Tag Archives: Phòng 11

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên Kiểm sát việc tiêu hủy số lượng lớn vật chứng là Hêrôin và Methamphetaminne tổng hợp

3 Tháng Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 31/12/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành kiểm sát việc tiêu hủy: 110 bánh Hêrôin và 19.258, 63 gam Methamphetaminne tổng hợp trong các vụ án: Giàng A Lành, Mạc Bính Dư phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; Cầm Văn Ngoan cùng các đồng phạm phạm tội “ Vận chuyển trái phép chất ma túy” vật chứng được tiêu bằng hình thức đốt cháy tại lò đốt rác thải Công nghiệp thuộc Công ty TNHH dịch vụ và môi trường Anh Đăng, địa chỉ: Xóm Quyết Tiến 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Quá trình tiêu hủy được thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy– Phòng 11

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN Nâng cao chất lượng trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019

27 Tháng Mười, 2019 Uncategorized

Thực hiện kế hoạch số 60/KH-VKSTC ngày 10/4/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019, ngày 24/10/2019 Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Thái Nguyên đã tham dự Hội nghị tâp huấn thức trực tuyến tại điểm cầu chính Viện kiểm sát nhân dân tối cao đến các điểm cầu của Viện kiểm sát tỉnh và 09 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành, thị xã, tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Dương Văn Duy, Phó viện trưởng, đồng chí Phó Cục trưởng và  trưởng phòng nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên; tập thể, lãnh đạo phòng kiểm sát thi hành án dân sự; các đồng chí Trưởng phòng 7, 8, 9, 10, 12; tại điểm cầu 9 Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện có Lãnh đạo viện, các cán bộ, Kiểm sát viên cùng đại diện lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (vụ 11), Viện kiểm sát nhân dân tối cao quán triệt 04 chuyên đề gồm: (1) Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; (2) Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thu, quản lý, chi tiền thi hành án; (3) Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm hoạt động thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; (4) Giải đáp khó khăn, vưỡng mắc về nhận thức áp dụng pháp luật.

Hội nghị được nghe đại diện một số Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh phát biểu tham luận tập trung vào các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra những giải pháp tháo gỡ và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát. Ý kiến phát biểu của đồng chí Phó viện trưởng VKSND tối cao, của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng Cục Thi hành án về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát thi hành án trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

                                                                                                    Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phòng 11

CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN PHÒNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN THỰC HIỆN TỐT CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

6 Tháng Mười, 2019 GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC BÚA LIỀM VÀNG

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên được thành lập từ năm 2002, với chức năng, nhiệm vụ được quy định Điều 24 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và khoản 2, Điều 12 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung 2014, Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thi hành án nhằm bảo đảm việc thi hành án được đúng pháp luật.  Hiến pháp 1992 khẳng định: “Các bản án và quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân tôn trọng; những người và đơn vị hữu quan nghiêm chỉnh chấp hành”. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành đúng theo quy định của pháp luật, điều này không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà còn có tác động trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật. Vì vậy, việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương phép nước, củng cố pháp chế và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho quyền lực tư pháp được thực thi trên thực tế.

Xác định công tác kiểm sát thi hành án dân sự có vị trí quan trọng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm bố trí cán bộ cho phòng gồm 05 đồng chí đều là Đảng viện, có trình độ cử nhân luật, trong đó 03 đồng chí là Kiểm sát viên trung cấp, 01 đồng chí là Kiểm sát viên sơ cấp, 01 đồng chí là Kiểm tra viên. Đơn vị là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí trưởng phòng là Bí thư Chi bộ đồng thời giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng Ủy, phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban nữ công Viện kiểm sát tỉnh, 01 đồng chí phó trưởng phòng là Phó Bí thư Chi bộ.

Hàng năm trên cơ sở Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm vụ, Kế hoạch công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề ra kế hoạch cho công tác kiểm sát thi hành án dân sự là: “Nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án. Kiểm sát chặt chẽ việc phân loại các bản án và quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật để kiến nghị cơ quan thi hành án thi hành đối với các bản án, quyết định có điều kiện thi hành. Tiếp tục rà soát những bản án, quyết định còn nhận thức khác nhau để kiến nghị có biện pháp khắc phục”. Từ thực tiễn công tác trong những năm qua tập thể phòng 11 luôn bám sát kế hoạch công tác và hướng dẫn của Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao, phát huy sức mạnh của tập thể, trách nhiệm của từng cá nhân và sự phối hợp trong quá trình công tác. Lãnh đạo phòng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên các cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Do đó chất lượng công tác kiểm sát từng bước được nâng lên năm sau cao hơn năm trước, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự đã luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, coi trọng, đã thành lập ban chỉ đạo thi hành án dân sự ở cả cấp tỉnh và huyện do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND làm trưởng ban, tạo điều kiện cho Cơ quan thi hành án dân sự hoạt động có hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác thi hành án dân sự. Các Cơ quan thi hành án dân sự hàng năm đều xây dựng kế hoạch công tác và nỗ lực, quyết tâm thực hiện. Trong quá trình tổ chức thi hành án, Cơ quan thi hành án dân sự đã chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự. Việc thụ lý và ban hành các quyết định về thi hành án dân sự đảm bảo thời gian luật định, đối với những việc chưa có điều kiện thi hành, thường xuyên rà soát khi phát hiện có điều kiện thi hành thì tổ chức thi hành ngay, những việc chưa có điều kiện thi hành nhưng thuộc đối tượng đủ điều kiện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án thì tiến hành làm các thủ tục đề nghị Tòa án xét miễn, giảm theo quy định. Vị vậy trong những năm gần đây, số lượng việc thi hành án không có điều kiện thi hành có chiều hướng giảm.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác thi hành án dân sự vẫn có nhiều khó khăn, phức tạp, nhiều vụ việc phải thi hành có số tiền lớn hàng chục tỉ đồng, có những việc người phải thi hành án luôn cố tình tìm cách trì hoãn thi hành án, tìm cách tẩu tán tài sản, có những việc phải cưỡng chế, kê biên tài sản thi hành án nhưng tài sản nằm ở trong làng xóm nông thôn nên rất khó khăn cho việc xử lý tài sản và thường bị kéo dài. Trong quá trình giải quyết các việc thi hành án dân sự của một số chấp hành viên còn có những hạn chế, thiếu sót nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả giải quyết các việc thi hành án dân sự.

Để thực hiện tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự, phòng 11- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thường kỳ tiến hành kiểm sát chặt chẽ các quyết định về thi hành án dân sự của Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, khi phát hiện ra các vi phạm như: chậm ra quyết định thi hành án, chậm gửi các quyết định về thi hành án cho Viện kiểm sát cùng cấp… đã kịp thời ban hành kiến nghị yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự khắc phục vi phạm.

Đối với những việc thi hành án khó khăn, phức tạp, phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án như: kê biên, đấu giá tài sản…Trước khi thực hiện đều được kiểm sát chặt chẽ, khi phát hiện ra các vi phạm pháp luật đều yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có biện pháp khắc phục ngay trước khi thi hành.

Hàng năm, Viện kiểm sát đều tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp theo kế hoạch, và đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết các việc thi hành án dân sự, đã kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có biện pháp khắc phục, nhằm đưa công tác thi hành án dân sự tại địa phương tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật góp phần thúc đấy công tác thi hành án dân sự tại địa phương đạt hiệu quả.

Thông qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự (Kiểm sát trực tiếp ở cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, Kiểm sát các quyết định về thi hành án, việc tổ chức cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá, tiêu hủy tang vật, kiểm sát hoạt động của các chấp hành viên trong quá trình thụ lý, giải quyết các việc thi hành án dân sự…), Viện kiểm sát tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác kiểm sát như: Kiểm sát chặt chẽ việc chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án cho cơ quan THADS; các quyết định về THA; việc tổ chức THA. Tập trung kiểm sát các việc phải cưỡng chế thi hành án; Đặc biệt là những vụ việc cưỡng chế về đất đai, nhà ở. Tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát và công tác giải quyết đơn. Chú trọng tổng hợp, tích lũy kinh nghiệm, xác định vi phạm. Tham mưu cho Lãnh đạo ban hành bản tổng hợp các dạng vi phạm của Cơ quan THADS, của các Cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan, triển khai đến VKS cấp huyện để vận dụng thực hiện trong thực tiễn. Để nâng cao chất lượng công tác đã tổ chức thành công nhiều Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát THADS, THAHC trong toàn ngành kiểm sát tỉnh Thái Nguyên được lãnh đạo Vụ 11 và Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao, qua đó đã nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng công tác kiểm sát của cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát THADS, THAHC. Tăng cường “Hướng về cơ sở”, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn VKS cấp huyện trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát THADS, THAHC do đó kết quả công tác ngày càng được nâng cao. Thông qua công tác kiểm sát đã phát hiện Cơ quan THADS và các cơ quan, tổ chức có liên quan vẫn còn những thiếu sót, vi phạm đã phần nào hạn chế đến kết quả giải quyết việc thi hành án. VKS tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 03 bản kháng nghị đối với Tòa án; 15 bản kiến nghị, trong đó: đối với Tòa án: 06 bản, Cơ quan THADS: 09 bản. 01 bản bản kiến nghị đối với UBND thành phố Thái Nguyên. Kết quả: Các Cơ quan bị kháng nghị, kiến nghị đã chấp nhận khắc phục những vi phạm.

Đạt được những kết quả trên: Cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị luôn chấp hành tốt Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong thực hiện nhiệm vụ luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Ngành, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, của Vụ nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tích cực nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua cơ quan và Ngành phát động như phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghi quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và phong trào: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ngành kiểm sát nhân dân, địa phương và đoàn thể phát động gắn với “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực,…

Ghi nhận những kết quả đã đạt được  hàng năm Tập thể Phòng 11 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 02 năm 2016, 2018 đạt tập thể lao động xuất sắc được tặng Cờ thi đua của Viện trưởng VKSND tối cao, các cán bộ, Kiểm sát viên đều đạt lao động tiên tiến, nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, 01 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành.

                                                                                Trần Thái Hùng – Phòng 11

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo Kết luậntrực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

30 Tháng Tám, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 93 ngày 24/5/2019, Quyết định số 104 ngày 04/6/2019 và Kế hoạch số 94 ngày 24/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, về trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên; sau 20 ngày tiến hành trực tiếp kiểm sát, ngày 23/8/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên. Dự và chỉ đạo buổi làm việc có: Đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Xuân Tùng – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí trong Đoàn trực tiếp kiểm sát, các đồng chí Lãnh đạo và Chấp hành viên, cán bộ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt Đoàn trực tiếp kiểm sát, đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân- PhóTrưởng đoàn đã công bố dự thảo Kết luận, đánh giá những kết quả công tác đạt được của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, như: Đơn vị đã tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác được giao; tỷ lệ thi hành án xong đạt 67%về việc, 14, 9%về tiền. Đoàn trực tiếp kiểm sát đã nghiên cứu 516 hồ sơ thi hành án, tiến hành kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan: Việc thụ lý,ban hành Quyết định thi hành án; các việc có liên quan đến tổ chức tín dụng; vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước; các biện pháp bảo đảm thi hành án (như áp dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản…); hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại tố cáo; việc giao nhận, bảo quản và xử lý tài sản, vật chứng, thu nộp, chi trả tiền thi hành án. Qua kiểm sát, thấy quá trình tổ chức thi hành án cơ bản đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn; Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tăng cường chỉ đạo thi hành các bản án, quyết định của Toà án đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,Cục Thi hành án dân sự tỉnh vẫn còn có vi phạm cần khắc phục, như: Một số Chấp hành viên chưa kịp thời tổ chức thi hành vụ việc được phân công (03 việc); không thông báo và chậm gửi quyết định về thi hành án cho đương sự (04việc); chậm xác minh định kỳ điều kiện thi hành án của người phải thi hành án (23 việc); chậm ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án (03 việc); chậm chi trả tiền thi hành án (06 việc); không thông báo ủy thác thi hành án(06 việc); vi phạm về thủ tục nhận bản án, quyết định của Tòa án(10 bản án, quyết định).

Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng – Cục trưởng thay mặt Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên thống nhất với nội dung dự thảo Kết luận và trình bày những khó khăn, vướng mắc, cũng như chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến các vi phạm trong công tác thi hành án dân sự; đồng thời, chỉ đạo đơn vị cần nghiêm túc tiếp thu, trong thời gian tớiphải đề ra biện pháp khắc phục những vi phạm đã nêutrong bản Kết luận của Đoàn kiểm sát trực tiếp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên./.

Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phòng 11

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên Công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát tại Cục THA dân sự tỉnh Thái Nguyên

16 Tháng Bảy, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 với nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, thu hồi tài sản và kiểm sát công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”. Ngày 24/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 93 và Kế hoạch số 94 về trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên (thời điểm kiểm sát từ 01/6/2018 đến 31/5/2019).

Ngày 12/7/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, dự và chỉ đạo buổi làm việc có đ/c Dương Văn Duy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Đoàn trực tiếp kiểm sát; đ/c Đỗ Thị Ánh Vân, Trưởng phòng 11, Phó trưởng Đoàn; đ/c Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Thành viên Đoàn TTKS, các Chấp hành viên và cán bộ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó trưởng Đoàn công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đ/c Bùi Huy Toàn, Phó Cục trưởng trình bày báo cáo kết quả công tác theo kế hoạch kiểm sát, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong công tác thi hành án và những đề xuất kiến nghị. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên phát biểu, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm sát thực hiện nhiệm vụ; đồng chí Dương Văn Duy, Phó Viện trưởng phát biểu, chỉ đạo, định hướng trong quá trình thực hiện chức năng kiểm sát và đề nghị Cục Thi hành án tạo điều kiện để đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn trực tiếp kiểm sát tiếp nhận và nghiên cứu các hồ sơ cưỡng chế kê biên thẩm định giá, bán đấu giá; sổ sách, chứng từ thu, chi trả, nộp tiền thi hành án… trên cơ sở kết quả nghiên cứu hồ sơ, tài liệu Đoàn trực tiếp kiểm sát tổng hợp, dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát hoàn thành trong tháng 8 năm 2019.

Thông qua hoạt động kiểm sát nhằm đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và của công dân, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật.

 

                                                  Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phòng 11

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả các bản kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

24 Tháng Sáu, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Kiểm sát thi hành án dân sự là một trong những công tác thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện KSND nhằm đảm bảo cho các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực nhưng phải thi hành ngay của Tòa án được thi hành đầy đủ kịp thời, đúng pháp luật; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của bộ máy Nhà nước, đặc biệt là của hệ thống các cơ quan tố tụng.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng và đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm sát thi hành án dân sự (THADS), trong đó việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các bản kháng nghị, kiến nghị trong công tác THADS là thực sự cần thiết. Kháng nghị, kiến nghị là quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát được Luật tổ chức Viện KSND xác định, thực hiện tốt nhiệm vụ này nhằm khắc phục những vi phạm trong hoạt động tư pháp, bảo đảm cho hoạt động tư pháp được thực hiện nghiêm minh, công bằng, dân chủ và khách quan, bảo vệ quyền con người, các quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước, của các tổ chức và công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận; góp phần quan trọng trong việc khẳng định và nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát trong hệ thống các cơ quan tư pháp.

Trong thời gian qua, Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện nhiều vi phạm của cơ quan THADS, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan để ban hành kháng nghị, kiến nghị. Qua đó đã có nhiều tác động tích cực, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy tiến độ giải quyết việc THADS, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sai sót, vi phạm pháp luật xảy ra trong lĩnh vực THADS.

Kết quả đạt được trong 3 năm (2016 – 2019) VKS 2 cấp đã ban hành 04 bản kháng nghị, trong đó: Phòng 11 – Viện KSND tỉnh ban hành 03 kháng nghị; VKS huyện Phú Lương ban hành 01 kháng nghị.

Các dạng vi phạm gồm: Vi phạm trong việc ban hành các quyết định miễn, giảm các khoản nộp ngân sách Nhà nước và vi phạm trong việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất, nhà ở của người phải thi hành án.

Ban hành 66 bản kiến nghị, trong đó: VKS tỉnh ban hành: 11 kiến nghị. VKS cấp huyện ban hành: 55 bản kiến nghị, cụ thể:

– Kiến nghị đối với Cơ quan THADS: 40 bản, trong đó: VKS tỉnh 05; VKS cấp huyện 35.

– Kiến nghị đối với Tòa án nhân dân: 25 bản, trong đó: VKS tỉnh 05; VKS cấp huyện 20).

– Kiến nghị về lĩnh vực thi hành án hành chính: VKS tỉnh ban hàn 01 bản kiến nghị đối với người phải THA là Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên do có vi phạm trong việc không thông báo cho VKS về tình hình, kết quả thi hành bản án hành chính của Tòa án theo quy định.

Các vi phạm của cơ quan THADS chủ yếu: Về thời hạn gửi quyết định, giấy tờ về thi hành án; Chấp hành viên chưa tiến hành xác minh (hoặc xác minh lại theo định kỳ) điều kiện thi hành án để xử lý theo luật; sau khi kê biên các chấp hành viên còn vi phạm về thời hạn áp dụng các biện pháp (như không thẩm định giá hoặc không đưa ra bán đấu giá tài sản); sau khi kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu một số đơn vị không thông báo kết quả kê biên cho cơ quan có thẩm quyền biết theo quy định; chưa xử lý vật chứng; chậm nộp tiền vào ngân sách nhà nước….v..v;

* Kết quả thực hiện kiến nghị, kháng nghị của VKS: Sau khi nhận được các văn bản kiến nghị, kháng nghị các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã có trả lời bằng văn bản cho cơ quan kiểm sát. Việc khắc phục các vi phạm theo các kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát các cấp đã được các Thủ trưởng cơ quan THADS tiếp thu và triển khai cho Chấp hành viên, thư ký thực hiện việc khắc phục và rút kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp. 100% các bản kiến nghị, kháng nghị đều được chấp nhận.Các kháng nghị, kiến nghị của Viện KSND đã có những tác động tích cực trong công tác THADS.

Mặc dù đã đạt được những kết quả như nêu trên, tuy nhiên về số lượng các bản kiến nghị, kháng nghị của VKS so với những vi phạm của Cơ quan THADS, của các cơ quan có liên quan đến công tác thi hành án vẫn còn hạn chế và chất lượng của một số bản kiến nghị tính thuyết phục còn chưa cao. Chủ yếu là kiến nghị về hình thức (trình tự, thủ tục); số lượng các bản kiến nghị vi phạm về nội dung còn rất khiêm tốn. Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát THADS và nâng cao hơn nữa chất lượng các bản kiến nghị, kháng nghị VKS 2 cấp cần thực hiện tốt những nội dung sau:

– Thứ nhất: Về công tác cán bộ, cần phải kiện toàn đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đủ về số lượng và có trình độ, không chỉ am hiểu sâu về pháp luật mà còn linh hoạt trong vận dụng thực tiễn. Lãnh đạo Viện kiểm sát phụ trách công tác kiểm sát thi hành án dân sự cần quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ về hoạt động kiểm sát THADS. Trong đó cần chú trọng công tác kiến nghị, kháng nghị để kịp thời khắc phục các vi phạm trong hoạt động tư pháp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và hiệu lực các bản kháng nghị, kiến nghị của Viện KSND về THADS đúng pháp luật kịp thời, nhằm hạn chế các vi phạm của cơ quan THADS.

– Thứ hai: Các cán bộ, Kiểm sát viên cần nắm chắc các quy định của pháp luật về THADS, bám sát nội dung Quy chế công tác kiểm sát THADS ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS, khắc phục được những tồn tại, hạn chế về hình thức cũng như nội dung của các bản kiến nghị, kháng nghị như hiện nay, đáng chú ý là phải áp dụng căn cứ pháp luật thật chính xác. Phải xác định rõ những hành vi, quyết định về THA đã vi phạm vào điều luật nào, điều kiện, nguyên nhân dẫn đến vi phạm, biện pháp, giải pháp khắc phục vi phạm như thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định có vi phạm hoặc chấn chỉnh, chấm dứt hành vi vi phạm…

– Thứ ba: Kiểm sát chặt chẽ các quyết định về THA, các hoạt động của Chấp hành viên, các hoạt động khác có liên quan đến công tác thi hành án. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm cần phải được xác minh, làm rõ. Trước khi ban hành kiến nghị, kháng nghị cần thu thập đầy đủ, chính xác các thông tin ý kiến giải trình để xem xét, cân nhắc, chỉ kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật đã rõ về căn cứ pháp luật; nội dung kiến nghị, kháng nghị cần ngắn gọn, rõ ràng, đề ra các biện pháp để cơ quan THADS dễ thực hiện.

– Thứ tư: Các bản kiến nghị, kháng nghị phải đảm bảo đúng quy định của Ngành về hình thức. Nội dung phải chặt chẽ, chính xác, có căn cứ, mang tính thuyết phục cao, đề ra được các biện pháp để cơ quan bị kiến nghị, kháng nghị thực hiện. Vì đó là cơ sở để cơ quan bị kiến nghị, kháng nghị chấp nhận, khắc phục. Chấp hành đúng quy chế về việc gửi các bản kiến nghị, kháng nghị, nhất là việc gửi cho Cơ quan chủ quản cấp trên của đơn vị bị kiến nghị, kháng nghị. Tăng cường phúc tra việc thực hiện kiến nghị vì thông qua các hoạt động này là những kênh quan trọng nhất để đánh giá và nâng cao được chất lượng về kiến nghị, kháng nghị của VKS.

Đối với những vấn đề còn nhận thức khác nhau thì Viện kiểm sát chưa ban hành kháng nghị, kiến nghị mà nên báo cáo thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên để được hướng dẫn.

– Thứ năm: Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ khác để nắm bắt các thông tin về nội dung bản án, quyết định của Tòa án, bản chất của sự việc. Điều này rất có ý nghĩa trong công tác kiểm sát đối với những trường hợp thi hành án có khó khăn, phức tạp và thường xẩy ra vi phạm. Chú trọng kiểm sát trực tiếp tại cơ quan THADS nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát, có thể nói đây là hoạt động kiểm sát phát hiện ra nhiều vi phạm nhất.

Phối hợp tốt với cơ quan THADS để thực hiện tốt công tác kiểm sát, từ đó xác định được những vi phạm của các Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục, sửa chữa.

Các vi phạm đã được kiến nghị, kháng nghị nhưng vẫn tiếp diễn, xẩy ra lặp đi, lặp lại nhiều lần cần phải phải được tổng hợp đầy đủ để kiến nghị phòng ngừa nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả bản kiến nghị, kháng nghị của VKS.

– Thứ sáu: Để làm tốt chức năng nhiệm vụ trong công tác kiểm sát THADS, THAHC, đảm bảo các kiến nghị, kháng nghị của VKS được thực hiện nghiêm chỉnh cần tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, của Ban chỉ đạo về thi hành án các cấp và của Ngành.

 Kịp thời báo cáo những vụ, việc thi hành án phức tạp, có khó khăn, vướng mắc, những vụ việc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng để chỉ đạo giải quyết kịp thời, đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành Kiểm sát nhân dân.

                                                              Trần Thái Hùng – Phòng 11

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ,tỉnh Thái Nguyên

16 Tháng Năm, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số: 48 và Kế hoạch số: 49 ngày 08/3/2019 của VKSND tỉnh Thái Nguyên về trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sau 17 ngày tiến hành trực tiếp kiểm sát, ngày 10/5/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố dự thảo kết luận.

 Dự và chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Duy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ; các đồng chí trong Đoàn trực tiếp kiểm sát, các đồng chí Lãnh đạo và các Chấp hành viên, cán bộ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt Đoàn trực tiếp kiểm sát, đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân- Trưởng đoàn đã công bố dự thảo kết luận, đánh giá những kết quả công tác đạt được của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ như: Việc thụ lý ra Quyết định thi hành án, tổ chức thi hành án các việc có điều kiện thi hành án cơ bản đúng quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ. Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Từ đã tăng cường chỉ đạo thi hành các bản án, quyết định của Toà án đúng quy định của pháp luật, đã tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ vẫn còn những vi phạm cần khắc phục như: Chấp hành viên chưa kịp thời thi hành vụ việc được phân công; không thông báo và chậm gửi quyết định về thi hành án cho đương sự; chậm xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; vi phạm về việc ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án; vi phạm thời hạn tiêu hủy vật chứng; vi phạm về lưu giữ tài liệu trong hồ sơ thi hành án; vi phạm về in sổ và chứng từ kế toán…

Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên thống nhất với nội dung dự thảo kết luận đã nêu và trình bày những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân dẫn đến các vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, đồng thời chỉ đạo Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ đề ra các biện pháp khắc phục các vi phạm trong bản kết luận nêu ra trong thời gian tới.

  Một số hình ảnh về buổi công bố dự thảo kết luận

 40

41

Nguyễn Thị Thanh Thủy – phòng 11

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ KẾ HOẠCH TRỰC TIẾP KIỂM SÁT TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐẠI TỪ

1 Tháng Tư, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 với nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, thu hồi tài sản, đặc biệt các vụ án tham nhũng, kinh tế”.

Ngày 27/3/2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát. Dự và chỉ đạo buổi làm việc, có đồng chí Dương Văn Duy- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Lãnh đạo Phòng 11 và các đồng chí là thành viên Đoàn trực tiếp kiểm sát; Lãnh đạo, Chấp hành viên và cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ.

Ngay sau khi công bố Quyết định, Đoàn đã trực tiếp nhận và nghiên cứu 1017 hồ sơ thi hành án, tổ chức THA các vụ, việc có áp dụng biện pháp cưỡng chế THA, kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở; các việc THA có liên quan đến tổ chức tín dụng; liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, thanh toán tiền thi hành án; Kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Kiểm sát việc lập, sử dụng các loại sổ thi hành án theo quy định tại Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp; việc thu, chi tiền thi hành án.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, các thành viên trong Đoàn tiến hành xác minh việc phân loại điều kiện thi hành án và tổng hợp vi phạm, dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp trong tháng 4 năm 2019.

Nguyễn Thị Thanh Thủy – Phòng 11

 

 

PHÒNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Triển khai công tác Kiểm sát thi hành án dân sự năm 2019

23 Tháng Một, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 18/01/2019, Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (Phòng 11) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Duy- Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Tại hội nghị Đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân – Trưởng phòng 11, thay mặt lãnh đạo phòng trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018 và thông qua chương trình công tác năm 2019. Xác định công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính là một trong những khâu công tác thực hiện chức năng của Ngành kiểm sát, là giai đoạn cuối cùng của quá trình tố tụng. Để công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được thi hành đúng theo quy định của pháp luật thì vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động kiểm sát thi hành án là hết sức quan trọng. Năm 2018, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phòng 11 VKSND tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và vinh dự được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối. Năm 2019, Phòng 11 quyết tâm triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của cấp ủy địa phương về công tác tư pháp, các Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác ngành và kế hoạch công tác trọng tâm của VKSND tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Cụ thể, Phòng 11 sẽ thực hiện tốt công tác kiểm sát THADS,THAHC theo phương châm Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác kiểm sát THADS, THAHC; trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ công chức làm công tác này nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những ưu điểm đã đạt được trong năm vừa qua.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ thường xuyên rà soát, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết số 111/2015 ngày 27/1/2015 của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu công tác nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đơn vị xác định nhiệm vụ công tác đột phá năm 2019 là:  Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, thu hồi tài sản (chú trọng các vụ án về tham nhũng, kinh tế).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên ghi nhận, đánh giá những nỗ lực và thành tích của Phòng 11 đạt được trong năm 2018; đồng thời nhấn mạnh tới các nội dung liên quan tới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác nghiệp vụ của phòng. Đồng chí Phó Viện trưởng cũng chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của Phòng 11 phải luôn đoàn kết, gương mẫu, xây dựng kỷ cương, kỷ luật của phòng; đề nghị các cán bộ, Kiểm sát viên phải chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định pháp luật, nâng cao trình động nghiệp vụ, từ đó nâng cao vị thế của bản thân cũng như của ngành Kiểm sát; đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường hướng dẫn và kiểm tra cấp huyện.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện, tập thể Phòng 11 quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của toàn ngành trong năm 2019./.

 

                                                         Luân Thị Thanh Huyền – Phòng 11

Page 1 of 41234