Tag Archives: Dương Thị Mai Hạnh

PHÒNG 8 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KIỂM SÁT PHIÊN HỌP XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙĐỢT 02/9/2019 TẠI TRẠI GIAM PHÚ SƠN 4- BỘ CÔNG AN

6 Tháng Chín, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với các phạm nhân để họ an tâm và có quyết tâm vươn lên trong cải tạo, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát, thẩm định hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 02/9/2019 đối với 920 phạm nhân cải tạo tiến bộ tại Trại giam Phú Sơn 4 -Cục C10 Bộ Công an.

Ngày 29/8/2019, tại trụ sởTòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên,Hội đồng đã tiến hành họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho số phạm nhân nêu trên. Hội đồng xét giảm gồm 03 Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phó Chánh án làm Chủ tọa phiên họp, cùng với sự tham gia của đồng chí Triệu Văn Tiếp – Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Hội đồng xét giảm đã quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tùcho 918 phạm nhân; không chấp nhận giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 02 phạm nhân (vì không đủ điều kiện).Các phạm nhân được xétgiảm thời hạn chấp hành án phạt tù đều là những phạm nhân có đủ điều kiện để được xét giảm theo quy định của pháp luật về thời gian chấp hành án, tích cực học tập, lao động cải tạo, không vi phạm nội quy của Trại giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt. Hồ sơ được Hội đồng xem xét chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật./.

Dương Thị Mai Hạnh – P8

PHÒNG 8 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KIỂM SÁTPHIÊN HỌP XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

26 Tháng Tám, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội,  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát, thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Lễ Quốc khánh 02/9/2019 đối với 12 phạm nhân cải tạo tiến bộ hiện đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 20/8/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Hội đồng, tiến hành họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho số phạm nhân nêu trên. Hội đồng xét giảm gồm 03 Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phó Chánh án làm Chủ tọa phiên họp cùng với sự tham gia của đồng chí Triệu Văn Tiếp – Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Hội đồng xét giảm đã quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 10 phạm nhân, các trường hợp được Hội đồng quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều là những phạm nhân có đủ điều kiện để được xét giảm theo quy định của pháp luật về thời gian chấp hành án, tích cực học tập, lao động, cải tạo, không vi phạm nội quy của Trại tạm giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt;  không xét 02 phạm nhân (do đến ngày Hội đồng họp xét, phạm nhân đã chấp hành xong thời hạn chấp hành án phạt tù). Hồ sơ xét giảm thời hạn chấp hành án đã được Hội đồng xem xét chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đây là niềm khích lệ, động viên to lớn đối với mỗi phạm nhân còn đang thụ án quyết tâm thi đua, cải tạo thật tốt để sớm trở về với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Dương Thị Mai Hạnh – P8

PHÒNG 8 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KIỂM SÁT PHIÊN HỌP XÉT THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

19 Tháng Tám, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội,  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát, thẩm định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt Lễ Quốc khánh 02/9/2019 đối với 05 phạm nhân cải tạo tiến bộ tại Trại giam Phú Sơn 4 thuộc Cục C10 – Bộ Công an.

Ngày 14/8/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Hội đồng, tiến hành họp xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho số phạm nhân nêu trên. Hội đồng xét giảm gồm 03 Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phó Chánh án làm Chủ tọa phiên họp cùng với sự tham gia của đồng chí Triệu Văn Tiếp – Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Hội đồng xét giảm đã quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 04  phạm nhân; không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 01 phạm nhân (vì không đủ điều kiện). Các trường hợp được tha tù trước thời hạn có điều kiện đều là những phạm nhân có đủ điều kiện để được xét giảm theo quy định của pháp luật về thời gian chấp hành án, tích cực học tập, lao động cải tạo, không vi phạm nội quy của Trại giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt. Hồ sơ được Hội đồng xem xét chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật./.

Dương Thị Mai Hạnh – P8

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên.

10 Tháng Sáu, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 31/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Tham gia buổi làm việc, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Duy- Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí trong đoàn kiểm sát trực tiếp. Đại diện Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Kiên Cường- Giám thị Trại tạm giam, các đồng chí Phó giám thị cùng các đồng chí đội trưởng chuyên môn.

Trước đó, trong các ngày từ ngày 27/5/2019 đến ngày 30/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra các loại sổ theo dõi, hồ sơ tài liệu, kiểm danh, kiểm diện buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng giam người bị kết án tử hình, buồng phạm nhân và nơi lao động sản xuất của phạm nhân; gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam.

Thông qua công tác kiểm sát nhận thấy: Trong thời điểm kiểm sát (từ ngày 15/10/2018 đến ngày 30/4/2019), Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam; Các chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Qua kiểm sát trực tiếp thấy số lượng người bị tạm giữ, tạm giam tăng đột biến, trại tạm giam chưa đáp ứng được yêu cầu giam giữ về chế độ chỗ nằm tối thiểu cho người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định tại khoản 4 điều 27 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Kiên Cường- Giám thị Trại tạm giam đã tiếp thu toàn bộ nội dung Viện kiểm sát đã nêu trong bản dự thảo kết luận; trong thời gian tới sẽ chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn thiếu sót, tồn tại. Đồng chí cũng khẳng định việc kiểm sát trực tiếp là rất cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và giáo dục người chấp hành án phạt tù./.

Dương Thị Mai Hạnh – Phòng 8

 

PHIÊN HỌP XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ CHO CÁC PHẠM NHÂN CẢI TẠO TỐT TẠI TRẠI GIAM PHÚ SƠN 4 –BỘ CÔNG AN

16 Tháng Năm, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội,  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát, thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30/4/2019  đối với 646 phạm nhân cải tạo tiến bộ tại Trại giam Phú Sơn 4 – Bộ Công an.

Ngày 9/5/2019,  Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Hội đồng, tiến hành họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho số phạm nhân nêu trên. Hội đồng xét giảm gồm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Chánh án Nguyễn Văn Chung làm Chủ tọa phiên họp cùng với sự tham gia của Đ/c Triệu Văn Tiếp – Kiểm sát viên trung cấp- Trưởng phòng KS tạm giữ, tạm giam và THA hình sự;

Hội đồng xét giảm đã quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 642 phạm nhân; Các trường hợp được Hội đồng quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều là những phạm nhân có đủ điều kiện để được xét giảm theo quy định của pháp luật về thời gian chấp hành án, tích cực học tập, lao động cải tạo, không vi phạm nội quy của Trại giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt. Hồ sơ xét giảm án đã được Hội đồng xem xét chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. Kết quả xét họp: Hội đồng không chấp nhận 03 trường hợp vì không đủ điều kiện, không xét giảm 01 trường hợp do đến ngày xét giảm đã hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Đây là niềm khích lệ, động viên to lớn đối với mỗi phạm nhân đang thụ án quyết tâm thi đua, cải tạo thật tốt để sớm trở về với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Dương Thị Mai Hạnh – P8

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ VÀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN TẠI TRẠI TẠM GIAM CÔNG AN TỈNH THÁI NGUYÊN

26 Tháng Tư, 2019 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Chiều ngày 25/4/2019, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt 30/4/2019  cho 28 phạm nhân cải tạo tiến bộ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lý Văn Huấn – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Lê Hồng Khánh – Trường phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi  hành án hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đại diện Phòng PV 01, Phòng PC 10 Công an tỉnh Thái Nguyên, Ban Giám thị cùng các cán bộ, chiến sỹ công tác tại Trại tạm giam công an tỉnh Thái Nguyên và 83 phạm nhân đang cải tạo tại Phân trại quản lý phạm nhân.

Trong đợt xét giảm này, 28 phạm nhân cải tạo tiến bộ đã được Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, Trong đó, 02 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án còn lại.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Giám thị Trại tạm giam công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn, hối cải. Đây cũng là kết quả của công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ phạm nhân của Trại tạm giam, kết quả của công tác phối hợp giữa cơ quan Công an – Viện Kiểm sát – Tòa án.

Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án  và tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt 30/4/2019 đã tạo không khí phấn khởi, là niềm động viên, khích lệ to lớn đối với các phạm nhân quyết tâm thi đua, cải tạo thật tốt để sớm trở về với cộng đồng, trở thành con người có ích cho xã hội.

Dương Thị Mai Hạnh – P8

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

1 Tháng Tư, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019; Chương trình công tác của Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự năm 2019; công văn số 610/VKSNDTC- V8 ngày 22/2/2019 của VKSND Tối cao về việc sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Ngày 22/3/2019 VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được sau 01 năm thực hiện Luật tạm giữ, tạm giam; những tồn tại hạn chế, khó khăn bất cập trong việc thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Tại điểm cầu Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Bùi Lê Sính- Phó vụ trưởng Vụ KS tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự VKSND Tối cao (Vụ 8) dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Dương Văn Duy- Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên- chủ trì hội nghị; các đồng chí Kiểm sát viên Vụ 8- Viện KSND Tối cao; Lãnh đạo, KSV Phòng 8; Lãnh đạo các phòng 1, Phòng 2, Phòng 7, đ/c Chánh thanh tra, đ/c Chánh văn phòng tổng hợp. Tại 9 điểm cầu VKS cấp huyện gồm các đồng chí Lãnh đạo viện và toàn thể cán bộ, KSV của đơn vị.

Hội nghị được nghe đồng chí Triệu Văn Tiếp- Trưởng phòng 8 trình bày báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Phần thảo luận có 05 ý kiến tham luận của  Phòng 8, VKS Phổ Yên, VKS Phú Lương, VKS Đồng Hỷ, VKS thành phố Thái Nguyên. Các ý kiến tham luận, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được sau 01 năm thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, thông qua công tác thực tiễn đã nêu lên một số khó khăn vướng mắc như: Luật chưa quy định cụ thể thời gian lập danh chỉ bản của người bị tạm giữ, tạm giam; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam quy định về việc xử lý đối với người bị tạm giữ, tạm giam vi phạm nội quy của cơ sở giam, giữ, tuy nhiên đa số các nhà tạm giữ của Công an cấp huyện chưa có buồng kỷ luật gây khó khăn cho nhà tạm giữ trong quá trình thực hiện chế độ quản lý giam giữ; theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam thì người đang chờ chấp hành án phạt tù được phân loại riêng, trong khi đó hầu hết các nhà Tạm giữ của công an cấp huyện không có buồng giam người đang chờ chấp hành án phạt tù… Tại hội nghị đại điện lãnh đạo Vụ 8 và lãnh đạo Phòng 8 đã giải đáp các khó khăn, vướng mắc qua 01 năm thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị để tổng hợp chung báo cáo Lãnh đạo Viện KSND Tối cao chỉ đạo.

Kết thúc hội nghị đồng chí Dương Văn Duy- Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt một số nội dung yêu cầu các VKS cấp huyện áp dụng và tổ chức thực hiện tốt Luật thi hành tạm giữ, tạm giam nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu công tác chung của toàn ngành./.

 

                                                           Dương Thị Mai Hạnh – Phòng 8

 

VKSND tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên

20 Tháng Ba, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 07/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Tham gia buổi làm việc, về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Duy- Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí trong đoàn kiểm sát trực tiếp. Về phía Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Đặng Kiên Cường- Giám thị Trại tạm giam, các đồng chí Phó giám thị cùng các đồng chí đội trưởng chuyên môn.

Trước đó, trong các ngày từ ngày 25/2/2019 đến ngày 01/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra các loại sổ theo dõi, hồ sơ tài liệu, điểm danh, kiểm diện buồng tạm giữ, buồng tạm giam, buồng giam người bị kết án tử hình, buồng phạm nhân và nơi lao động sản xuất của phạm nhân; gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam.

Thông qua công tác kiểm sát nhận thấy: Trong thời điểm kiểm sát (từ 15/10/2018  đến ngày 31/1/2019), Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam; Các chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ ra thiếu sót, tồn tại cần khắc phục như: Chưa thực hiện đầy đủ triệt để, đúng quy định về chế độ quản lý đối với người bị tạm giữ, tạm giam (khoản 1 điều 19 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam).

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Kiên Cường- Giám thị Trại tạm giam đã tiếp thu toàn bộ nội dung viện kiểm sát đã nêu trong bản dự thảo kết luận; trong thời gian tới sẽ chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm khắc phục những thiếu sót, tồn tại. Đồng chí cũng khẳng định việc kiểm sát trực tiếp rất cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác công tác quản lý, người bị tạm giữ, tạm giam và giáo dục người chấp hành án phạt tù./.

Dương Thị Mai Hạnh – Phòng 8

 

PHIÊN HỌP XÉT GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ ĐỢT TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ HỢI NĂM 2019

15 Tháng Hai, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội,  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm sát, thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đối với 1.326 phạm nhân cải tạo tiến bộ tại Trại giam Phú Sơn 4 – Bộ Công an.

Ngày 29/01/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Hội đồng, tiến hành họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho số phạm nhân nêu trên. Hội đồng xét giảm gồm 03 Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Phó chánh án làm Chủ tọa phiên họp cùng với sự tham gia của Đ/c Triệu Văn Tiếp – Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Hội đồng xét giảm đã quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 1.324 phạm nhân; Các trường hợp được Hội đồng quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều là những phạm nhân có đủ điều kiện để được xét giảm theo quy định của pháp luật về thời gian chấp hành án, tích cực học tập, lao động cải tạo, không vi phạm nội quy của Trại giam và được xếp loại cải tạo khá, tốt. Hồ sơ xét giảm án đã được Hội đồng xem xét chặt chẽ, đúng thủ tục theo quy định của pháp luật.

Các phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù sẽ được thực hiện ngay các thủ tục tha hết án để kịp về đoàn tụ với gia đình đúng dịp tết Nguyên đán năm nay. Đây là niềm khích lệ, động viên to lớn đối với mỗi phạm nhân còn đang thụ án quyết tâm thi đua, cải tạo thật tốt để sớm trở về với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Dương Thị Mai Hạnh – P8

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH GIẢM THỜI HẠN CHÂP HÀNH ÁN PHẠT TÙ CHO PHẠM NHÂN ĐỢT TẾT NGUYÊN ĐÁN KỲ HỢI 2019

23 Tháng Một, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày  14 tháng 1 năm 2019, Trại tạm giam  Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành tổ chức Lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 28 phạm nhân đợt tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham dự buổi lễ công bố có đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh cùng Lãnh đạo Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

40

Đ/c Dương Văn Duy – Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên trao QĐ giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân

Đợt xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù  nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 cho 28 phạm nhân tại trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên đã thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với những người bị kết án biết ăn năn, hổi cải, nhận rõ được sai lầm, thi đua cải tạo tốt và có đủ điều kiện được xét giảm theo quy định của pháp luật; đồng thời cũng ghi nhận sự công tâm, khách quan của các đơn vị Trại tạm giam, Viện kiểm sát, Tòa án và Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên..

Dương Thị Mai Hạnh – P8