Tag Archives: phòng 12

Phòng 12: Rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

11 Tháng Mười Một, 2019 Trao Đổi Pháp Luật

Thông qua công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáotrong hoạt động tư pháp của VKSND cấp huyện (thời điểm từ 01/6/2019 đến 30/9/2019), Phòng 12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thấy còn một số tồn tại, vi phạm cần rút kinh nghiệm, cụ thể:

 1. Việc sử dụng biểu mẫu khi kiểm sát trực tiếp: Kết luận kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp số 250/KL-VKSPY ngày 16/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên còn nhiều sai sót, cụ thể: mục I (Tình hình chung) dùng chữ in thường, mục II (KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO) dùng chữ in hoa, mục III (Kết luận) dùng chữ in thường, mục IV (KIẾN NGHỊ) lại dùng chữ in hoa. Kết luận không có mục nhận xét đánh giá, không thực hiện các bố cục theo mẫu dẫn đến không đánh giá cụ thể kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. Việc sử dụng phông chữ không nhất quán và bố cục văn bản như nêu trên là vi phạm quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành KSND (Ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-VKSTC ngày 01/7/2016 của Viện trưởng VKSNDTC) và vi phạm điểm đ, khoản 4, Điều 18 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Ban hành kèm theo quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện KSND Tối cao) quy định: “Việc ban hành các văn bản trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và hoạt động kiểm tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị phải theo mẫu do Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định”. Biểu mẫu Kết luận kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, VKSNDTC ban hành tại hướng dẫn số 2071/VKSNDTC-VP ngày 08/6/2017 của VKSND tối cao.
 2. Việc áp dụng biện pháp trực tiếp kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKSSC-KN ngày 15/5/2019, trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sông Công và ban hành Kết luận số 01/KL-VKSSC ngày 24/5/2019 xác định: Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sông Công không có tồn tại, hạn chế, vi phạm. Việc áp dụng biện pháp kiểm sát trực tiếp như nêu trên của VKSND thành phố Sông Công là thực hiện chưa đúng khoản 4, Điều 15, Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáovà khoản 1, 2 Điều 30, Quyết định số 546/QĐ-VKSTC ngày 03/12/2018 của Viện trưởng VKSNDTC ban hành Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, quy định:

“1. Viện kiểm sát áp dụng biện pháp trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các trường hợp sau:

 1. a) Khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo và qua nghiên cứu nội dung đơn phát hiện dấu hiệu vi phạm của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 2. b) Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền kèm theo đơn khiếu nại, tố cáo;
 3. c) Khi nhận được văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo và có căn cứ xác định dấu hiệu vi phạm của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 4. Biện pháp trực tiếp kiểm sát được áp dụng trong tố tụng hình sự, thi hành án hình sự, đối với từng vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong một thời điểm nhất định”.
 5. Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKSĐH ngày 22/8/2019 của Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, giải quyết khiếu nại của Giang Ngọc Anh (sinh năm 1991, trú tại xóm Trung Việt, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa), khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 03 ngày 12/8/2019 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại chủ yếu liệt kê các sự kiện, thời gian ban hành các văn bản tố tụng, văn bản giải quyết khiếu nại. Tóm tắt nội dung khiếu nại hết sức sơ sài, không nêu kết quả nghiên cứu, nhận định, quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân về các nội dung khiếu nại để đánh giá khiếu nại đúng, đúng một phần hay sai toàn bộ để từ đó chấp nhận hay bác bỏ khiếu nại, dẫn đến Quyết định giải quyết khiếu nại mang tính hình thức, thiếu thuyết phục.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáotrong hoạt động tư pháp, Phòng 12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm đến VKSND cấp huyệnbiết, rút kinh nghiệm để trong thời gian tới làm tốt hơn công tác này.

Phòng 12 – VKSND tỉnh Thái Nguyên

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa

12 Tháng Bảy, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhận được đơn của bà Triệu Thị Hiền (trú tại: xóm Làng Gầy, xã Phúc Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đề nghị kiểm tra lại Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật số 42 ngày 5/3/2019 của Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa.

Căn cứ Điều 14 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kiểm tra lại quyết định nêu trên.

Căn cứ kết quả kiểm tra, thấy khiếu nại của bà Triệu Thị Hiền là có cơ sở, Quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐ-VKS-KT ngày 05/03/2019 của Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên chưa đảm bảo căn cứ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 02 ngày 19/6/2019 hủy bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại số 42/QĐ-VKS-KT ngày 05/03/2019 của Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa để giải quyết lại vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                        Phòng 12

Phòng 12: THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

16 Tháng Năm, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp của VKSND cấp huyện (thời điểm từ 01/12/2018 đến 31/3/2019), Phòng 12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thấy còn một số tồn tại, vi phạm cần rút kinh nghiệm, cụ thể:

 1. Về hình thức quyết định giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 02/2018) quy định: “Việc ban hành văn bản trong việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự được thực hiện theo 11 mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này”. Trong đó mẫu số 09 là mẫu quyết định giải quyết khiếu nại. Qua kiểm tra các Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện kiểm sát cấp huyện ban hành thấy các đơn vị chưa có sự nhận thức thống nhất, dẫn đến quyết định ban hành chưa phù hợp, cụ thể: Quyết định giải quyết khiếu nại số 42 ngày 05/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa. Quyết định giải quyết khiếu nại số 01 ngày 27/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương. Quyết định giải quyết khiếu nại số 01 ngày 18/02/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên.
 2. Một số đơn vị chậm gửi Quyết định giải quyết khiếu nại cho VKSND tỉnh Thái Nguyên (qua Phòng 12), để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo theo Điều 22 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao) quy định: “Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, Viện kiểm sát cấp trên có thẩm quyền”. Cụ thể: Quyết định giải quyết khiếu nại số 42 ngày 05/03/2019 của VKS huyện Định Hóa đến ngày 25/4/2019 mới gửi cho VKSND tỉnh. Quyết định giải quyết khiếu nại số 01 ngày 18/02/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên đến ngày 24/4/2019 mới gửi cho VKSND tỉnh. Quyết định giải quyết khiếu nại số 01 ngày 16/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đến ngày 24/4/2019 mới gửi cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp, Phòng 12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm đến VKSND cấp huyện biết, rút kinh nghiệm để trong thời gian tới làm tốt hơn công tác này.

                                                                           Người viết: Lý Hòa – phòng 12

QUY CHẾ Phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

23 Tháng Tư, 2019 Văn Bản

Để tăng cường sự phối hợp công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh Thái Nguyên trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh Thái Nguyên thống nhất ban hành “Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”

CÁC BẠN VUI LÒNG TẢI FILE THEO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY

QUY CHẾ Phối hợp liên ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Một số điểm cần lưu ý trong công tác kiểm sát việc thụ lý giải quyết tố cáo trong lĩnh vực tư pháp theo Luật Tố cáo năm 2018

28 Tháng Hai, 2019 Trao Đổi Pháp Luật

Luật Tố cáo năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Để công tác kiểm sát việc thụ lý giải quyết tố cáo trong lĩnh vực tư pháp từng bước đi vào nề nếp theo đúng các quy định hiện hành, VKSND tỉnh Thái nguyên lưu ý các đơn vị một số điểm sau:

 1. Về việc thụ lý giải quyết tố cáo của các cơ quan tư pháp:

Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm hoặc phải ủy quyền cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Trường hợp đủ điều kiện thụ lý thì ra quyết định thụ lý tố cáo theo quy định tại Điều 29 của Luật Tố cáo; trường hợp không đủ điều kiện thụ lý thì không thụ lý tố cáo và thông báo ngay cho người tố cáo biết lý do không thụ lý tố cáo.

Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và được gửi đồng thời cho nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết hoặc trường hợp đã hướng dẫn nhưng người tố cáo vẫn gửi tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền giải quyết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tố cáo không xử lý.

Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo hình thức quy định tại Điều 22 của Luật Tố cáo thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý. (Trường hợp thông tin có nội dung tố cáo quy định tại khoản 1 Điều này có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý).

Trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật.

Khi nhận được tố cáo của cá nhân do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận có trách nhiệm tiến hành phân loại và xử lý như sau:

 1. a) Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện thụ lý thì thụ lý tố cáo; trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;
 2. b) Trường hợp tố cáo không đủ điều kiện thụ lý theo quy định tại Điều 29 của Luật Tố cáo thì không thụ lý; trường hợp tố cáo không đủ điều kiện thụ lý nhưng có nội dung, thông tin rõ ràng về người có hành vi vi phạm, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền phục vụ cho công tác quản lý.

Kết quả xử lý tố cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Tố cáo được thông báo bằng văn bản cho cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển tố cáo trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo.

 1. Xử lý tố cáo có dấu hiệu của tội phạm, áp dụng biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý tố cáo, nếu thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tố cáo phải áp dụng biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc thông báo ngay cho cơ quan Công an, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm.

 1. Kiểm sát việc thụ lý giải quyết tố cáo của các cơ quan tư pháp

Khi kiểm sát việc thụ lý của cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo, Viện kiểm sát áp dụng các biện pháp kiểm sát như: Yêu cầu ra văn bản giải quyết tố cáo, yêu cầu tự kiểm tra việc giải quyết tố cáo và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát, yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết tố cáo cho Viện kiểm sát, trực tiếp kiểm sát (Các biện pháp cụ thể theo hướng dẫn số 50 ngày 18/01/2019 của Phòng 12 VKSND tỉnh Thái Nguyên).

Tác giả Hoàng Văn Lập, Trưởng phòng 12

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

24 Tháng Mười Hai, 2018 Trao Đổi Pháp Luật

Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC- BCA- BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 (sau đây gọi tắt là TTLT 02/2018), có hiệu lực pháp luật từ 19/10/2018, quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo. Theo thông tư này, khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, Viện kiểm sát áp dụng các biện pháp sau:

 1. Yêu cầu ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo

– Viện kiểm sát ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo trong trường hợp Viện kiểm sát nhận được đơn khiếu nại, tố cáo kèm theo tài liệu chứng minh việc cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo không ban hành văn bản giải quyết khi đã hết thời hạn hoặc khi có văn  bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo đơn khiếu nại, tố cáo hoặc có căn cứ khác xác định đã hết thời hạn giải quyết khiếu  nại, tố cáo nhưng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo không ban hành văn bản giải quyết  theo quy định của pháp luật. Việc ban hành văn bản yêu cầu được thực hiện trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày Viện kiểm sát nhận được thông tin về vi phạm. Biện pháp yêu cầu ra văn bản giải quyết có thể áp dụng đối với một việc khiếu nại, tố cáo, cũng có thể áp dụng đối với nhiều việc khiếu nại, tố cáo.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Viện kiểm sát, cơ quan được kiểm sát phải thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát. Trường hợp có lý do khách quan cần kéo dài thời hạn, cơ quan được kiểm sát phải thông báo rõ lý do bằng văn bản, thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản (khoản 1 Điều 15 TT02/2018).

 1. Yêu cầu tự kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Viện kiểm sát ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án tự kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp mình và cấp dưới khi Viện kiểm sát nhận được đơn khiếu nại, tố cáo và có căn cứ xác định cơ quan, người có thẩm quyền có dấu hiệu vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng chưa đủ căn cứ kết luận vi phạm hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Biện phạm yêu cầu tự kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có thể áp dụng đối với một việc khiếu nại, tố cáo hoặc nhiều việc khiếu nại, tố cáo trong một thời điểm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, cơ quan được kiểm sát phải thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát. Trường hợp có lý do khách quan cần kéo dài thời hạn, cơ quan được kiểm sát phải thông báo rõ lý do bằng văn bản, thì thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản (khoản 2 Điều 15 TTLT 02/2018)

 1. Yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu

Viện kiểm sát ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo khi Viện kiểm sát nhận được đơn khiếu nại, tố cáo hoặc nhận được kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo mà phát hiện thấy cơ quan, người có thẩm quyền có dấu hiệu vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, cơ quan được kiểm sát phải thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát. Trường hợp có lý do khách quan cần kéo dài thời hạn, cơ quan được kiểm sát phải thông báo rõ lý do bằng văn bản, thì thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản (Khoản 3 Điều 15 TTLT 02/2018).

 1. Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án cùng cấp và cấp dưới khi Viện kiểm sát nhận được đơn khiếu nại, tố cáo mà phát hiện thấy cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo đơn khiếu nại, tố cáo hoặc có căn cứ xác định cơ quan, người có thẩm quyền có dấu hiệu vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Biện pháp trực tiếp kiểm sát được áp dụng đối với kiểm sát những việc khiếu nại, tố cáo cụ thể hoặc kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong một thời điểm nhất định.

Việc trực tiếp kiểm sát phải có quyết định bằng văn bản và do Viện trưởng Viện kiểm sát tổ chức thực hiện. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định trực tiếp kiểm sát, cơ quan được kiểm sát phải xây dựng báo cáo theo các nội dung được kiểm sát và cung cấp đầy đủ hồ sơ, sổ thụ lý và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Viện kiểm sát, tạo điều kiện cho Viện kiểm sát thực hiện việc kiểm sát (khoản 4 Điều 15 TTLT 02/2018).

                                                              Tác giả: Lê Ngọc Kim Loan (Phòng 12)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng phân loại đơn thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân

22 Tháng Mười Một, 2018 Bài viết nổi bật, Trao Đổi Pháp Luật

Việc phân loại đơn thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát có một ý nghĩa quan trọng bởi nó ảnh hưởng đến việc xử lý, giải quyết cũng như kiểm sát việc giải quyết đơn tư pháp của các cơ quan tư pháp. Căn cứ Điều 4 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân thì Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật. Để  nâng cao chất lượng phân loại đơn thuộc thẩm quyền, theo tôi cần làm tốt các việc sau đây:

Thứ nhất: Cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo tinh thần của Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Làm tốt công tác này là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác này cần tích cực chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định mới về công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ở tất cả các lĩnh vực tố tụng hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án… Đồng thời tập trung nghiên cứu kỹ các quy định của Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao (Quy chế 51) để vận dụng vào nhiệm vụ chuyên môn tránh tư tưởng thụ động, coi nhẹ công tác giải quyết đơn.

Thứ 2, đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn kịp thời, chính xác. Đây là bước rất quan trọng trong khâu công tác này, bởi nếu đơn được tiếp nhận kịp thời, việc phân loại xử lý chính xác sẽ là tiền đề và có tính chất quyết định cho việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng hay không đúng theo quy định. Việc tiếp nhận đơn phải được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế 51: Đơn gửi đến Viện kiểm sát từ tất cả các nguồn (kể cả đơn gửi đến lãnh đạo Viện) đều phải được tiếp nhận thống nhất qua một đầu mối là đơn vị kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để xử lý và quản lý; không tiếp nhận đơn ngoài nơi quy định. Sau khi tiếp nhận đơn căn cứ vào nội dung đơn và đối chiếu với các quy định của pháp luật để phân loại đơn gồm: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; Đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết; Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết; Đơn chưa đủ hoặc không đủ điều kiện thụ lý, từ đó xác định chính xác về thẩm quyền, thời hạn giải quyết theo loại đơn.

Thứ 3, muốn thực hiện có hiệu quả và đảm bảo các quy định của pháp luật đòi hỏi người làm công tác kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp phải có kiến thức hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức; hiểu rõ các quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, dân sự, hành chính… phải phân biệt được chính xác là đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn tố giác, hay đơn đề nghị, kiến nghị phản ánh bởi nếu không xác định được chính xác sẽ dẫn đến việc phân loại, xử lý và giải quyết không đúng trình tự, thủ tục, không đúng thẩm quyền…

Thứ 4, nắm vững các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền. Các đơn vị cần nắm vững nhiệm vụ của đơn vị chủ trì được quy định tại các điểm a,b,c,d khoản 1điều 13 và điểm a,b,c,d khoản 1 điều 16 Quy chế 51 để thực hiện và chủ động phối hợp giữa đơn vị chủ trì với các đơn vị nghiệp vụ khác và Viện kiểm sát cấp dưới. Các đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại các điểm b,c và d khoản 1điều 13 và các điểm b,c và d khoản 1 điều 16 có trách nhiệm thông báo việc thụ lý và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đơn vị Phòng 12 để theo dõi, tổng hợp chung (điểm b khoản 1 điều 13 và điểm b khoản 2 điều 16 Quy chế 51). Trên cơ sở nội dung đơn khiếu nại, tố cáo đối chiếu với các quy định tương ứng trong tố tụng hình sự, dân sự, hành chính, thi hành án… để xác định thời hạn và thẩm quyền giải quyết.

                                                               Tác giả: Lê Ngọc Kim Loan

NGÀNH KIỂM SÁT THÁI NGUYÊN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 02/2018 VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

14 Tháng Mười Một, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 08/11/2018 Viện kiểm sát nhân dân tối cao mở hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân. Hội nghị đã triển khai nội dung của Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 của liên ngành Viện kiểm sát nhân dân tối cáo-Tòa án nhân dân tối cao-Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp &phát triển nông thôn, quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn quy trình, kỹ năng thực hiện công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật;

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên và 9 huyện, thành phố, thị xã có lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 9 huyện, thành phố, thị xã và các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Thái Nguyên.

Kết thúc hội nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã có văn bản số 333/VKSTN-P12 ngày 13/11/2018 chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung của Thông tư trong công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo thẩm quyền và chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên triển khai xây dựng Quy chế phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

                                                                    Tác giả: Hoàng Văn Lập

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KIỆN TOÀN LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ PHÒNG 12

14 Tháng Mười Một, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 của ngành Kiểm sát Thái Nguyên, ngày 29/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Văn Lập, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đến nhận công tác tại Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Trưởng phòng, kể từ ngày 01/11/2018 cho đến khi nghỉ hưu.

Trước đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã điều động, bổ nhiệm đồng chí Chu Văn Hiện, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đến nhận công tác tại Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/10/2018.

Như vậy, kể từ ngày 01/11/2018 lãnh đạo Phòng 12 đã được kiện toàn xong với hai đồng chí trưởng, phó phòng hoàn toàn mới. Đây là tiền đề quan trọng để năm 2019 và các năm tiếp theo Phòng 12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

                                                                    Tác giả: Hoàng Văn Lập

Thực hiện Thông tư mới: Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BNN&PTNT ngày 05/4/2018 Quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

29 Tháng Tám, 2018 Bài viết nổi bật, Slider, Thông Báo

Ngày 05/4/2018 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch số 01 quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký).

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Thông tư quy định về thời điểm lấy số liệu, thời hạn gửi báo cáo, thông báo và thẩm quyền ký báo cáo, thông báo. Cụ thể như sau:

 1. Thời điểm lấy số liệu báo cáo, thông báo (Điều 5)
 2. a) Báo cáo, thông báo định kỳ 06 tháng lấy số liệu từ ngày 01 tháng 10 của năm trước liền kề đến ngày 31 tháng 3 của kỳ báo cáo, thông báo (Thực hiện theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư).
 3. b) Báo cáo, thông báo để xây dựng báo cáo trình Uỷ ban tư pháp thẩm tra, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến lấy số liệu từ ngày 01 tháng 10 của năm trước liền kề đến ngày 31 tháng 7 của năm báo cáo, thông báo. (Thực hiện theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư).
 4. c) Báo cáo, thông báo bổ sung để hoàn thiện báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trình Quốc hội lấy số liệu bổ sung từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 của năm báo cáo, thông báo. (Thực hiện theo mẫu số 02 kèm theo Thông tư).
 5. Thời hạn gửi báo cáo, thông báo (Điều 6)

Tại Điều 6 Thông tư quy định về thời hạn gửi báo cáo, trong đó đối với các cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh thực hiện như sau:

+ Đối với báo cáo định kỳ 6 tháng:

– Báo cáo của cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp khu vực gửi lên cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp quân khu của mỗi ngành, đồng gửi Viện kiểm sát cùng cấp trước ngày 03 tháng 4 của kỳ báo cáo.

– Báo cáo của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp quân khu và Tòa án nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao gửi lên cơ quan, đơn vị cấp trung ương của mỗi bộ, ngành, đồng gửi Viện kiểm sát cùng cấp trước ngày 08 tháng 4 của kỳ báo cáo.

+ Đối với báo cáo năm về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trình Uỷ ban tư pháp thẩm tra, Uỷ ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến như sau:

– Báo cáo của cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp khu vực gửi lên cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp quân khu của mỗi ngành, đồng gửi Viện kiểm sát cùng cấp trước ngày 03 tháng 8 của năm báo cáo.

– Báo cáo của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp quân khu và Tòa án nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao gửi lên cơ quan, đơn vị cấp trung ương của mỗi bộ, ngành, đồng gửi Viện kiểm sát cùng cấp trước ngày 08 tháng 8 của năm báo cáo.

+ Đối với báo cáo bổ sung để hoàn thiện báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trình Quốc hội như sau:

– Báo cáo của cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp khu vực gửi lên cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp quân khu của mỗi ngành, đồng gửi Viện kiểm sát cùng cấp trước ngày 03 tháng 10 của năm báo cáo.

– Báo cáo của cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp quân khu và Tòa án nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao gửi lên cơ quan, đơn vị cấp trung ương của mỗi bộ, ngành, đồng gửi Viện kiểm sát cùng cấp trước ngày 08 tháng 10 của năm báo cáo.

 1. Thẩm quyền ký văn bản báo cáo, thông báo (Điều 7).

Báo cáo, thông báo do người đứng đầu cơ quan, đơn vị ký. Trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị vắng mặt thì có thể ủy quyền lại cho cấp phó của mình ký thay (KT).

Trên đây là một số nội dung của Thông tư số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BNN&PTNT ngày 05/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao- Tòa án nhân dân tối cao- Bộ Công an-Bộ Quốc phòng- Bộ Tư pháp-Bộ Tài chính- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Phòng 12 VKSND tỉnh thông báo thông tin trên để VKSND cấp huyện, các các cơ quan  có liên quan biết, triển khai thực hiện.

PHÒNG 12 VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Page 1 of 212