XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

05-10-2021 09:51

Thanh tra – Khiếu tố nêu cao quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong giai đoạn mới, mặc dù Chi bộ Thanh tra – Khiếu tố mới được thành lập từ đầu năm 2020, nhưng công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ luôn chú trọng phát huy mặt tích cực, khắc phục những điểm còn hạn chế. Điều đó, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, công chức đối với Đảng.

Chi bộ Thanh tra – Khiếu tố được thành lập từ tháng 03/2020 sau khi có Quyết định sáp nhập đơn vị cấp phòng (Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với Thanh tra theo Quyết định số 20/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện trưởng VKSNDTC. Chi bộ Thanh tra – Khiếu tố hiện có 06 đảng viên trên tổng số 06 cán bộ công, công chức. Chi bộ luôn xác định công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt. Do đó, khi các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên ban hành, Chi bộ luôn kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo toàn chi bộ tiến hành tổ chức học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng. Đồng thời, phát huy vai trò các đoàn thể chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Chi bộ. Chi bộ luôn bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên để vận dụng vào thực tiễn nhằm khắc phục những yếu kém, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, cũng như uy tín của Đảng.

Chi bộ đã xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chi bộ luôn quan tâm rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Chi bộ chỉ đạo việc gắn kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương, nhất là Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.  

Để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, Chi bộ xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, mặc dù mới được thành lập nhưng trong các cuộc họp Chi bộ, Chi bộ đã đưa nội dung công tác kiểm tra, giám sát vào trong Nghị quyết và thống nhất. Bên cạnh đó, trong các cuộc họp, Chi bộ luôn nhấn mạnh và đề cao quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây chính là quyết tâm chính trị cao của Chi bộ trong giai đoạn mới. Khi Chi bộ mạnh sẽ góp phần vào sự lớn mạnh chung của Đảng bộ VKSND tỉnh.

 

                                                    

HVL
Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6431

Tổng truy cập: 1268208