Tag Archives: Đỗ Thị Ánh Vân

HỘI NGHỊ: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

3 Tháng Một, 2020 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Hướng dẫn số: 26-HD/ĐUK, ngày 22/11/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019. Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 30/12/2019 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng uỷ cùng toàn thể 76 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

185

Đ/c Phùng Đức Tiến- Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; báo cáo kiểm điểm tập thể ban chấp hành. Trong năm Đảng bộ đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 123-KH/ĐUK ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng Kế hoạch của Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên để tổ chức thực hiện. Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”….và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

186

Đ/c Đỗ Thị Ánh Vân- Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát được nâng lên. Năm 2019, ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên xác định phương châm hành động: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả“Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao” là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất;nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác” là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu bám sát chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Toàn Ngành đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt đạt 92,7% (vượt chỉ tiêu 2,7%); Tỷ lệ án giải quyết án của VKS đạt 100%; Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt trên 100%;  Không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; án trả hồ sơ để điều tra bổ sung chiếm tỷ lệ 0,9%; Tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm hình  sự  được cấp phúc thẩm chấp nhận đạt: 100% (vượt chỉ tiêu 15%).

Đã chủ trì xác định được 13 vụ án trọng điểm, phối hợp Toà án đưa ra xét xử lưu động 15 vụ, tổ chức 58 phiên toà rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên toà.

Triển khai 04 cuộc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đã ban hành 04 bản kiến nghị đối với CQĐT; 02 kiến nghị đối với Tòa án và 03 bản kiến nghị phòng ngừa phòng ngừa; 8 bản thông báo rút kinh nghiệm.

Đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm, đã ban hành 08 Kháng nghị phúc thẩm, 03 Kiến nghị, 35 thông báo rút kinh nghiệm.

Kiểm sát chặt chẽ việc chuyển giao bản án, quyết định, ra quyết định THA của cơ quan THAHS, THADS, triển khai 18 cuộc trực tiếp kiểm sát và 04 cuộc kiểm sát đột xuất việc tuân theo pháp luật trong công tác THAHS, THADS, ban hành 22 Kiến nghị, 22 Kết luận được chấp nhận; kiểm sát hồ sơ và tham gia Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 2.948 phạm nhân và 38 phạm nhân tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiểm sát chặt chẽ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Ngành kiểm sát.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai phân bổ kinh phí hoạt động của toàn ngành, thực hiện tốt quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện nghiêm túc quy chế về thông tin báo cáo, thống kê trong ngành, thực hiện tốt quy định về thống kê nghiệp vụ, thống kê hình sự liên ngành.Tổ chức 08 Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác do các phòng nghiệp vụ VKS tỉnh xây dựng; Hội nghị giao ban tuần, tháng của VKS hai cấp. Duy trì, hệ thống truyền hình trực tuyến đến VKS cấp huyện, đã thực hiện 56 phiên họp trực tuyến từ VKSND tối cao, VKSND tỉnh đến VKSND cấp huyện, đạt chất lượng tốt. Tăng cường viết 365 tin, bài phản ánh hoạt động của Ngành.

Duy trì, quản lý hệ thống truyền hình trực tuyến đến VKS cấp huyện. Triển khai việc thực hiện phần mềm quản lý án hình sự tập trung tại VKS 2 cấp, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, quản lý chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện.

Công tác thi đua khen thưởng: Đảng ủy đã chỉ đạo duy trì có nề nếp các phong trào thi đua: Đã hưởng ứng các phong trào thi đua do VKSND tối cao và địa phương phát động “thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020)”  thực hiện cuộc vận động “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thường trực Tỉnh ủy phát động, toàn ngành đã vận động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp 01 ngày lương, tổng trị giá 30.000.000 đồng cùng các cơ quan trong khối Nội chính trao quà cho các hộ nghèo tại huyện Võ Nhai nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2019 và phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phát động 2 phong trào thi đua ngắn hạn nhằm động viên tinh thần lao động của cán bộ, đảng viên tạo đà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019, đã có 26 cá nhân và 8 tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen; Viện trưởng VKSND tỉnh quyết định tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác.

187

Đ/c Trần Thị Thanh Thủy- Phó trưởng Ban Tổ chức- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao giấy khen và chúc mừng các đ/c Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đánh giá chung: Năm 2019 Đảng bộ VKSND Tỉnh Thái Nguyên đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 92,7%; tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 100%; không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt trên 100%; tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm, kiến nghị trong hình sự, dân sự, hành chính được nâng lên về chất lượng. Án kháng nghị hình sự được cấp phúc thẩm chấp nhận đạt tỷ lệ 100%; không có án VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; Các chỉ tiêu án điểm; tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm đều vượt chỉ tiêu của ngành; công tác quản lý chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả. Thực hiện đạt và vượt 77/80 chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, trong đó đạt và vượt 21/21chỉ tiêu Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát.

Tổng kết phong trào thi đua: Đã có 05 tập thể lao động xuất sắc, 03 tập thể được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen, 16 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở…VKSND tỉnh được công nhận Tập thể lao động xuất sắc được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh  phát biểu chỉ đạo Hội nghị và các ý kiến tham gia thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thống nhất thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2019.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của tập thể và cá nhân Đảng ủy VKSND tỉnh quyết định khen thưởng 02 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 15 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Đề nghị Đảng ủy Khối xét công nhận Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

                                                                              Đỗ Thị Ánh Vân

                                                                Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII) và các Hướng dẫn, kế hoạch của Đảng bộ cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XII.

27 Tháng Mười Một, 2019 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

 

Thực hiện Kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy khối về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và các Hướng dẫn, kế hoạch của Đảng bộ cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XII.

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và các Hướng dẫn, kế hoạch của Đảng bộ cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XII.

Thành phần tham dự hội:  Toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ gồm: 75 đồng chí/80 đồng chí.

Hội nghị diễn ra trong ½ ngày, do đồng chí Bí thư Đảng ủy, trực tiếp truyền đạt các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp như: Chỉ thị 35 của Bộ chính trị; hướng dẫn số 26 của Ban tổ chức trung ương; kế hoạch 146 và hướng dẫn 03 của tỉnh ủy Thái Nguyên; hướng dẫn số 25 ngày 13/11/2019 của Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt các trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận gồm:

 – Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Vềđịnh hướng hoàn thiện thế chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.

– Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”.

          – Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

         – Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”.

         – Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”.

         – Quy định số 205-QD/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.

         – Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”.

    – Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đối mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới” và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XII.

                                                                                            Đỗ Thị Ánh Vân

 

HỘI NGHỊ Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII

23 Tháng Bảy, 2019 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên. Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 17/7/2019 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tổng kết Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Mai Thị Nhài, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng uỷ cùng toàn thể 72 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cao tổng kết Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Trong 6 tháng đầu năm 2019 Đảng bộ đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát được nâng lên.

Năm 2019, ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xác định phương châm hành động: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, “Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao” là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất; nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác” là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu và trọng tâm bám sát chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo toàn Ngành đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 90,7%; Tỷ lệ án giải quyết án của VKS đạt 99,9%; Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%;  Không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; án trả hồ sơ để điều tra bổ sung chiếm tỷ lệ 1,6%; Tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm dân  sự, hành chính được cấp phúc thẩm chấp nhận đạt 100% (vượt chỉ tiêu 15%).

Đã chủ trì phối hợp Liên ngành chủ trì xác định được 7 vụ án trọng điểm, phối hợp Toà án đưa ra xét xử lưu động và tổ chức xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp 27 vụ để nâng cao chất lượng xét xử của Kiểm sát viên tại phiên toà.

Đã xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ về hình sự và Dân sự đảm bảo có chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành và tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn Ngành được Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao đánh giá cao.

Thông qua công tác Kiểm sát hoạt động tư pháp đã ban hành 04 kháng nghị, 15 kiến nghị, 12  bản kết luận kiến nghị đối với Cơ quan điều tra, Tòa án, cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm,được chấp nhận.

Công tác quản lý chỉ đạo điều hành đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao, các phòng nghiệp vụ đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đối với cấp huyện, công tác nghiên cứu trả lời thỉnh thị được thực hiện đúng thời hạn, có chất lượng.., đã ban hành 25 văn bản hướng dẫn và thông báo rút kinh nghiệm trong công tác đối với VKS cấp huyện.

Bên cạnh đó Đảng ủy đã quan tâm duy trì có nề nếp các phong trào thi đua: Đã hưởng ứng các phong trào thi đua dài ngày do VKSND tối cao và địa phương phát động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 59 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân. VKS tỉnh đã phát động 2 phong trào thi đua ngắn hạn, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội kế hoạch 5 năm (2016 -2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020); Thực hiện cuộc vận động “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thường trực Tỉnh ủy phát động, toàn ngành đã vận động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp 01 ngày lương, tổng trị giá 30.000.000 đồng cùng các cơ quan trong khối Nội chính trao quà cho các hộ nghèo tại huyện Võ Nhai nhân dịp Tết Mậu Tuất 2019. Sơ kết 02 phong trào“Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020) và Phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, đã tiến hành sơ, tổng kết các phong trào thi đua do VKSND tối cao và VKSND tỉnh phát động, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua đó đã động viên được cán bộ, Đảng viên hăng say công tác góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn 6 tháng đầu năm 2019, có 7 tập thể và 22 cá nhân đề nghị được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, 04 tập thể và 15 cá nhân được tặng Giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Mai Thị Nhài, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị và các ý kiến tham gia thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thống nhất thông qua báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu  năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Để triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nguyết quyết của Đảng cấp trên Hội nghị đã Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và Triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 123-KH/ĐUK ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng Kế hoạch của Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên để tổ chức thực hiện.

Triển khai các Kết luận số 49- KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

Kết luận số 50- KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Kết luận số 51- KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Kết luận số 52- KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến toàn thể Đảng bộ.

Một số hình ảnh hội nghị

85 84 83

                                                                              Đỗ Thị Ánh Vân

                                                                Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII) và Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 03/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

12 Tháng Tư, 2019 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

 

Thực hiện Kế hoạch số 110-KH/ĐUK, ngày 11/3/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII  và Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 03/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, năm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 – 2025”.

Ngày 9 tháng 4 năm 2019, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII  và Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 03/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, năm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 – 2025”.

Thành phần tham dự hội:  Toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ gồm: 73 đồng chí/77 đồng chí. Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt các 03 Nghị quyết, 03 Chỉ thị, 01 Quy định, 01 Kết luận và 01 Đề án cụ thể: Nghị quyết số 35 – NQ/TW ngày 22/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 37 – NQ/TW ngày 24/12/2018 “Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”; Nghị quyết số 39 – NQ/TW ngày 15/01/2019 “Về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế”; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 28 -CT/TW ngày 21/01/2019 “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị số 30 -CT/TW ngày 22/01/2019 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”; Quy định số 11-QiĐ/TW ngày 18/02/2019 “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Kết luận số 44- KL/W ngày 22/01/2019 “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 03/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, năm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 – 2025”.

Trên cơ sở kết quả học tập, Đảng bộ đã thảo luận và thông qua Chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết.

                                                                                            Đỗ Thị Ánh Vân

Hội nghị tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2018

3 Tháng Một, 2019 Bài viết nổi bật, Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Hướng dẫn số: 16-HD/ĐUK, ngày 19/11/2018 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018. Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 28/12/2018, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.

8

Toàn cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy- Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy cùng toàn thể 75 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

9

Đ/c Hoàng Văn Tiến, Đảng ủy viên, Phó viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Văn Tiến, Đảng ủy viên, Phó viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018. Trong năm Đảng bộ đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát được nâng lên. Năm 2018, ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên xác định phương châm hành động: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” bám sát chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Toàn Ngành đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 91,1% (vượt chỉ tiêu 1,1%);  Án CQĐT kết thúc điều tra đạt: 85,3%; Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%; Án VKS truy tố đạt 100%; Không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội. Tòa án trả hồ sơ VKS: 1,2%. Không có án VKS trả hồ sơ cơ quan điều tra. Án kháng nghị phúc thẩm dân sự, hành chính được cấp phúc thẩm chấp nhận đạt tỷ lệ : 100% (vượt chỉ tiêu 15%).

Đã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKS cấp huyện (ban hành 02 văn bản hướng dẫn; 04 Yêu cầu VKS cấp huyện kiểm tra lại Cáo trạng; 15 bản thông báo rút kinh nghiệm). Duy trì nghiêm túc chế độ giao ban nội bộ hàng tuần, tháng, quý và giao ban liên ngành giữa cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và cơ quan Thi hành án Dân sự (quý/1 lần). Chủ trì xác định được 13 vụ án trọng điểm, phối hợp Toà án đưa ra xét xử lưu động 13 vụ, tổ chức 40 phiên toà rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên tại phiên toà.

Triển khai 04 cuộc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đã ban hành 04 bản kiến nghị đối với CQĐT và 02 bản kiến nghị phòng ngừa phòng ngừa đối với các cơ quan hữu quan.

Năm 2018 Ngành kiểm sát xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.VKS hai cấp đã tăng cường kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm vì vậy, không có án hủy do có trách nhiệm của VKS, đã ban hành 06 Kháng nghị phúc thẩm, 09 báo cáo đề nghị kháng nghị, 04 Kiến nghị. Kiểm sát chặt chẽ việc chuyển giao bản án, quyết định, ra quyết định THA của cơ quan THAHS, THADS, triển khai 12 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác THAHS, THADS, ban hành 03 Kháng nghị; 13 Kiến nghị, 12 Kết luận được chấp nhận; kiểm sát hồ sơ và tham gia Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 2.876 phạm nhân và 28 phạm nhân tha tù trước thời hạn có điều kiện; kiểm sát chặt chẽ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Ngành, triển khai trực tiếp kiểm sát 01 cuộc đối với Cơ quan điều tra cùng cấp, ban hành 01 Kết luận.

Đã xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ về hình sự và Dân sự đảm bảo có chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành và tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn Ngành được Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao đánh giá cao.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai phân bổ kinh phí hoạt động của toàn ngành, thực hiện tốt quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện nghiêm túc quy chế về thông tin báo cáo, thống kê trong ngành, thực hiện tốt quy định về thống kê nghiệp vụ, thống kê hình sự liên ngành.Tổ chức 08 Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác do các phòng nghiệp vụ VKS tỉnh xây dựng; Hội nghị giao ban tuần, tháng của VKS hai cấp. Duy trì, hệ thống truyền hình trực tuyến đến VKS cấp huyện, đã thực hiện 56 phiên họp trực tuyến từ VKSND tối cao, VKSND tỉnh đến VKSND cấp huyện, đạt chất lượng tốt. Tăng cường viết 365 tin, bài phản ánh hoạt động của ngành.

Công tác quản lý chỉ đạo điều hành đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao, các phòng nghiệp vụ đã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đối với cấp huyện, công tác nghiên cứu trả lời thỉnh thị được thực hiện đúng thời hạn, có chất lượng.

Đảng ủy đã chỉ đạo duy trì có nề nếp các phong trào thi đua: Đã hưởng ứng các phong trào thi đua do VKSND tối cao và địa phương phát động “thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020)” và phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phát động 2 phong trào thi đua ngắn hạn nhằm động viên tinh thần lao động của cán bộ, đảng viên tạo đà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018, thực hiện tổng kết phong trào thi đua năm 2018 theo đúng quy định. Tiếp tục hỗ trợ xã 02 xã Động Đạt của huyện Phú Lương và Phú Xuyên của huyện Đại Từ hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch đã ký kết; thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2018)  Thực hiện cuộc vận động “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thường trực Tỉnh ủy phát động, toàn ngành đã đóng góp được tổng số tiền 50.000.000 đồng cùng các cơ quan trong khối Nội chính trao quà cho các hộ nghèo ở xã Phương Giao, huyện Võ Nhai vào dịp Tết Mậu Tuất 2018; Nhận phụng dưỡng mẹ Việt nam anh hùng đến suốt đời với số tiền hàng năm tặng 01 sổ tiết kiệm trị giá 6 triệu đồng. Đã có 07 tập thể và 06 cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen 13 lượt tập thể và 35 cá nhân được tặng giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh.

Tổng kết năm 2018, Đảng bộ VKSND Tỉnh Thái Nguyên xác định đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương, triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Các chỉ tiêu công tác đều hoàn thành. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đã đề ra. Tổng kết công tác phong trào: Có 02 tập thể được đề nghị tặng cờ thi đua ngành và 05 cá nhân được đề nghị tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, 7 tập thể, 47 cá nhân được tặng giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh, 05 Tập thể đạt Lao động xuất sắc; 05 Tập thể đạt Lao động tiên tiến.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị và 07 ý kiến tham gia thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thống nhất thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2018.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của tập thể và cá nhân Đảng ủy VKSND tỉnh quyết định khen thưởng 02 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 13 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Đề nghị Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Thái Nguyên công nhận Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

                                                                              TIN: Đỗ Thị Ánh Vân

ẢNH: TRẦN HÀ CHUNG

THÔNG BÁO Rút kinh nghiệm trong kiểm sát thi hành án hành chính

14 Tháng Chín, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị số: 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSNDTC về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện VKSND tối cao về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018” và Chương trình công tác năm 2018 của Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự VKSND tỉnh Thái Nguyên;

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hành chính (THAHC) và báo cáo của VKS cấp huyện trong 3 năm (2015 – 2017) theo yêu cầu của VKSND tối cao. Qua theo dõi công tác kiểm sát THAHC và căn cứ kết quả kiểm tra tại hai đơn vị VKS cấp huyện. Phòng 11, VKSND tỉnh đã tham mưu Lãnh đạo viện ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong kiểm sát thi hành án hành chính với những nội dung như sau:

  1. Về số liệu báo cáo

Một số đơn vị số liệu báo cáo, thống kê chưa chính xác, không đúng theo yêu cầu. Theo báo cáo VKSND Thành phố S trong 3 năm đã thụ lý kiểm sát 20 hồ sơ THAHC, kiểm tra thực tế xác định: 20 hồ sơ trên không thuộc diện phải lập hồ sơ kiểm sát THAHC mà chỉ lập hồ sơ kiểm sát THADS theo Quyết định thi hành án chủ động phần tài sản, án phí của Bản án, quyết định hành chính của Tòa án cấp huyện xét xử sơ thẩm (lý do Tòa án bác đơn yêu cầu khởi kiện của đương sự).

Tại VKSND thành phố T, theo báo cáo số liệu THAHC 3 năm đã thụ lý 16 hồ sơ kiểm sát THAHC, kiểm tra thực tế xác định: Chỉ có 03/16 hồ sơ thuộc diện phải lập hồ sơ kiểm sát THAHC, còn lại 13 hồ sơ chỉ kiểm sát THADS theo Quyết định thi hành án chủ động phần tài sản, án phí của Bản án, quyết định hành chính của Tòa án cấp huyện xét xử sơ thẩm (lý do Tòa án bác đơn yêu cầu khởi kiện của đương sự).

  1. Kết quả công tác kiểm sát

Trong 03 hồ sơ thuộc diện phải lập hồ sơ kiểm sát THAHC, VKSND thành phố T chưa thực hiện công tác kiểm sát THAHC theo quy định của pháp luật mà chỉ lập hồ sơ kiểm sát THADS đối với 16 Quyết định thi hành án chủ động phần tài sản, án phí của Bản án, quyết định hành chính của Tòa án cấp huyện xét xử sơ thẩm.

Ví dụ: Bản án số 10/HCST ngày 23/12/2015 của TAND thành phố T; Bản án số 07/HCPT ngày 24/ 6/2016 của TAND tỉnh T Quyết định: Chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của Ông Nguyễn Xuân Chiến và bà Dương Thị Huyền, trú tại: Xóm Nam Thái, Xã Tân Cương, thành phố T:

Quyết định: Hủy một phần Quyết định số 3180/QĐ-UBND Ngày 25/3/2014 của UBND thành phố T, đối với phần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa 1862, tờ bản đồ số 07, diện tích 100m2 đất ONT, 1258 m2 đất LNK và thửa 298 tờ bản đồ 07 diện tích 95 m2 đất HNK cho ông Nguyễn Đức Hoàng.

Hủy một phần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 177983, do UBND thành phố T cấp 25/3/2014, mang tên Nguyễn Đức Hoàng đối với thửa 1862, tờ bản đồ 07 diện tích 1358m2.

Hủy một phần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 177984, do UBND thành phố T cấp 25/3/2014, mang tên Nguyễn Đức Hoàng đối với thửa 289 tờ bản đồ 07 diện tích 95m2.

Ngoài ra bản án còn tuyên buộc Nguyễn Đức Hoàng nộp án phí hành chính phúc thẩm.

Trong trường hợp trên người phải thi hành án hành chính: Là UBND thành phố T, VKS phải thụ lý và lập hồ sơ kiểm sát THAHC theo quy định và công tác kiểm sát thi hành án hành chính được bắt đầu ngay sau khi hết thời hạn tự nguyện thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 71/2016/NĐ – CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án quy định: “1. Người phải thi hành án có trách nhiệm thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 311 Luật tố tụng hành chính.

  1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án quy định tại khoản 2 Điều 311 Luật tố tụng hành chính, cơ quan phải thi hành án phải thông báo bằng văn bản tình hình, kết quả thi hành án cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp”.

Tuy nhiên kể từ ngày Bản án có hiệu lực thi hành 24/6/2016 cho đến ngày kiểm tra (ngày 20/8/2018), VKSND thành phố T mới chỉ thực hiện kiểm sát việc thi hành phần án phí (quyết định thi hành án chủ động) theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 311 Luật tố tụng hành chính năm 2015 về Thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Điểm h Khoản 1 Điều 311 Luật tố tụng hành chính quy định: “1. Việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính quy định tại Điều 309 Luật này được thực hiện như sau:

  1. h) Quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Tòa án được thi hành theo quy định của pháp luật về THA dân sự”.

Bên cạnh đó còn nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án hành chính thuộc thẩm quyền của VKS theo quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1, Điều 311 và Điều 315 Luật tố tụng hành chính năm 2015 về Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Khi người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án, không thực hiện việc thông báo kết quả thi hành án… VKS chưa kiểm sát được nội dung này và chưa thực hiện được công tác kiểm sát THAHC theo quy định.

Điểm b khoản 2 Điều 311 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định: “2. Thời hạn tự nguyện thi hành án được xác định như sau:

  1. b) Người phải thi hành án phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án quy định tại các điểm a,b,c,d và đ khoản 1 Điều này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án”.

Điều 315. Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định:Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án bảo đảm việc thi hành bản án, quyết định kịp thời, đầy đủ, đúng Pháp Luật.

Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thi hành án hành chính và cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức phải chấp hành bản án, quyết định của Tòa án để có biện pháp tổ chức thi hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Tòa án”.

Để thống nhất về nhận thức và áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát THAHC trong toàn tỉnh, theo quy định tại Điều 23 Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC-V11 ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính. Khi thực hiện công tác kiểm sát THA hành chính cần kiểm sát những nội dung sau:

  1. Đối với Quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Tòa án được thi hành theo quy định của pháp luật về THA dân sự theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 311 Luật tố tụng hành chính. Khi kiểm sát nội dung này, VKSND có nhiệm vụ, quyền hạn như kiểm sát việc thi hành án, quyết định dân sự quy định tại Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.
  2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính theo quy định tại Điều 311 Luật tố tụng hành chính năm 2015.
  3. Kiểm sát việc Tòa án ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; quyết định đôn đốc thi hành án hành chính của Cơ quan THADS và trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc của Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án theo quy định tại Điều 312 Luật tố tụng hành chính năm 2015.
  4. Khi tiếp nhận Quyết định thi hành án dân sự của bản án hành chính (theo điểm h, khoản 1, Điều 311 Luật tố tụng hành chính) do Chi cục Thi hành án dân sự chuyển đến, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát THA dân sự ngoài việc thực hiện chức năng Kiểm sát THADS còn phải nghiên cứu phần Quyết định của bản án về hành chính nếu thuộc trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1, Điều 311 Luật tố tụng hành chính thì phải thụ lý và lập hồ sơ kiểm sát THAHC theo quy định.

Sau xét xử đối với những bản án, quyết định của Tòa án về hành chính (thuộc trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1, Điều 311 Luật tố tụng hành chính), khi nhận được bản án Kiểm sát viên phải photo bản án chuyển cho bộ phận Kiểm sát THADS để thực hiện chức năng kiểm sát THAHC theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát viên khi được phân công kiểm sát THA hành chính, phải thực hiện chức năng kiểm sát Cơ quan thi hành án dân sự trong viêc thực hiện chức năng nhiêm vụ theo Điều 14 Nghị định số 71/2016/ NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án, theo dõi việc thi hành án hành chính, quyết định buộc thi hành án hành chính.

                         Đỗ Thị Ánh Vân – Phòng 11 VKSND Tỉnh Thái Nguyên

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

20 Tháng Bảy, 2018 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 11/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7); Kế hoạch số: 51 -KH/ĐU, ngày 02/7/2018 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên về việc Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và công văn số 657-CV/ĐUK ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày. Thành phần: Toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ.

– Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII: Đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết Trung ương số 27, 28; Đồng chí Lý Văn Huấn, Phó viện trưởng, Đảng ủy viên, báo cáo viên của Đảng bộ Khối trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Trung ương số 26. Tổng số cán bộ, Đảng viên là 75 đồng chí. Tham dự hội nghị học tập Nghị quyết có: 73 đồng chí/75 đồng chí, đạt 97,3%. Toàn thể cán bộ, Đảng viên dự học tập nghiêm túc có chất lượng. Đảng bộ đã thảo luận và thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII theo quy định.

– Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018: Dự hội nghị có đồng chí Mai Thị Nhài, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, Chủ trì hội nghị: đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị nghe Đồng chí Hoàng Văn Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó viện trưởng trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ. Tại Hội nghị đã thảo luận đánh giá những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Đảng ủy đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đồng thời thảo luận và thông qua Nghị quyết lãnh đạo công tác của Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị đồng chí Mai Thị Nhài, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn đã đạt được mặc dù trong thời gian qua Đảng bộ đã gặp những khó khăn nhất định về công tác nhân sự, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ cần có những giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại phấn đấu năm 2018 Đảng bộ VKSND tỉnh được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Một số hình ảnh hội nghị

sk666

sk 66

sk 6

                                                                                            Đỗ Thị Ánh Vân

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG

20 Tháng Tư, 2018 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK, ngày 28/02/2018 của BTV Đảng ủy Khối về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng. Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 17/4/2018 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 -2020 và triển khai giải pháp thực hiện đến cuối nhiệm kỳ.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành cùng toàn thể 75 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Thay mặt Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Văn Tiến, Đảng ủy viên đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; đồng chí Lý Văn Huấn, Đảng ủy viên đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả bước đầu thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến tham gia thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thống nhất thông báo qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ đã đánh giá được những thuận lợi và khó khăn, kết quả đã đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Từ đó, Đảng bộ đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn, các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 -2020 đã đề ra.

 Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát được nâng lên. Ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên xác định phương châm hành động: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” bám sát chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo toàn Ngành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá:“Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, thực hiện tốt công tác kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự”, đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 91,5% (vượt chỉ tiêu 1,5%); Tỷ lệ án CQĐT kết thúc điều tra đạt: 84,3% (vượt chỉ tiêu 4,3%); Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt trên 99%; Tỷ lệ án VKS truy tố đạt 100%; Không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội. Tỷ lệ VKS trả hồ sơ cơ quan điều tra dưới 1%, Tòa án trả hồ sơ VKS: 1,04%.  Tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm dân sự, hành chính được cấp phúc thẩm chấp nhận đạt: 100% (vượt chỉ tiêu 15%).

Đã chủ trì phối hợp Liên ngành xác định được 34 vụ án trọng điểm, phối hợp Toà án đưa ra xét xử lưu động 35 vụ và tổ chức 106 phiên toà rút kinh nghiệm (hình sự: 60; dân sự, hành chính: 46) để nâng cao chất lượng xét xử của Kiểm sát viên tại phiên toà.

Đã xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ về hình sự và Dân sự, Hành chính, giam giữ cải tạo- thi hành án hình sự, thi hành án dân sự đảm bảo có chất lượng đáp ứng yêu cầu công tác của Ngành và tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn Ngành được Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao đánh giá cao.

Thông qua công tác Kiểm sát đã ban hành 56 kháng nghị (phúc thẩm hình sự: 20 vụ; phúc thẩm dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại: 30 vụ, báo cáo kháng nghị phúc thẩm: 04 vụ, báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm: 02 vụ), 65 kiến nghị, 121 bản kết luận kiến nghị đối với Cơ quan điều tra, Tòa án, Thi hành án Dân sự, thi hành án Hình sự, cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm,được chấp nhận.

Công tác quản lý chỉ đạo điều hành đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao. Tổng kết phong trào thi đua hàng năm đã có 5 tập thể được tặng cờ thi đua Ngành kiểm sát nhân dân, 03 tập thể lao động xuất sắc, 06 tập thể và 10 cá nhân được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND Tối cao, 20 cá nhân được tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở; năm 2015, 2017 VKSND tỉnh Thái Nguyên được tặng bằng khen, năm 2016 được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Viện trưởng VKSND tối cao. Trên cơ sở kết quả đã đạt được của tập thể và cá nhân Đảng bộ VKSND tỉnh hàng năm được Đảng ủy Khối công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015, 2016 và năm 2017 đạt Trong sạch vững mạnh.

Mốt số hình ảnh Hội nghị

DSC00705

DSC00712

DSC00714

DSC00720

                                                                  Đỗ Thị Ánh Vân

ĐẢNG BỘ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN – Tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

3 Tháng Tư, 2018 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW); Kế hoạch số 25-KH/ĐUK, ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 75-KH/ĐUK, ngày 01/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.    Đảng uỷ VKSND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 01/3/2018 đăng ký Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên năm 2018 và Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 06/3/2018 tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Ngay sau học tập các Chi bộ và đảng viên đã xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi Đảng ủy VKSND tỉnh. Đảng bộ đã tổng hợp báo cáo (theo mẫu số 03) gửi Đảng ủy Khối theo chỉ đạo.

Được sự nhất trí của đồng chí Bí thư Đảng ủy, sáng ngày 02/4/2018 Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy cùng toàn thể 76 đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) của Đảng bộ. Kết quả phong trào thi đua đã có 02 tập thể là Chi bộ II và Chi bộ VIII và 08 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy cơ sở quyết định khen thưởng. Đảng ủy đã quyết định lựa chọn Chi bộ II và đồng chí Dương Văn Thịnh, Đảng viên Chi bộ II đề nghị Đảng ủy Khối khen thưởng nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh Hội nghị

DSC00653

DSC00655

DSC00659

DSC00662

                                                                                            Đỗ Thị Ánh Vân

VKSND tỉnh Thái Nguyên Tổ chức Lễ kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

12 Tháng Ba, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Hòa chung không khí mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018, được sự quan tâm của Lãnh đạo viện, ngày 8/3 VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức buổi gặp kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1978 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đến dự có các đồng chí lãnh đạo viện: đồng chí Ngô Thanh Hải, Tỉnh ủy viên – Bí thư Ban cán sự Đảng ủy Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Trưởng phòng cùng toàn thể cán bộ nữ trong đơn vị.

Thay mặt Ban Nữ công, đồng chí Trưởng Ban Đỗ Thị Ánh Vân đã ôn lại những cột mốc đáng nhớ của phong trào phụ nữ vùng lên trên khắp thế giới cũng như chiến thắng của Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đồng thời tôn vinh những giá trị, truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Báo cáo về tình hình thực hiện phong trào Phụ nữ “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong năm qua. Thay mặt lãnh đạo viện đồng chí Ngô Thanh Hải- Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng đã ghi nhận những thành tích của chị em, tặng hoa và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ nữ .

          Một số hình ảnh trong lễ kỷ niệm

DSC00485 DSC00489 DSC00524 DSC00540

                                                                                                     Đỗ Thị Ánh Vân

Page 1 of 212