Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên chú trọng công tác hướng dẫn cán bộ

02-10-2020 00:00

VKSND huyện Đại Từ là đơn vị có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện Đại Từ theo quy định của pháp luật. Từ khi được tổ chức và thành lập đến nay, VKSND huyện Đại Từ đã trải qua quá trình phát triển, hoàn thiện và thay đổi cả về cơ cấu tổ chức và chất lượng chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay đơn vị có 13 cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn dưới sự chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng. Hàng năm, bám sát chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo VKSND huyện Đại Từ đã chỉ đạo tập thể đơn vị cùng nhau cố gắng phấn đấu không ngừng để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ngành giao cho trong đó đặc biệt chú trọng công tác tự bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ, Kiểm sát viên nhằm đáp ứng được tốt nhất và phù hợp nhất với từng nhiệm vụ của đơn vị đối với từng thời kỳ, giai đoạn phát triển của đất nước trong tình hình mới hiện nay.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cán bộ trong ngành kiểm sát nhân dân nói chung và công tác cán bộ trong đơn vị nói riêng đáp ứng nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới. VKSND huyện Đại Từ luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tập trung nâng cao trình độ chất lượng đội ngũ cán bộ ngay từ khi là một cán bộ tập sự. Công tác hướng dẫncán bộ được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ đặc biệt coi trọng nhằm mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, Kiểm sát viên trên thực tế góp phần xây dựng đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật.VKSND huyện Đại Từ cũng cho rằng giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần và thái độ làm việc đối với các cán bộ trẻ mới vào ngành là vấn đề có tính chất tiên phong quyết định đối với sự nhận thức và trưởng thành của người cán bộ kiểm sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hiện nay. Do đó từ năm 2011 đến nay, VKSND huyện Đại Từ đã nhận được sự phân công tuyển dụng của VKSND tỉnh Thái Nguyên để làm việc tại VKSND huyện Đại Từ đối với 06 đồng chí cán bộ mới. Tất cả các đồng chí cán bộ đều được đào tạo chuyên sâu và tốt nghiệp loại tốt tại trường Đại học kiểm sát Hà Nội và các trường Đại học chuyên ngành Luật trên cả nước. Các đồng chí cán bộ mới đã có đầy đủ các tiêu chí để thi tuyển vào ngành VKSND theo quy định. Khi được tuyển dụng vào làm việc tại đơn vị, các đồng chí đều được lãnh đạo VKSND huyện Đại Từ phân công những đồng chí Kiểm sát viên có kinh nghiệm, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tốt, có thời gian công tác thực tế dày dặn kinh nghiệm đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn các đồng chí mới vào ngành tiếp cận, học hỏi và thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo viện phân công theo quy định. Với những biện pháp chủ yếu để triển khai thực hiện như: Lãnh đạo viện phân công nghiên cứu hồ sơ các vụ án đã giải quyết; Triển khai nghiên cứu tất cả các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; tổ chức cho toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên nghiên cứu, tham gia họp báo cáo án trong từng giai đoạn; tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm, rèn kỹ năng tổng hợp hồ sơ tài liệu cho các đồng chí cán bộ mới…Đối với các vụ án, vụ việc đang trong quá trình giải quyết, ngoài phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết của Cơ quan điều tra theo quy định, lãnh đạo viện đều phân công thêm các đồng chí cán bộ kiểm sát khác là cán bộ mới cùng nghiên cứu, giải quyết độc lập, thông qua đó, vừa làm cơ sở tham mưu, góp ý cho Kiểm sát viên chính được phân công, vừa phát huy được trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.Trong mỗi nội dung đều chú trọng rèn luyện đến từng cá nhân về phương pháp nghiên cứu, kỹ năng tổng hợp, đánh giá, quan điểm đề xuất đối với từng nhiệm vụ. Có thể thấy rằng, với sức trẻ và tinh thần học tập cao, các cán bộ trẻ của VKSND huyện Đại Từ đã nỗ lực thể hiện bản thân mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, được lãnh đạo viện và các đồng chí đồng nghiệp đánh giá cao qua từng công việc cụ thể được giao. Cho đến thời điểm hiện nay 02 trong tổng số 06 đồng chí được tuyển dụng đã được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên sơ cấp của đơn vị.

Bên cạnh việc chú ý quan tâm đến các cán bộ trẻ mới vào ngành, Lãnh đạo VKSND huyện Đại Từ thường xuyên chủ động hướng dẫn, bồi dưỡng, truyền đạt kinh nghiệm quý báu, có giá trị thực tiễn cao đến các Kiểm sát viên trong đơn vị và yêu cầu các Kiểm sát viên trong đơn vị tự học, tự rèn, tập trung nghiên cứu, bám chắc các nhiệm vụ giải quyết án hình sự, dân sự, thi hành án…để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt là các Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm. Từ năm 2011 đến nay, VKSND huyện Đại Từ đã làm các thủ tục để đề nghị bổ nhiệm đối với 05 lượt Kiểm sát viên, cử tham gia cuộc thi Kiểm sát viên sơ cấp được VKSND tối cao tổ chức đối với 03 lượt cán bộ, cử tham gia thi Kiểm sát viên trung cấp đối với 02 lượt Kiểm sát viên sơ cấp giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Kết quả cho đến nay, VKSND huyện Đại Từ có 02 đồng chí lãnh đạo viện là Kiểm sát viên trung cấp, 06 đồng chí Kiểm sát viên sơ cấp, các đồng chí Kiểm sát viên đã thể hiện vai trò, bản lĩnh của mình, cơ bản đáp ứng chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các Kiểm sát viên, Đảng viên trong đơn vị luôn giúp đỡ nhau để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện chặt chẽ, tích cực, góp phần không nhỏ trong công tác đấu tranh, phòng và chống vi phạm và tội phạm tại địa phương. Kết quả từ năm 2011 đến nay VKSND huyện Đại Từ đã kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn đạt trên 90% vượt chỉ tiêu mà Quốc hội và ngành giao cho. Các vụ việc dân sự, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự được giải quyết đúng trình tự, thủ tục. Tình hình kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được đảm bảo, không có vụ việc nào kéo dài không được giải quyết.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, đời sống và ý thức nhận thức của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Có được những thành công như vậy, ngoài sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, còn thể hiện một hướng đi đúng đắn để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ngành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng, người thực sự tâm huyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác hướng dẫn, động viên, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đối với các cán bộ, Kiểm sát viêntrong đơn vị

Với những kết quả đã đạt được như hiện nay, VKSND huyện Đại Từ tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị sẽ dần trưởng thành về chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, trở thành những cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, từng bước đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp của Đảng trong tình hình mới./.

Người viết bài: Lã Thị TiếnTRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6360

Tổng truy cập: 168137