Tag Archives: Hoàng Văn Lập

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN KIỆN TOÀN LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ PHÒNG 12

26 Tháng Ba, 2019 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 của ngành Kiểm sát Thái Nguyên, ngày 18/3/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công bố quyết định điều động đồng chí Chu Văn Hiện, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đến nhận công tác tại Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và điều động, bổ nhiệm đ/c Lý Hòa, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng VKSND thành phố Sông Công đến nhận công tác tại Phòng 12, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng. Các quyết định điều động, bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2019.

Trước đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã điều động đồng chí Lê Ngọc Kim Loan, Kiểm sát viên trung cấp Phòng 12 đến nhận công tác tại Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 10) và điều động đ/c Nguyễn Minh Tâm, Kiểm sát viên sơ cấp VKSND huyện Phú Lương đến nhận công tác tại Phòng 12.

                                                                    Tác giả: Hoàng Văn Lập

Một số điểm cần lưu ý trong công tác kiểm sát việc thụ lý giải quyết tố cáo trong lĩnh vực tư pháp theo Luật Tố cáo năm 2018

28 Tháng Hai, 2019 Trao Đổi Pháp Luật

Luật Tố cáo năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Để công tác kiểm sát việc thụ lý giải quyết tố cáo trong lĩnh vực tư pháp từng bước đi vào nề nếp theo đúng các quy định hiện hành, VKSND tỉnh Thái nguyên lưu ý các đơn vị một số điểm sau:

  1. Về việc thụ lý giải quyết tố cáo của các cơ quan tư pháp:

Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm hoặc phải ủy quyền cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.

Trường hợp đủ điều kiện thụ lý thì ra quyết định thụ lý tố cáo theo quy định tại Điều 29 của Luật Tố cáo; trường hợp không đủ điều kiện thụ lý thì không thụ lý tố cáo và thông báo ngay cho người tố cáo biết lý do không thụ lý tố cáo.

Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, phải chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và được gửi đồng thời cho nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết hoặc trường hợp đã hướng dẫn nhưng người tố cáo vẫn gửi tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền giải quyết thì cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tố cáo không xử lý.

Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo hình thức quy định tại Điều 22 của Luật Tố cáo thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý. (Trường hợp thông tin có nội dung tố cáo quy định tại khoản 1 Điều này có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý).

Trường hợp tố cáo xuất phát từ vụ việc khiếu nại đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại không đồng ý mà chuyển sang tố cáo người đã giải quyết khiếu nại thì chỉ thụ lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật.

Khi nhận được tố cáo của cá nhân do cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển đến thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận có trách nhiệm tiến hành phân loại và xử lý như sau:

  1. a) Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện thụ lý thì thụ lý tố cáo; trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;
  2. b) Trường hợp tố cáo không đủ điều kiện thụ lý theo quy định tại Điều 29 của Luật Tố cáo thì không thụ lý; trường hợp tố cáo không đủ điều kiện thụ lý nhưng có nội dung, thông tin rõ ràng về người có hành vi vi phạm, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền phục vụ cho công tác quản lý.

Kết quả xử lý tố cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Tố cáo được thông báo bằng văn bản cho cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển tố cáo trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo.

  1. Xử lý tố cáo có dấu hiệu của tội phạm, áp dụng biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý tố cáo, nếu thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được tố cáo phải áp dụng biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc thông báo ngay cho cơ quan Công an, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm.

  1. Kiểm sát việc thụ lý giải quyết tố cáo của các cơ quan tư pháp

Khi kiểm sát việc thụ lý của cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo, Viện kiểm sát áp dụng các biện pháp kiểm sát như: Yêu cầu ra văn bản giải quyết tố cáo, yêu cầu tự kiểm tra việc giải quyết tố cáo và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát, yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết tố cáo cho Viện kiểm sát, trực tiếp kiểm sát (Các biện pháp cụ thể theo hướng dẫn số 50 ngày 18/01/2019 của Phòng 12 VKSND tỉnh Thái Nguyên).

Tác giả Hoàng Văn Lập, Trưởng phòng 12

NGÀNH KIỂM SÁT THÁI NGUYÊN TRIỂN KHAI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 02/2018 VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

14 Tháng Mười Một, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 08/11/2018 Viện kiểm sát nhân dân tối cao mở hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân. Hội nghị đã triển khai nội dung của Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 của liên ngành Viện kiểm sát nhân dân tối cáo-Tòa án nhân dân tối cao-Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp &phát triển nông thôn, quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn quy trình, kỹ năng thực hiện công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật;

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên và 9 huyện, thành phố, thị xã có lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 9 huyện, thành phố, thị xã và các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Thái Nguyên.

Kết thúc hội nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã có văn bản số 333/VKSTN-P12 ngày 13/11/2018 chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung của Thông tư trong công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo thẩm quyền và chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên triển khai xây dựng Quy chế phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

                                                                    Tác giả: Hoàng Văn Lập

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KIỆN TOÀN LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ PHÒNG 12

14 Tháng Mười Một, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 của ngành Kiểm sát Thái Nguyên, ngày 29/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Văn Lập, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đến nhận công tác tại Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Trưởng phòng, kể từ ngày 01/11/2018 cho đến khi nghỉ hưu.

Trước đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã điều động, bổ nhiệm đồng chí Chu Văn Hiện, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đến nhận công tác tại Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/10/2018.

Như vậy, kể từ ngày 01/11/2018 lãnh đạo Phòng 12 đã được kiện toàn xong với hai đồng chí trưởng, phó phòng hoàn toàn mới. Đây là tiền đề quan trọng để năm 2019 và các năm tiếp theo Phòng 12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

                                                                    Tác giả: Hoàng Văn Lập