát biểu ý kiến nhận xét đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, cử tri Tổ dân phố số 21 bày tỏ sự tín nhiệm, nhất trí cao với quá trình, năng lực và kết quả công tác của đồng chí Lý Văn Huấn. Các ý kiến nhận xét, đánh giá đều thống nhất: Đồng chí Lý Văn Huấn là người có năng lực lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược; có ý thức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Nhân dân phường Phan Đình Phùng luôn coi đồng chí Lý Văn Huấn là một công dân gương mẫu của phường.

93

Đồng chí Lý Văn Huấn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lý Văn Huấn cảm ơn tình cảm của cử tri, Nhân dân phường Phan Đình Phùng dành cho đồng chí. Đồng thời, khẳng định, đồng chí đã luôn gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành; phát huy vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo trong Ngành và hứa với cử tri Tổ dân phố số 21, phường Phan Đình Phùng sẽ tiếp tục phát huy năng lực bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội nếu được ứng cử và trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

94

Đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên đại diện cơ quan VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Phùng Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu ý kiến: Với cương vị là một người lãnh đạo đơn vị, đồng chí Lý Văn Huấn có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác; luôn liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Đồng chí Lý Văn Huấn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và xứng đáng là đại biểu quốc hội khóa XV.

95

Cử tri biểu quyết tín nhiệm đồng chíLý Văn Huấn  ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

Tại Hội nghị, 100% cử tri thuộc Tổ dân phố số 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nhất trí tín nhiệm đồng chí Lý Văn Huấn ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Người viết

Phạm Thị Thu Hiền

VÕ NHAI: VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CÁN BỘ VKSND HUYỆN VÕ NHAI  DŨNG CẢM TRUY BẮT TỘI PHẠM

9 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 06/4/2021 đồng chí Phùng Đức Tiến – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm, động viên đối với đồng chí Thái Hữu Giáp – Nhân viên lái xe VKSND huyện Võ Nhai đã có hành động mưu trí, dũng cảm truy bắt tội phạm.

Như đã đưa tin đêm ngày 01/4/2021 đồng chí Thái Hữu Giáp đã vô cùng mưu trí, dũng cảm truy bắt tội phạm đến cùng đối với 02 đối tượng thực hiện hành vi trộm chó trên địa bàn mình sinh sống. Sau khi bắt được các đối tượng đồng chí Giáp đã được quần chúng nhân dân đưa vào viện cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế Võ Nhai, đến nay sức khỏe đồng chí đã được hồi phục.

Để động viên, thăm hỏi và biểu dương đối với cán bộ trong ngành đã có hành động vô cùng cao đẹp nói trên đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh đã đến thăm, động viên và dành nhiều lời biểu dương khích lệ tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm đến cùng của đồng chí Thái Hữu Giáp, đồng chí Viện trưởng cũng đã chia sẻ cùng với gia đình và đồng chí Giáp, đồng thời cũng khẳng định VKSND tỉnh sẽ có văn bản báo cáo để VKSND tối cao khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với đồng chí Giáp trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Viện trưởng cũng nhấn mạnh, hành động dám quên mình xả thân vô cùng dũng cảm của đồng chí Giáp để bảo vệ tài sản, giữ gìn bình yên cho nhân dân là tấm gương sáng để cán bộ, nhất là cán bộ trẻ trong toàn ngành noi gương, học tập để vị thế của ngành kiểm sát ngày càng sâu sắc trong lòng quần chúng nhân dân./. 

ĐẶNG VĂN HOÀNG – VKSND HUYỆN VÕ NHAI

 

VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG BAN HÀNH KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG VIệCLẬP HỒ SƠ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

9 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác kiểm sát Quyết định số 01/2021/QĐ-TA, ngày 15/01/2021 của Toà án nhân dân huyện Phú Lương, về việc đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với: Nguyễn Thanh S; Sinh năm 1977, Nơi ĐKHKTT: xóm Trung, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương

Căn cứ kết quả trên, xét thấy: Việc UBND xã Yên Đổ ban hành công văn và chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng thẩm định tính pháp lý của hồ sơ, đưa Nguyễn Thanh S vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, là chưa thực hiện đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Do đó khi hồ sơ chuyển đến Toà án nhân dân huyện Phú Lương thì đã hết thời hiệu ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma tuý vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Thanh S, dẫn đến Toà án phải ra quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính này đối với Nguyễn Thanh S. Hậu quả  đã  bỏ lọt đối  tượng thuộc trường hợp phải áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma tuý bằng hình thức đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Như vậy, hoạt động nêu trên của Chủ tịch UBND xã Yên Đổ đã vi phạm quy định tại Điều 4, điểm đ khoản 2 Điều 11, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP; điểm 4 Điều 9 Nghị Định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định số 221/2013.

Để đảm bảo việc lập hồ sơ xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương đã ban hành Kiến nghị số 21 ngày 23/02/2021,kiến nghị Chủ tịch UBND xã Yên Đổ, huyện Phú Lương chỉ đạo tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm nêu trên./.

Trần Miền- VKS huyện Phú Lương

Ảnh tập thể: Đoàn viên chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tham gia hiến máu tình nguyện

8 Tháng Tư, 2021 Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”

 

90

+ Tên ảnh tập thể:  “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hy vọng”

+ Tác giả: Nguyễn Thị Bình Nguyên (Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên)

+ Mô tả về ảnh: Đoàn viên thanh niên chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tham gia hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện trung ương Thái Nguyên.

Hiến máu tình nguyện, cứu sống người bệnh bằng chính giọt máu của mình là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện rõ tính nhân văn cao cả, là tiếng nói lương tâm, là tình cảm của con người với con người được xã hội tôn vinh. Hiểu được ý nghĩa tốt đẹp đó, đoàn viên thanh niên chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên hằng năm đều tham gia hoạt động này.Hiến máu tình nguyện không chỉ để cứu sống người bệnh hôm nay, mà chúng ta đã gieo thêm vô vàn những hạt giống của lòng nhân ái, nghĩa tình vào cuộc sống, tô đẹp thêm nét đẹp truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.

Ảnh: Tập thể nữ cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên

8 Tháng Tư, 2021 Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”

91

+ Tên ảnh tập thể:  Hoa nắng

+ Tác giả: Nguyễn Thị Bình Nguyên (Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên).

+ Mô tả về ảnh: Nữ cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống. Hình ảnh chiếc áo xanh quen thuộc gắn liền với sự công tâm, bản lĩnh đã tạo nên 01 vẻ đẹp rất riêng của cán bộNgành kiểm sát. Nhưng không thể phủ nhận rằng, vẻ đẹp ấy sẽ càng rạng rỡ hơn khi người phụ nữ Kiểm sát mặc chiếc áo dài truyền thống. Được diện áo dài không chỉ là niềm vui, là vinh hạnh của mỗi người, còn là sự chau chuốt, nâng niu dành cho di sản văn hóa dân tộcđược mãi đẹp, trường tồn theo thời gian.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành kiến nghị Yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự

8 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác kiểm sát việc thụ lý, giải quyết các vụ, việc dân sự và việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phát hiện Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên có vi phạm trong việc ban hành, gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát, cụ thể: Gửi chậm 01 quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về hôn nhân và gia đình; 02 quyết định đình chỉ vụ án dân sự; 05 quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 02 bản án hôn nhân gia đình; 02 bản án dân sự; Đối với việc ban hành Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại của Hội đồng xét xử, tại phần đầu của quyết định có ghi thành phần Hội đồng xét xử gồm: Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa; Các Hội thẩm nhân dân; Thư ký và Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa. Việc ghi thành phần Hội đồng xét xử như trên là không đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; không đúng biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày 31/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành kiến nghị đến Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên để có biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục vi phạm trong thời gian tới./.

Người viết bài: Đinh Văn Mạnh- VKSND thành phố Thái Nguyên

Chi đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2021

8 Tháng Tư, 2021 Đảng đoàn thể, Đoàn thanh niên

Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2021 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Sáng ngày 26/3/2021 tại khoa huyết học và truyền máu – Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, các đoàn viên thanh niên và cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tham gia hiến máu tình nguyệntại chương trình “Blouse trắng, trái tim hồng” do Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên tổ chức.

90

Với ý nghĩa “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”, tham gia đợt hiến máu tình nguyện lần này, các đoàn viên thanh niên và cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đóng góp 10 đơn vị máu góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm lượng máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh. Thông qua chương trìnhlà dịp để cán bộ Đoàn viên thanh niên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện chung tay góp sức cùng cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ Kiểm sát trong lòng nhân dân./.

                                       Người viết bài

                       Lê Huỳnh Việt Long

Page 10 of 167« First...89101112...203040...Last »