Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự thực hiện tốt vai trò là thường trực Ban chỉ đạo các phiên tòa rút kinh nghiệm

06-10-2020 00:00

Thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 08-NQ/TW; Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nêu rõ “Nâng cao chất lượng công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa, bảo đảm tranh tụng dân chủ với luật sư, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác… Việc phán quyết của Tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa”; Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, trong đó yêu cầu KSV phải chủ động, tích cực tranh luận, đối đáp tại phiên tòa xét xử về hình sự. Trên cơ sở đó,  năm 2012 VKS tối cao đã đưa vào hệ thống chỉ tiêu nghiệp của của ngành kiểm sát chỉ tiêu trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự là: Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm: 01 kiểm sát viên ≥1 phiên tòa/năm.  Hiện nay tại quyết định số 139/QĐ –VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân, tại chỉ tiêu số 48 thì mỗi Kiểm sát viên của VKS cấp huyện, VKS cấp tỉnh hàng năm phải có   ≥ 2 phiên tòa rút kinh nghiệm/năm. Chỉ tiêu này đã được Viện kiểm sát tỉnh Thái Nguyên cụ thể vào kế hoạch công tác, chỉ tiêu thi đua hàng năm.

Để theo theo dõi, đánh giá kết quả việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, VKSND tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên (gọi tắt là Ban chỉ đạo), trong đó Trưởng Phòng 7 là thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo, 01 cán bộ của phòng 7 là thư ký cho Ban chỉ đạo.

Để việc phối hợp tổ chức tham dự phiên tòa và rút kinh nghiệm được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, chất lượng, có hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, công tác xét xử các vụ án  dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động,  góp phần vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật,  đầu năm 2017, Phòng 7 đã tham mưu cho Ban chỉ đạo chủ trì phối hợp với Phòng chuyên môn của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp về việc tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp.

Ngày 10/4/2017, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất ký ban hành Quy chế phối hợp trong việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Quy chế được triển khai đến các đơn vị VKSND, TAND cấp huyện để xây dựng kế hoạch thực hiện.

Để theo dõi đầy đủ chỉ tiêu về việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm cho Ban chỉ đạo, Phòng 7 đã mở sổ theo dõi việc đăng ký tổ chức, báo cáo về phiên tòa rút kinh nghiệm, có sự so sánh đối chiếu giữa báo cáo kết quả phiên tòa và số liệu thống kê, đảm bảo số liệu có sự khớp đúng. Ngoài ra, Phòng 7 còn tham mưu do Ban chỉ đạo các phiên tòa rút kinh nghiệm tham dự đột xuất nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm của các đơn vị VKS 2 cấp, qua đó  giúp Kiểm sát viên nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình.

49

Một phiên tòa rút kinh nghiệm

Qua việc theo dõi các phiên tòa rút kinh nghiệm, ngày 25/02/2020, Phòng 7 đã tham mưu cho Ban chỉ đạo các phiên tòa rút kinh nghiệm trong ngành kiểm sát Thái Nguyên ban hành 01 thông báo rút kinh nghiệm về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm các phiên tòa hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp. Thông báo này đã được triển khai tại Hội nghị giao ban đến các đơn vị nghiệp vụ và Viện kiểm sát cấp huyện, qua đó đã chỉ ra những kết quả đạt được qua việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, những vấn đề cần rút kinh nghiệm đồng thời cũng đề ra 5 giải pháp để thực hiện đúng Quy chế, Kế hoạch phối hợp giữa VKS và Tòa án trong việc tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm và nâng cao hơn nữa chất lượng phiên tòa rút kinh nghiệm.

Với số lượng biên chế có 6 công chức, trong đó có 01 chuyên viên đang theo học lớp nghiệp vụ, nhưng ngoài việc thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, Phòng 7 đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ là thường trực giúp việc Ban chỉ đạo các phiên tòa rút kinh nghiệm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu công tác, nâng cao  chất lượng tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm đi vào thực chất, hiệu quả ./.

                                                                                         Dương Thị Thu Hiền.TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4580

Tổng truy cập: 250119