VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

28-06-2022 10:39

Thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 25/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân.Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031.

Từ ngày 01/6/2022, 18 đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện quy trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 – 2031.

Thành phần tham dự Hội nghị tại các đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dântỉnh gồm tập thể cán bộ, công chức của phòng và có sự tham gia của đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm của các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện gồm toàn thể cán bộ, công chức và có sự tham gia của đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Huyện ủy (Thành ủy) theo quy định.

Tại các Hội nghị, Thủ trưởng các đơn vị đãquán triệt mục đích, yêu cầu của công tác quy hoạch, điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch và nhận xét, đánh giá về nhân sự được giới thiệu để Hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến.Tại các Hội nghị lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu đề nghị Hội nghị tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, nghiên cứu, cho ý kiến về giới thiệu và tín nhiệm lựa chọn nguồn nhân sự quy hoạch đảm bảo các yếu tố phẩm chất, trình độ, năng lực, độ tuổi, trách nhiệm nêu gương, khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi đồng chí trong chức danh được giới thiệu, vừa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với đơn vị, lĩnh vực công tác, vừa đảm bảo tốt tính kế thừa, phát triển lâu dài của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên.

Trên cơ sở danh sách nguồn nhân sự giới thiệu đưa vào quy hoạch, tại các Hội nghị tiến hành thảo luận lựa chọn và bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự để đưa vào danh sách thực hiện các bước tiếp theo.

Hội nghị bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 – 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 – 2031 tại các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định.

 


Phòng 15

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1863191