HỘI NGHỊ Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

30-12-2021 15:39

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 29/12/2021 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Phùng Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí trong BCH Đảng uỷ cùng các đồng chí cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ, lãnh đạo các phòng trong Đảng bộ. 

Đ/c Ngô Văn Lâm- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; nghe 02 tham luận của các Chi bộ trực thuộc và phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và công tác đoàn thể...trong năm 2021: Đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”;  Tổ chức triển khai học tập, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đã trực tiếp truyền đạt quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII), các nghị quyết Chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các Đề án của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù của cơ quan.

Đ/c Phùng Đức Tiến- Bí thư Đảng ủy VKS tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát được nâng lên. Năm 2021, ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng các giải pháp để lãnh đạo theo phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu của Ngành. Tập trung nâng chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đột phá trong năm 2021 và nhiệm kỳ tới. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ của lãnh đạo các đơn vị; gắn trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị với kết quả công tác được giao phụ trách. Tiếp tục triển khai “số hóa” hồ sơ vụ án và công bố chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa hình sự; khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý án hình sự.

Toàn Ngành đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát của Ngành và Nghị quyết Quốc Hội đã đề ra. Không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; VKS trả hồ sơ để điều tra bổ sung chiếm tỷ lệ thấp 0,37%; Đã chủ trì xác định được 11 vụ án trọng điểm, tổ chức 53 phiên toà hình sự rút kinh nghiệm, trong đó có 11 phiên tòa “số hóa” để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên toà.Ban hành 05 bản kiến nghị đối với CQĐT; 11 kiến nghị đối với Tòa án và 04 bản kiến nghị phòng ngừa phòng ngừa; 20 bản thông báo rút kinh nghiệm.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm, đã ban hành 06 Kháng nghị phúc thẩm hình sự, 7 Kháng nghị phúc thẩm dân sự, tổ chức 19 phiên toà Dân sự, HNGĐ, KDTM rút kinh nghiệm, 09 Kiến nghị, 25 thông báo rút kinh nghiệm và 03 báo cáo đề nghị VKS cấp trên kháng nghị theo thẩm quyền.

Kiểm sát chặt chẽ việc chuyển giao bản án, quyết định, ra quyết định THA của cơ quan THAHS, THADS, triển khai 08 cuộc trực tiếp kiểm sát và 03 cuộc kiểm sát thực hiện kiến nghị trong công tác THAHS, THADS, ban hành 6 Kiến nghị, 5 kết luận được chấp nhận; kiểm sát hồ sơ, Kiểm sát hồ sơ, tham gia Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 3.253 phạm nhân cải tạo tại Trại tạm giam công an tỉnh và Trại giam Phú Sơn 4. Kết quả hội đồng chấp nhận 3.069 phạm nhân; không chấp nhận 38 (vì không đủ điều kiện); không xét 13 (vì đến ngày họp hết thời hạn chấp hành án phạt tù); giảm hết 133; kiểm sát THA tử hình đối với 01 người bị kết án đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kiểm sát chặt chẽ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Ngành. Tổ chức 29 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã ban hành 11 thông báo rút kinh nghiệm.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và tự đào tạo được Lãnh đạo đơn vị quan tâm thường xuyên, thông qua nhiều hình thức khác nhau, nhằm củng cố, nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Cụ thể:

Đã chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai 02 chuyên đề nghiệp vụ “Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong việc áp dụng một số tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS và giải pháp thực hiện” và chuyên đề “Nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động của Tòa án để nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên” đem lại hiệu quả thiết thực. Hoàn thành, tổng kết Cuộc thi “Xây dựng Cáo trạng”, trao giải thưởng cho những cá nhân đạt kết quả cao. Qua Cuộc thi, tổng hợp, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm chung trong toàn ngành.

Đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên, xây dựng và tổ chức thực hiện chuyên đề “Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”, bước đầu thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai phân bổ kinh phí hoạt động của toàn ngành, thực hiện tốt quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện nghiêm túc quy chế về thông tin báo cáo, thống kê trong ngành, thực hiện tốt quy định về thống kê nghiệp vụ, thống kê hình sự liên ngành.Tham dự các Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác do VKS tối cao tổ chức; Duy trì trang thông tin điện tử đã đăng tải 382 bài viết phản ánh hoạt động của ngành.

Công tác thi đua khen thưởng của Đảng bộ: Đã hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”phong trào thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do VKSND tối cao phát động kết hợp với phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng Nông thôn mới” do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. Kết quả tổng kết các phong trào thi đua đã có 07 tập thể và 22 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen; 02 tập thể và 19 cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen.

Đ/c Phùng Đức Tiến- Bí thư Đảng ủy VKS tỉnh tặng giấy khen cho 02 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tổng kết phong trào thi đua năm 2021: Đã có 04 tập thể lao động xuất sắc (trong đó 02 tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua), 05 tập thể lao động tiên tiến, 16 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, 08 đồng chí được đề nghị tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao ...VKSND tỉnh Thái Nguyên được công nhận Tập thể lao động xuất sắc được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đánh giá chung: Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập thể BCH luôn đoàn kết thống nhất, phát huy được trí tuệ tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân, tạo ra sức mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Cá nhân các đồng chí trong BCH không có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra. Theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (tổng số 130 chỉ tiêu phải thực hiện, đã hoàn thành vượt 49 chỉ tiêu, đạt 65 chỉ tiêu), hoàn thành và vượt 6 chỉ tiêu theo Nghị quyết 96 Quốc Hội (vượt 04; hoàn thành 02), cụ thể: Đã kiểm sát 100% việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; quyết định truy tố đúng thời hạn 100% số vụ án HS đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố (vượt 10% chỉ tiêu Quốc hội); truy tố bị can đúng tội đạt 100% (vượt 5% chỉ tiêu Quốc hội); tỷ lệ các kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận đạt 100% (vượt 30% chỉ tiêu Quốc hội); tỷ lệ các kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt 100% (vượt 20% chỉ tiêu Quốc hội).

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Phùng Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh đã nhấn mạnh trong năm 2021, Đảng ủy VKSND tỉnh đã triển khai được nhiều nhiệm vụ quan trọng và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đồng thời chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong năm 2022, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn được Đảng bộ Khối công nhận xếp loại Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20% Chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; với 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng ủy VKSND tỉnh quyết định khen thưởng 02 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 14 Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xét công nhận Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đỗ Thị Ánh Vân
Phòng 8

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6224

Tổng truy cập: 1242210