Tag Archives: thanh tra

VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH THAM DỰ THANH HỦY BIÊN LAI THU TIỀN THEO QĐ 94/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

27 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 22/4/2021, Tại phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện Phú Bình, Hội đồng thanh hủy biên lai gồm Trưởng phòng TC-KH là Chủ tịch Hội đồng, đại diện Công an huyện Phú Bình là thành viên và đại diện Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên là thành phần mời họp và thực hiện việc thanh hủy số biên lai thu tiền đóng góp theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính từ ngày 01/01/2020 không còn hiệu lực do thay đổi mẫu biên lại theo Thông tư 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019. Đồng thời số biên lai đã hết thời hạn lưu trữ từ năm 2008 đến 2015 theo quy định và biên lai mới chưa sử dụng theo quyết định 94/2005/QĐ-BTC.

25

Hình ảnh họp và thanh hủy biên lai, tại phòng Tài chính huyện Phú Bình

Tống số là 326 quyển, trong đó: Số lượng biên lai đã sử dụng hết thời hạn lưu trữu là 259 quyển và số lượng biên lai còn mới chưa sử dụng là 67 quyển.

Hình thức và phương pháp hủy biên lai: Biên lai do Sở Tài chính phát hành thanh hủy bằng hình thức cắt vụn./.

 

Bài viết: Đàm Hoàng Sơn

THANH TRA VKSNDTC CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA THEO KẾ HOẠCH TẠI VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

31 Tháng Mười Hai, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 242/QĐ-VKSTC ngày 02/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao về thanh tra việc chấp hành pháp luật, quy định của Ngành trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự đình chỉ, tạm đình chỉ trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật bị hủy tại VKSND tỉnh Thái Nguyên (thời điểm thanh tra từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/5/2020)

Sau một thời gian làm việc, nghiên cứu hồ sơ, sổ sách và các tài liệu có liên quan, ngày 30/12/2020, Đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao tiến hành công bố, niêm yết Kết luận Thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đến dự và chỉ đạo buổi công bố có đồng chí Tô Thị Phượng – Phó Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao, cùng các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên gồm tập thể Lãnh đạo viện, trưởng các phòng nghiệp vụ và tương đương, các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

166

Đ/c Tô Thị Phượng – Phó Chánh Thanh tra VKSND Tối Cao phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe đồng chí Nghiêm Trọng Tân – Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra, đồng chí Phùng Đức Tiến, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thay mặt đơn vị đã tiếp thu, nhất trí đối với những thiếu sót, vi phạm mà đoàn thanh tra đã chỉ ra, đồng thời đơn vị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục thiếu sót, vi phạm.

Tại buổi công bố đồng chí Trưởng đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân Tối Cao phát biểu chỉ đạo: Yêu cầu đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định; Nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những thiếu sót, vi phạm và chỉ ra nguyên nhân của những thiếu sót, vi phạm đó để rút kinh nghiệm chung; Lãnh đạo đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để đơn vị hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đã đề ra./.

     Tin:  Lý Hòa Thanh tra VKSND tỉnh

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2020

4 Tháng Hai, 2020 Đảng đoàn thể

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 01/01/2015 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; công văn số 142/CĐVC ngày 16/12/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh Thái Nguyên về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2020.

Sáng, ngày 20/01/2020, Thủ trưởng đơn vị, phối hợp với BCH Công đoàn VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Tuấn- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên; Hội nghị có sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động VKSND tỉnh Thái Nguyên.

194

Đ/c Nguyễn Duy Tuấn- Ủy viên BTV Đảng ủy khối CCQ tỉnh-Chủ tịch CĐ viên chức tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020; báo cáo kết quả vận động cán bộ công chức thực hiện phong trào thi đua; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát; báo cáo công khai tài chính năm 2019; Phát động phong trào thi đua và giao ước thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị và BCH công đoàn năm 2020.

195

Đ/c Phùng Đức Tiến- Viện trưởng giải đáp ý kiến của CBCC tại Hội nghị

Tại hội nghị đã có nhiều  ý kiến phát biểu, thảo luận của CBCC, trong đó tập trung vào việc đề nghị Viện trưởng cùng BCH Công đoàn cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch công tác chuyên môn nghiệp vụ; có các biện phát tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực hiệu quả, kịp thời động viên chăm lo cho đời sống của CBCC cả về tinh thần và vật chất; tạo được sự đoàn kết thống nhất trong toàn thể CBCC… Thủ trưởng đơn vị tiếp thu, giải đáp đầy đủ các ý kiến nghị phát biểu tại Hội nghị và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể CB, CC.

Hội nghị cán bộ, công chức là hoạt động chính trị dân chủ, rộng rãi của toàn thể CBCC và người lao động, nhằm đánh giá kết quả công tác nhiệm vụ chuyên môn và đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua. Đồng thời đây cũng là dịp để mỗi CBCC bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe những lời giải đáp chính đáng về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của mình trong công việc, trong chế độ chính sách.

196

Đ/c Hoàng Văn Tiến- Phó Viện trưởng- Chủ tịch CĐ thông qua Giao ước thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị và BCH Công đoàn 2020

Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu phấn đấu của năm 2020 trong đó có các chỉ tiêu cơ bản như:

  1. Cán bộ, công chức VKSND tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2020; cơ quan VKSND tỉnh tiếp tục giữ vững danh hiệu tập thể “Lao động xuất sắc” và phấn đấu được Viện trưởng VKSND tối cao tặng cơ thi đua; 12/12 phòng đạt tập thể “Lao động tiên tiến”, trong đó có từ 02 phòng trở lên được tặng cờ thi đua dẫn đầu khối.
  2. 100% cán bộ, công chức đạt lao động tiên tiến trong đó có 15% đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở.
  3. Phấn đấu 95% trở lên gia đình đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu gia đình văn hoá.
  4. Tiếp tục xây dựng Công đoàn VKS tỉnh đạt danh hiệu vững mạnh; cơ quan đạt chuẩn văn hoá năm 2020.
  5. Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.
  6. 100% cán bộ công chức thực hiện tốt các phong trào, hoạt động xã hội, từ thiện do các cấp phát động.
197

Đ/c Nguyễn Duy Tuấn- Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh trao giấy khen cho 03 tổ công đoàn có thành tích xuất sắc

Viện trưởng VKS tỉnh và Chủ tịch công Đoàn đã giao ước thi đua, cam kết sẽ tăng cường phối hợp lãnh đạo CBCC và Đoàn viên Công đoàn thực hiện thắng lợi các nội dung đã được thông qua trong Hội nghị.

Hội nghị CBCC  năm 2020 của VKS tỉnh kết thúc trọng niềm hân hoan, phấn khởi. Tin tưởng rằng với tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết thống nhất của tập thể và mỗi cá, năm 2020 VKSND tỉnh Thái Nguyên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra./.

Tin bài: BCH Công đoàn

 

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN HƯỞNG ỨNG “TUẦN CAO ĐIỂM TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2020”

10 Tháng Một, 2020 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Kế hoạch tổ chức “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2020” của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Chiều ngày 08/01/2020, tại xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh và VNPT Thái Nguyên đã phối hợp trao tặng 170 suất quà tết cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đoàn công tác tặng quà “Tết vì người nghèo năm 2020” của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh dẫn đầu, Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 80 suất quà tết với tổng số tiền 40.000.000 đồng.

192

Đồng chí Phùng Đức Tiến – Viện trưởng VKSND tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

193

Đồng chí Hoàng Văn Tiến- PhóViện trưởng- Chủ tịch Công đoàn VKSND tỉnh trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Số tiền trên là một phần thu nhập của các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tự nguyện quyên góp, ủng hộ“với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách”. Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng đó là tấm lòng, là tình cảm, sự sẻ chia của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Qua đó góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, một cái tết thật ý nghĩa và nhiều niềm vui cho những gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn./.

Tin bài: Trần Thị Quỳnh Anh

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG ĐOÀN KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH NĂM 2019

5 Tháng Mười Hai, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Chiều ngày 02/12/2019, tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, công đoàn Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội nghị giao ban công đoàn Khối để tổng kết hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Duy Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và các đơn vị thành viên trong Khối thi đua.

Công đoàn Khối các cơ quan Nội chính trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh gồm 09 cơ quan, với 516 cán bộ, công chức, người lao động, trong đó: Số CBCC có trình độ đại học và trên đại học là 463 người. Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các chi, đảng bộ các cơ quan của khối Nội chính, sự quan tâm tạo điều kiện của Thủ trưởng các cơ quan và sự hoạt động tích cực của các BCH công đoàn, đặc biệt được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh, BCH Công đoàn các cơ quan khối Nội chính đã thực hiện tốt các hoạt động công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị theo Chương trình, Kế hoạch đã đề ra.

1

Đ/c Nguyễn Duy Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị

Theo đó, BCH công đoàn các cơ quan đã tổ chức thăm hỏi, động viên được 227 lượt cán bộ, đoàn viên và người thân bị đau ốm với tổng số tiền là: 88.200.000 đồng. Vận động đoàn viên trong Khối thi đua tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ các loại Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Quỹ nạn nhân chất độc da cam”, “Quỹ vì trẻ thơ”… với tổng số tiền ủng hộ là:  503.745.000 đồng; hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ “Tết vì người nghèo” các Công đoàn trong khối đã quyên góp, ủng hộ được 466.000.000 đồng. Đặc biệt trong tháng Công nhân năm 2019, Công đoàn thi đua Khối đã vận động ĐVCĐ đóng góp kinh phí và tặng quà 01 gia đình CBĐVCĐ trong khối có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 10.000.000đ. Ngoài ra CĐ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phụng dưỡng 01 mẹ Việt Nam Anh hùng, hàng năm tặng 01 sổ tiết kiệm trị giá 6 triệu đồng.

2

Đ/c Đỗ Thị Ánh Vân – Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tỉnh- Đơn vị Trưởng khối thi đua thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và của dân tộc theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, tội phạm ma túy, mại dâm; tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, phấn đấu xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá được duy trì, thực hiện tốt. Cơ quan không có người mắc các tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật.

Các công đoàn trong Khối tích cực tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Một số công đoàn có những phong trào thi đua nổi bật như: Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức phát động phong trào thi đua 2019 với khẩu hiệu “Ngành tư pháp thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”; Công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan Văn phòng UBND tỉnhtổ chức và hưởng ứng nhiều phong trào thi đua như: Tuần cao điểm tết vì người nghèo năm 2019; thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX… sơ kết các phong trào thi đua đã có nhiều lượt tập thể và cá nhân được khen thưởng thành tích xuất sắc; Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phong trào thi đua “kỷ niệm 59 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân”.

3

Các đơn vị trong Khối thi đua thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã đánh giá cao những kết quả và phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối đã đạt được. Với những đòi hỏi trong tình hình mới, đồng chí yêu cầu các đơn vị trong Khối tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng đổi mới nội dung và nâng cao hiệu quả các hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

 

Trần Thị Quỳnh Anh – CĐ VKSND tỉnh

THANH TRA ĐỘT XUẤT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TẠI VKSND HUYỆN PHÚ BÌNH

21 Tháng Mười Một, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Căn cứ Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; thực hiện Quyết định số 288/QĐ-VKS ngày 30/9/2019 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên về việc thanh tra đột xuất trách nhiệm của  Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên để xảy ra vụ án Đình chỉ điều tra không phạm tội tại VKSNDhuyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Đoàn thanh tra VKSND tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo kế hoạch. Kết thúc thanh tra, đồng chí Phùng Đức Tiến- Viện trưởng VKSND tỉnh ký ban hành Kết luận thanh tra để xem xét, đánh giá trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng tại VKSND huyện Phú Bình trong việc phải đình chỉ vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 2 Điều 202 BLHS 1999 do không chứng minh được bị can Nguyễn Văn Toàn đã thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 15/11/2019, Thanh tra VKSND tỉnh Thái Nguyên tiến hành công bố, niêm yết Kết luận Thanh tra tại VKSNDhuyện Phú Bình. Đến dự và chỉ đạo buổi công bố có đồng chí Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra, cùng các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra và tập thể Lãnh đạo viện, các Kiểm sát viên, công chức, người lao động của VKSNDhuyện Phú Bình và những người có liên quan đến vụ án./.

173

Đ/c Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Kết luận thanh tra là cơ sở để Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên xem xét, xử lý trách nhiệm cũng như yêu cầu tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có vi phạm, thiếu sót trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với việc giải quyết vụ án trên theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành.

Kết thúc buổi công bố, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình đã tiến hành niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị theo đúng quy định./.

                             Tin: Trần T. Quỳnh Anh –Thanh tra VKSND tỉnh

ĐẢNG ỦY VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN: TỔNG KẾT TRAO GIẢI CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU LỊCH SỬ 65 NĂM ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH THÁI NGUYÊN”

10 Tháng Mười, 2019 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Kế hoạch số 121-KH/ĐUK ngày 25/6/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, vừa qua Đảng ủy VKSND tỉnh đã tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 65 năm Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên”.

Cụ thể, Đảng ủy VKSND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 13/7/2019 về việc tổ chức Cuộc thi; thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi, Ban Giám khảo và tổ chức triển khai, phổ biến, tuyên truyền, cung cấp tài liệu Cuộc thi đến các chi bộ trực thuộc, toàn thể đảng viên để thực hiện đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu và thời gian đề ra.

Cuộc thi đã thu hút được 79 bài viết tham dự, trong đó 10 bài tập thể, 69 cá nhân. Đảm bảo 100% Chi bộ và Đảng viên tham gia viết bài dự thi. Kết quả chấm bài dự thi: 100% bài dự thi đạt yêu cầu, nhiều bài viết đầu tư công phu, tham khảo nhiều nguồn tài liệu. Ban Tổ chức lựa chọn và đề nghị Đảng ủy VKSND tỉnh khen thưởng cho 03 bài dự thi tập thể xuất sắc gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba; 03 bài dự thi cá nhân gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba. Lựa chọn 02 bài viết có chất lượng tham gia dự thi tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

22

Đ/c Phùng Đức Tiến – Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh trao giải cho các tập thể đạt giải

Cuộc thi viết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị, tạo không khí thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

Tin: Trần T. Quỳnh Anh – Thanh tra VKSND tỉnh

 

 

THANH TRA ĐỘT XUẤT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

25 Tháng Chín, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Căn cứ Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thực hiện Quyết định số 218/QĐ-VKS ngày 24/7/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thanh tra đột xuất trách nhiệm của người đứng đầu Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên trong việc Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên vi phạm pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ.
Theo đó, Đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo kế hoạch. Kết thúc thanh tra, đồng chí Phùng Đức Tiến – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ký ban hành Kết luận thanh tra để xem xét, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên trong việc Kiểm sát viên của đơn vị có hành vi “Nhận hối lộ” trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án Ngô Thiên Việt phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Ngày 20/9/2019, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành công bố, niêm yết Kết luận Thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đến dự và chỉ đạo buổi công bố có đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra, cùng các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra và tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức, người lao động của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên

Kết luận thanh tra nêu rõ: Đồng chí Viện trưởng và đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ án Ngô Thiên Việt phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trước tập thể đơn vị; đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cá nhân cũng như của tập thể Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Kết thúc buổi công bố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị theo đúng quy định./.

Tin: Trần T. Quỳnh Anh –Thanh tra VKSND tỉnh

VKSND TỈNH THĂM, TẶNG QUÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NHÂN NGÀY 27-7

26 Tháng Bảy, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), chiều ngày  24/7/2017, Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh do đồng chí Phùng Đức Tiến – Bí thư ban cán sự, Viện trưởng cùng với đại diện Công đoàn, Hội Cực chiến binh, Chi đoàn thanh niên đã đến thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Viết.

Mẹ Viết năm nay 97 tuổi, có hai người con trai đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiện mẹ đang sinh sống tại tổ 26, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.

94

Thay mặt lãnh đạo cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chí Phùng Đức Tiến – Bí thư ban cán sự, Viện trưởng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần mẹ, mong mẹ sống vui, sống khỏe đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của mẹ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước./.

Tin: Trần T. Quỳnh Anh – Thanh tra VKSND tỉnh

THANH TRA VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TIẾN HÀNH THANH TRA NGHIỆP VỤ ĐỐI VỚI PHÒNG 7 VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

16 Tháng Bảy, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 18/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019; Quyết định số 146/QĐ-VKS ngày 31/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Thanh tra nghiệp vụ tại Phòng THQCT, KSXX phúc thẩm (Phòng 7) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Trong các ngày từ 11/6/2019 đến 17/6/2019, Đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo kế hoạch. Đoàn thực hiện thanh tra tại Phòng 7 VKSND tỉnh về: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự; công tác kiến nghị, kháng nghị; công tác tham mưu thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với người bị oan trong tố tụng hình sự. Sau 05 ngày làm việc, Đoàn thanh tra ghi nhận nhiều ưu điểm và chỉ ra một số tồn tại trong lĩnh vực thanh tra.

81

Toàn cảnh buổi công bố kết luận thanh tra

Tiếp đó, ngày 04/7/2019, Đoàn thanh tra tiến hành công bố, niêm yết Kết luận thanh tra tại Phòng 7. Đến dự và chỉ đạo buổi công bố kết luận thanh tra có đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng, cùng các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra và tập thể cán bộ, KSV Phòng 7.

Sau khi nghe đồng chí Đỗ Quang Chung – Chánh thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra, đồng chí Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng 7 thay mặt đơn vị đã tiếp thu, nhất trí đối với những thiếu sót, tồn tại mà đoàn thanh tra đã chỉ ra, đồng thời đơn vị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.

Kết thúc buổi công bố kết luận, Đoàn thanh tra đã tiến hành niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị theo đúng quy định./.

         Tin: Trần T. Quỳnh Anh – Thanh tra VKSND tỉnh

Page 1 of 3123