MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỐI HỢP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

22-10-2021 07:25

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Hoạt động của các cơ quan tư pháp mang tính đặc thù cao, trình tự, thủ tục, thẩm quyền được quy định rất chặt chẽ trong các văn bản pháp luật tố tụng và văn bản pháp luật chuyên ngành. Để thực hiện được chức năng, thẩm quyền của mình, các cơ quan tư pháp cần có sự hỗ trợ của nhiều cơ quan nhà nước khác nhau. Tuy nhiên còn có tình trạng quyền anh, quyền tôi hoặc khi nhận được đề nghị, yêu cầu từ các cơ quan tư pháp, các cơ quan nhà nước được yêu cầu chưa tích cực cung cấp, chậm cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu cần thiết để các cơ quan tư pháp giải quyết dứt điểm vụ việc dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài. Vì vậy cấp ủy Đảng có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan tăng cường phối hợp để giải quyết dứt điểm vụ việc là rất quan trọng.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Thủ trưởng cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát, Chánh án Tòa án, Thủ trưởng cơ quan THAHS, Thủ trưởng cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam, Cục trưởng, Chi cục trưởng THADS, lãnh đạo các cơ quan có liên quan phải chủ động phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo cán bộ, công chức, sĩ quan, chiến sĩ của đơn vị mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo việc giải quyết vụ việc đúng pháp luật, đúng thời hạn, thủ tục, thẩm quyền.

3. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 108/2019/QCLN ngày 19/4/2019 của liên ngành Công an tỉnh, VKSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh và Cục THADS tỉnh Thái Nguyên

Thủ trưởng các cơ quan Công an tỉnh, VKSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh và Cục THADS tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp theo Quy chế 108, đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được kịp thời, đúng pháp luật.

4. Phối hợp trong công tác tiếp công dân

Thủ trưởng các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ với các Ban tiếp công dân từ tỉnh đến huyện; với Ban Nội chính, Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy để cùng tiếp công dân, xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; xử lý, tiếp nhận các đơn thuộc thẩm quyền của mỗi cơ quan và bảo vệ an toàn tại nơi tiếp công dân.

5. Phối hợp giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự

Trong tố tụng hình sự, tùy từng trường hợp, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo có thể thuộc về Thủ trưởng cơ quan điều tra, Viện trưởng Viện kiểm sát hay Chánh án Tòa án nhân dân như đã nêu ở trên. Đây vừa là mối quan hệ phối kết hợp theo chiều ngang (ngang cấp), vừa là mối quan hệ phối hợp theo chiều dọc (cấp huyện và cấp tỉnh). Khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự thời hạn giải quyết rất ngắn (chỉ từ 7 đến 15 ngày tùy từng trường hợp), vì vậy đòi hỏi cơ quan có thẩm quyền giải quyết và các cơ quan hữu quan hai cấp (tỉnh, huyện) phải có sự phối kết hợp rất chặt chẽ trong việc giải trình, cung cấp hồ sơ, phối hợp xác minh thì mới đảm bảo thời hạn giải quyết theo luật định.

6. Phối hợp giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự

Trong tố tụng dân sự thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo chủ yếu thuộc về Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện kiểm sát. Tuy nhiên, các khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự lại liên quan đến nhiều cơ quan hữu quan khác như: Cơ quan đăng ký đất đai (tranh chấp đất đai, thừa kế), tài chính (thẩm định giá), ngân hàng (tranh chấp về vay nợ, thế chấp, cầm cố), cơ quan lao động (các tranh chấp về lao động...), quá trình giải quyết Tòa án phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan này để giải quyết các vụ, việc dân sự, giải quyết các khiếu nại, tố cáo khi có phát sinh.

7. Phối hợp giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính

Khiếu nại, tố cáo trong trong tố tụng hành chính cơ bản giống khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự. Đặc thù của các khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính là thường liên quan đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ yếu là UBND và Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp tỉnh. Để giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan (nhất là UBND và Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp tỉnh) phải có sự phối hợp tốt với Tòa án nhân dân trong việc cung cấp tài liệu, tham gia đối thoại..., để Tòa án có đầy đủ tài liệu, chứng cứ đưa ra phán quyết đúng pháp luật, không gây bức xúc cho người khiếu nại và dư luận xã hội, làm phát sinh các khiếu nại, tố cáo ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền Nhà nước các cấp.

8. Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành tạm giữ, tạm giam

Tạm giữ, tạm giam là biện pháp tố tụng nghiêm khắc nhất trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, ảnh hưởng rất lớn đến tự do, nhân phẩm, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Trong thi hành tạm giữ, tạm giam, chỉ có Viện trưởng Viện kiểm sát mới có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, tổ chức, cá nhân khác. Tuy nhiên, đặc thù của khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này là người khiếu nại, tố cáo chủ yếu đang bị giam, giữ trong các cơ sở giam giữ do cơ quan Công an quản lý. Vì vậy, giữa Viện kiểm sát và cơ sở giam giữ (Trại tạm giam, Nhà tạm giữ) phải có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ. Cơ sở giam, giữ phải kịp thời tiếp nhận, chuyển các khiếu nại, tố cáo cho Viện kiểm sát có thẩm quyền. Viện kiểm sát có thẩm quyền hàng ngày phải giữ mối liên lạc với cơ sở giam giữ thuộc trách nhiệm kiểm sát của mình, thực hiện tốt các biện pháp kiểm sát, đảm bảo mọi khiếu nại, tố cáo của người bị tạm giữ, tạm giam đều được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

9. Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự rất rộng, từ Chủ tịch UBND cấp xã trở lên. Mối quan hệ 3 bên giữa Cơ quan thi hành án hình sự, Viện kiểm sát, Tòa án trong trong quyết định thi hành án, tạm đình chỉ, xét miễn, giảm thời hạn chấp hành án, tha tù trước thời hạn có điều kiện, thi hành các loại hình phạt, nhất là hình phạt tử hình..., là mối quan hệ xuyên suốt từ khi bản án có hiệu lực cho đến khi bản án được chấp hành xong. Trong quá trình thi hành bản án hình sự nếu phát sinh khiếu nại, tố cáo, đơn vị tiếp nhận phải chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến THAHS. 

10. Phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự là một trong những lĩnh vực tư pháp trong những năm gần đây phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, nhất là các khiếu nại, tố cáo liên quan đến kê biên, bán đấu giá tài sản là nhà đất. Mối quan hệ phối hợp xuyên suốt trong công tác này thể hiện ở mối quan hệ 3 bên giữa Cơ quan THADS, Viện kiểm sát và Tòa án trong giải thích bản án, chuyển giao bản án, công tác kiểm sát THADS của Viện kiểm sát..., Ngoài ra cơ quan THADS còn phối hợp với nhiều cơ quan nhà nước như: Cơ quan quản lý đất đai, cơ quan đấu giá tài sản..., để thi hành bản án và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về THADS.

 

Hoàng Lập
Thanh tra – Khiếu tố

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4458

Tổng truy cập: 250024