VIỆN KSND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG VỚI LỜI DẠY CỦA BÁC “CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIẾM TỐN”

13-11-2021 08:44

Viện kiểm sát nhân dân được thành lập ngày 26.7.1960, trải qua bao biến cố lịch sử, thế nhưng những người Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân vẫn giữ được nguyên giá trị về phẩm chất đạo đức mà Bác Hồ kính yêu đã dạy cán bộ Ngành kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Năm đức tính quý báu đó luôn thường trực trong tâm trí của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên Ngành kiểm sát nhân dân, là kim chỉ nam cho mỗi hành động của cán bộ, Kiểm sát viên chúng tôi vì những lời dạy của Người luôn chứa đựng đầy đủ phẩm chất đạo đức, lòng yêu nước, tư tưởng thương dân “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Để tiếp tục phát huy các đức tính tốt đẹp mà Bác Hồ đã dạy cũng như thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 01/01/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2012; Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành Kế hoạch số 179/08.3.2012 triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Đến nay, qua gần 10 năm thực hiện, cuộc vận động của Ngành vẫn còn nguyên giá trị và thật sự cần thiết đối với mỗi cán bộ, Kiểm sát viên Ngành kiểm sát nhân dân.

Đối với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công, Lãnh đạo đơn vị luôn xác định được đây là cuộc vận động có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng đào tạo đội ngũ cán bộ Ngành kiểm sát, tạo đà cho các cán bộ, Kiểm sát viên có sự chuyển biến rõ rệt trong hành động, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị và trách nhiệm với công việc, đáp ứng với yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp hiện nay, nên Lãnh đạo đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc mục đích, ý nghĩa và toàn bộ nội dung của Kế hoạch với các tiêu chí phấn đấu đến từng cán bộ, Kiểm sát viên, chuyên viên để nghiên cứu, triển khai thực hiện thường xuyên. Hàng năm các cá nhân đều lồng ghép nội dung này vào nội dung đăng ký phấn đấu Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo kế hoạch chung; hàng tháng họp đơn vị đều có phần đánh giá về kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký phấn đấu.

Quá trình thực hiện, để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, năng lực cán bộ, đơn vị đã làm tốt công tác đào tạo tại chỗ, bồi dưỡng nghiệp vụ trực tiếp cho cán bộ Kiểm sát viên, công chức của phòng thông qua việc hướng dẫn, trao đổi với cán bộ Kiểm sát viên, chuyên viên về quy định nghiệp vụ, thực hiện các văn bản Luật, các vụ án có thiếu sót, vi phạm bị sửa, hủy hoặc các vụ án Tòa án đã giải quyết đúng pháp luật; bố trí cho cán bộ, Kiểm sát viên, chuyên viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ. Phân công Kiểm sát viên có trình độ, năng lực kèm cặp, giúp đỡ cán bộ, Kiểm tra viên trong công tác khám nghiệm hiện trường, nghiên cứu hồ sơ; tổ chức tham dự phiên tòa và gần đây nhất là áp dụng thực hiện việc số hóa hồ sơ, phân công cán bộ giúp việc cho Kiểm sát viên tại phiên tòa ... để từ đó từng bước tích lũy kinh nghiệm cho cán bộ, Kiểm sát viên, chuyên viên khi thực hiện chức năng Kiểm sát theo nhiệm vụ của Ngành ở địa phương, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.

Hằng năm, đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định, đảm bảo chi cho các hoạt động thường xuyên công khai, minh bạch vừa tiết kiệm vừa đảm phục tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời tiết kiệm để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị. Tài sản công được phân công cụ thể cho từng cán bộ, công chức quản lý, sử dụng để phục vụ công tác chuyên môn; nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với tài sản được giao quản lý, sử dụng. Việc mua sắm tài sản trên nhu cầu sử dụng phục vụ công tác chuyên môn của từng bộ phận một cách hiệu quả, tiết kiệm.

Do được học tập, quán triệt thường xuyên, nên đến nay các cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, vận dụng tốt kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ vào hoạt động thực tiễn; hiểu biết, nắm vững và áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; đảm bảo việc giải quyết vụ việc được thực hiện khách quan, đúng pháp luật; dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, đề ra nhiều biện pháp đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như phối hợp thực hiện tốt chức năng kiểm sát ở địa phương, được cấp ủy và chính quyền hai cấp (xã, phường, thành ủy) ghi nhận và đánh giá cao. Hàng năm, chỉ tiêu các khâu công tác của đơn vị cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, như: Tỷ lệ giải quyết tin báo đạt trên 97%, VKS truy tố đạt 100%, Yêu cầu điều tra, hỏi cung phúc cung đạt 100%...Không oan sai trường hợp nào, không có vụ án nào phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng do có lỗi của Kiểm sát viên, Điều tra viên hoặc án hình sự, dân sự sơ thẩm bị cấp trên kháng nghị hoặc Tòa án cấp trên xử sửa, hủy án do vi phạm tố tụng hoặc thiếu chứng cứ hoặc án Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, qua hoạt động kiểm sát đã ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị và kiến nghị phòng ngừa được các đơn vị liên quan tiếp thu, khắc phục.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, hệ thống kết cấu hạ tầng của thành phố Sông Công được đổi mới, thu hút nhiều nhà đầu tư xây dựng các Khu công nghiệp tại địa phương, tạo đà cho sự phát triển đi lên về kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; bên cạnh đó tình hình tội phạm trên địa bàn cũng có chiều hướng diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm về Ma túy, cố ý gây thương tích, tội phạm về xâm phạm sở hữu … có chiều hướng gia tăng; các tranh chấp về dân sự, liên quan đến Quyền sử dụng đất, KDTM xảy ra trong thời gian gần đây cũng phức tạp hơn so với trước, đòi hỏi các cơ quan tư pháp nói chung và Viện kiểm sát nói riêng phải không ngừng nâng cao trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm, bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước, của công dân.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bên cạnh việc thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác của Ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao là Thực hành quyền công tố và Kiểm sát hoạt động tư pháp, đơn vị đã nghiên cứu đề ra nhiều giải pháp trong hoạt động kiểm sát để nâng cao vai trò và uy tín của Ngành kiểm sát ở địa phương, trong đó chú trọng đến công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức năng nhiệm vụ; công tác tuyên truyền pháp luật, có phối hợp với các cơ quan tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ ở địa phương, cụ thể:

- Thực hiện kiểm sát chặt chẽ các tố giác, tin báo về tội phạm xảy ra trên địa bàn, để phân loại xử lý kịp thời, tránh bỏ lọt tội phạm; chủ động phối hợp với CQĐT, TA giải quyết nhanh, dứt điểm những vụ án xảy ra trên địa bàn nhạy cảm về chính trị, dư luận xã hội quan tâm. Làm tốt công tác tham mưu, tham vấn pháp luật cho Cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giải quyết đơn; vấn đề bồi thường trong giải phóng mặt bằng; ký quy chế phối hợp để thực hiện giữa VKS với các cơ quan thuộc khối nội chính, với UBKT, BTG thành phố ... để Cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành thuộc thành phố thực hiện theo đúng quy định, không để xảy ra các điểm nóng trong giải phóng mặt bằng, hoặc đơn thư khiếu nại kéo dài, hoặc có sự không thống nhất trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của mỗi ngành trong giải quyết các vụ việc có liên quan .... Thông qua hoạt động kiểm sát, đơn vị đã ban hành nhiều kiến nghị phòng ngừa đối với các cơ quan hữu quan và UBND xã, phường thuộc thành phố, đều được tiếp thu, qua đó đã góp phần nâng cao hơn hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương.

- Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng chính phủ phát động, đơn vị đã triển khai có hiệu quả Hướng dẫn số 22/21.10.2016 của Ngành về thực hiện phong trào này ở địa phương, phối hợp cùng một số cơ quan chức năng của thành phố thực hiện tốt phong trào với những đóng góp thiết thực, trong đó bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, đơn vị còn có sự ủng hộ đáng kể về mặt vật chất để cùng với địa phương hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo đối với 02 hộ nghèo, gia đình chính sách ở địa phương để phát triển sản xuất gia đình và tặng nhiều đầu sách hướng dẫn phát triển vật nuôi, cây trồng cho nhân dân ở xã Bình Sơn là xã trên địa bàn thuộc khó khăn; cũng như ủng hộ các quỹ từ thiện ở thành phố.

Qua các đợt đánh giá, bình xét thi đua hàng năm và ngắn hạn, 100% cán bộ, Kiểm sát viên, chuyên viên của đơn vị luôn được Hội đồng thi đua xét công nhận Lao động tiên tiến và đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; hai đồng chí được công nhận là Chiến sỹ thi cơ sở nhiều năm; các năm 2015, 2017, 2018 đơn vị được công nhận Tập thể lao động xuất sắc, cờ dẫn đầu phong trào thi đua của ngành, được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và nhiều giấy khen của ngành và địa phương.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu rộng và thường xuyên hơn để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên không ngừng nâng cao nhận thức, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và coi việc thực hiện các tiêu chí là động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từ đó khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tồn tại trong việc tu dưỡng, rèn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của người cán bộ Kiểm sát. Qua đó, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức phấn đầu rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát, tích cực thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động, luôn trau dồi đạo đức, lối sống, tư tưởng Hồ Chí Minh là hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cập nhật đầy đủ các kiến thức pháp lý để phục vụ cho giải quyết công việc chung, chủ động tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác kiểm sát. Trong sinh hoạt đơn vị hàng tháng, cần gắn nội dung Cuộc vận động với việc kiểm điểm đánh giá kết quả học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng với 5 điều bác Hồ dạy cán bộ Ngành kiểm sát, thẳng thắn góp ý đối với những vấn đề còn thiếu sót, tồn tại để cán bộ, Kiểm sát viên nghiêm túc chấn chỉnh, hoàn thiện mình. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới nghiêm túc thực hiện có hiệu quả công việc được giao, đặc biệt là thực hiện khâu đột phá của Ngành là “Đổi mới công tác tổ chức cán bộ; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường trách nhiệm công tố và Kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, nhằm chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm”, trong đó cần đi sâu vào kỹ năng từng khâu công tác cho mỗi cán bộ, Kiểm sát viên như kỹ năng viết cáo trạng, kỹ năng xét hỏi tại phiên tòa, kỹ năng Luận tội, kỹ năng kiểm sát bản án hình sự, dân sự ... từ đó góp phần vào xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm huyết, kinh nghiệm đối với từng lĩnh vực công tác kiểm sát. Có biện pháp khuyến khích, khen thưởng những cá nhân làm tốt, đạt hiệu quả cao trong công tác; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ tuổi nhưng có năng lực, phẩm chất tốt, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế hiện nay.

 

 

Sông Công
VKSND TP Sông Công

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6703

Tổng truy cập: 1267801