Thông báo

Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031

12-05-2022

Thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 25/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 572/KH-VKS ngày 10/5/2022 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031.

THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT CÔNG VỤ VÀ TRẬT TỰ NỘI VỤ

13-08-2021

Ngày 13/8/2021, Thanh tra của VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ tại Phòng 9, Phòng 10, Phòng 15 VKSND tỉnh Thái Nguyên.

— Hiển thị 10 kết quả
Hiển thị 1 - 10 of 26 kết quả.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5949

Tổng truy cập: 1262386