Phòng 7 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong những năm qua

09-07-2021 00:00

Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) là một trong những Phòng nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, Phòng 7 có 06 biên chế, trong đó có 05 Kiểm sát viên trung cấp và 01 Chuyên viên.

Với nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự; Tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với các bản án, quyết định hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân cấp huyện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; Kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; Phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, phát hiện thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị khắc phục vi phạm, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; Kiến nghị với Toà án nhân dân cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử; phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên hướng nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; đầu mỗi tham mưu Lãnh đạo Viện quản lý theo dõi việc thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên.

Với chức năng và nhiệm vụ đó, trong những năm qua tập thể cán bộ, Kiểm sát viên Phòng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự không ngừng nỗ lực, cố gắng trong công tác nghiệp vụ, luôn bám sát các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, ra sức thi đua lập thành tích thiết thực trong các phong trào do đơn vị, ngành phát động, đóng góp vào thành tích chung của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác, Phòng 7 luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch của ngành, chủ động xây dựng kế hoạch của Phòng, thường xuyên rà soát chất lượng hiệu quả của từng lĩnh vực nghiệp vụ, từ đó đánh giá và đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ. Với các giải pháp cụ thể, từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã kiểm sát tổng số 1851 bản án của Tòa án nhân dân cấp huyện, thông qua công tác kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm trong công tác xét xử và đã tham mưu cho lãnh đạo viện ban hành 05 quyết  định kháng nghị theo trình tự phúc thẩm; 06 bản kiến nghị và ra 16 thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát cấp huyện; tham mưu Lãnh đạo Viện báo cáo đề nghị Viện cấp cao kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm đối với 05 vụ án hình sự. Là thường trực ban chỉ đạo phiên tòa rút kinh nghiệm, đơn vị đã phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức 28 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; Tham dự một số phiên toà đối với cấp huyện. Sau khi kết thúc các phiên toà, đã tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá những ưu điểm, tồn tại hạn chế để có biện pháp khắc phục, từ đó chất lượng công tác kiểm sát xét xử ngày càng được nâng cao.Trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, đơn vị đã viết tổng số 21 tin bài được đăng trên trang web của VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Để đạt được những thành tích nêu trên, ngoài việc đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đề ra giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, thúc đẩy phong trào thi đua sâu rộng trong tập thể và đến từng cá nhân. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, các Kiểm sát viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Toà án và những người tham gia tố tụng, đảm bảo các bản án, quyết định phúc thẩm đều có căn cứ, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, những người tham gia tố tụng đều được đảm bảo quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Ngoài hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; trong những năm vừa qua để phong trào thi đua đạt hiệu quả, lãnh đạo phòng luôn bám sát nội dung chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sạch lành mạnh, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành cũng như của cơ quan, tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, rèn luyện tinh thần tự giác học tập nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động phong trào thi đua do Đảng ủy, cơ quan và các tổ chức đoàn thể phát động… Đơn vị vinh dự được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng giấy khen trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “ Cán bộ công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam, hội nhập và phát triển”; nhiều cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên công nhận là Chiến sỹ thi đua Ngành, được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen do lập thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua…

Với sự nỗ lực phấn đấu và cố gắng không ngừng, từ năm 2020 đến nay đơn vị đã lập nhiều thành tích xuất sắc. Đơn vị vinh dự được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “ Cán bộ công chức, viên chức ngành kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; về cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở, được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen trong các đợt thi đua…

Trong thời gian tới, tập thể Phòng 7 tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, quán triệt thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, xứng đáng là một điểm sáng trong phong trào thi đua của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên./.

Phòng 7TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1841123