Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Huyện uỷ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm

27-06-2022 17:15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Căn cứ Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”; Căn cứ Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy, trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình xây dựng Chương trình phối hợp công tác trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Hình ảnh tại Hội nghị

Sáng ngày 23/6/2022, Ban tuyên giáo huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân- Tòa án nhân dân - Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình tổ chức chương trình phối hợp công tác giữa Ban tuyên giáo huyện ủy với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện các cơ quan ký kết nội dung phối hợp: Định hướng, hướng dẫn tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các đề án, dự án, chương trình trọng điểm của huyện đã, đang và sẽ triển khai trong giai đoạn 2022 - 2026 và những năm tiếp theo. Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Phú Bình./.

                                                            

 

Bùi Thị Bích Thảo
VKSND huyện Phú Bình

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1862857