Liên ngành các cơ quan tư pháp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2021

13-01-2022 17:15

 

Ngày 13/01/2022, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Liên ngành các cơ quan tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Phùng Đức Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên chủ trì Hội nghị. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Tuấn Phương - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị còn có Lãnh đạo các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị cấp Phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Liên ngành đã thống nhất, đánh giá kết quả công tác phối hợp trong năm 2021 như sau:

Một là, Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh Thái Nguyên, Lãnh đạo, cán bộ, công chức của Liên ngành luôn nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm đối với công việc, nỗ lực khắc phục khó khăn, đã thực hiện có chất lượng, hiệu quả và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn đã đề ra; chủ động nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội tại Nghị quyết số 96 năm 2019 về công tác tư pháp.

Hai là, Liên ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã trực tiếp xây dựng, hoàn thiện Chuyên đề “Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên tham mưu cho Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh Thái Nguyên xây tổ chức Hội nghị để quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

Ba là, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được đề cao, sát sao, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên, định kỳ tổ chức giao ban nội bộ, chủ trì giao ban khối Nội chính đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19, để kiểm điểm, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị cũng như của khối Nội chính, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch công tác, nâng cao chất lượng, kết quả công tác phối hợp liên ngành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, gữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bốn là, Công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực, xử lý, điều tra, khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt kết quả cao. Tiến độ giải quyết tin báo và tiến độ điều tra các vụ án hình sự được đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Năm là, Liên ngành đã phối hợp xác định, giải quyết 161 vụ án trọng điểm, 12 vụ án theo thủ tục rút gọn. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh đã cơ bản phối hợp tốt trong thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số; hai ngành đã ký kết Kế hoạch và Quy chế phối hợp tổ chức phiên tòa “số hóa” hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng dữ liệu điện tử tại phiên tòa, triển khai thực hiện trong toàn ngành Kiểm sát và Tòa án tỉnh Thái Nguyên. Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân hai cấp phối hợp tổ chức 401 phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự, hành chính... (trong đó, có 13 phiên tòa hình sự “số hóa” hồ sơ vụ án và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa).

Sáu là, Năm 2021 cũng là năm diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, Lãnh đạo Liên ngành thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Yêu cầu Liên ngành cấp huyện thường xuyên, chủ động nắm thông tin, tình hình dịch bệnh tại địa phương; trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và trong xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2021, Liên ngành đã thống nhất định hướng công tác phối hợp trong năm 2022 với những nội dung trọng tâm sau: (1) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. (2) Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 96 của Quốc hội về công tác tư pháp... Phối hợp tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực. (3) Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, thống nhất nhận thức các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. (4) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; xây dựng kế hoạch, khảo sát Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử và các giải pháp hạn chế, phòng ngừa tội phạm “Giết người” trên địa bàn tỉnh” và tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện. (5) Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. (6) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01 ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về “Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; định hướng đến năm 2030”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ và trong các công tác khác; các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân hai cấp tiếp tục thực hiện tốt Quy chế và Kế hoạch phối hợp tổ chức phiên tòa “số hóa”, phiên tòa trực tuyến.

Đồng chí Hà Tuấn Phương - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủyphát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Tuấn Phương - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thay mặt Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2021 của Liên ngành Tư pháp tỉnh. Đồng chí đề nghị, trong năm 2022 và thời gian tiếp theo, Liên ngành tiếp tục phối hợp tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tích cực thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên theo dõi, chỉ đạo. Các ngành cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2021, đề ra những nhiệm vụ cụ thể để làm tốt công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý, giải quyết các vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm và trong công tác thu hồi tài sản, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư đến với tỉnh Thái Nguyên, đảm bảo cuộc sống thanh bình cho nhân dân, phục vụ đắc lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Phùng Đức Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kết luận tại Hội nghị

 Thay mặt Lãnh đạo Liên ngành kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhất trí với những ý kiến đóng góp, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hà Tuấn Phương - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị Liên ngành hai cấp trong tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện khẩn trương các nội dung theo định hướng, kế hoạch đã đề ra; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo Cấp ủy địa phương và Liên ngành cấp trên để hướng dẫn, tháo gỡ./.

 

TTA
Văn phòng tổng hợp

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6383

Tổng truy cập: 1268060