Tag Archives: định hóa

VKSND HUYỆN ĐỊNH HÓA KẾT HỢP KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ TRỰC TIẾP XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰTẠI 6 XÃ TRÊN ĐỊA BÀN

5 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án hình sự và thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 của Viện KSND huyện Định Hóa, trong các ngày 27, 29/5/2020 và ngày 01/6/2020, Đoàn kiểm sát trực tiếp của Viện KSND huyện Định Hóa đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và kết hợp xác minh các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự lần lượt tại 06 xã trên địa bàn huyện Định Hóa gồm: Bình Thành, Điềm Mặc, Thanh Định, Bảo Linh, Quy Kỳ, Tân Thịnh.

55

Đoàn kiểm sát làm việc với Ủy ban nhân dân xã Điềm Mặc

Sau khi đồng chí Bùi Đức Nghĩa – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Định Hóa (Trưởng đoàn kiểm sát) thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp về công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và kết hợp xác minh các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự tại các xã, Chủ tịch UBND các xã đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và kết hợp xác minh các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự tại địa phương.Đoàn kiểm sát đã  tiến hành nghiên cứu sổ, các báo cáo, văn bản tài liệu và hồ sơ.

Qua các buổi kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại các đơn vị UBND xã, Đoàn kiểm tra nhận thấy các đơn vị được kiểm tra đã quản lý tốt các đối tượng theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Định Hóa bàn giao, cụ thể: Công an xã đã tham mưu cho UBND thực hiện tốt các biện pháp nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ cho các bị án thực hiện tốt quá trình thi hành án của mình, hồ sơ được lập đúng theo quy trình, thủ tục, riêng biệt cho từng đối tượng bị án…Qua trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự hầu hết các trường hợp trên là án chưa có điều kiện thi hành do những người phải thi hành án: không có nghề nghiệp, làm mướn nhưng thu nhập không ổn định, hiện đã rời khỏi địa phương không rõ đi đâu làm gì; Về tài sản, người phải thi hành án: không có tài sản có giá trị để thi hành theo nội dung Bản án và Quyết định thi hành án, không ruộng đất sản xuất, sống phụ thuộc vào gia đình, người thân.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra các hồ sơ thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ, Đoàn kiểm sát đã phát hiện những vi phạm mang tính phổ biến ở cả 06 đơn vị UBND xã, cụ thể như: một số quyết định phân công người giám sát giáo dục đều ban hành trước thời điểm UBND xã nhận được hồ sơ từ cơ quan thi hành án dân sự huyện chuyển giao, vi phạm quy định điều 62, điều 63 Luật thi hành án hình sự 2010 hoặc bản tự kiểm điểm của bị án có vi phạm quy định khoản 4 điều 64 Luật thi hành án hình sự năm 2010 (hiện nay là khoản 6 điều 87 Luật thi hành án hình sự 2019).

Qua những thiếu sót nêu trên, Đoàn kiểm sát đã hướng dẫn cho các đơn vị UBND và Công an cấp xã cần theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án trên hồ sơ, sổ sách tốt hơn, nắm bắt các quy định của pháp luật về giám sát, giáo dục người bị án treo, cải tạo không giam giữ sâu sát hơn nhằm nâng cao công tác quản lý, đồng thời còn giúp cho các bị án nhận thức rõ nghĩa vụ của mình phải thực hiện, tránh trường hợp bị án coi thường pháp luật mà tái phạm vi phạm./.

                                       Bùi Thị Ngọc Mai – VKSND huyện Định Hóa

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA HOÀN THÀNH KIỂM SÁT TRỰC TIẾP TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỊNH HÓA

3 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa tiến hành Kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Hóa. Đoàn Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự do đồng chí Đinh Khánh Luyện – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật về việc chưa có điều kiện thi hành án trong công tác thi hành án dân sự từ ngày 16/4/2020 đến ngày 22/5/2020.

474

Đoàn kiểm sát trực tiếp làm việc tại Chi cục THADS huyện Định Hóa

 Trong thời gian tiến hành kiểm sát, Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan đến các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án nhận thấycông tác thi hành án dân sự thời gian qua cũng vẫn có một số tồn tại, hạn chế như: Việc xác minh điều kiện thi hành án đối với một số vụ việc vẫn còn chậm; Kết quả xác minh việc chưa có điều kiện thi hành chưa được gửi cho Ủy ban nhân dân xã nơi người phải thi hành án cư trú để niêm yết theo quy định; Trường hợp đã ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án nhưng không tiến hành xác minh tiếp theo quy định pháp luật; Nhiều hồ sơ còn chưa đánh dấu bút lục theo quy định pháp luật…Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu khắc phục những vi phạm nêu trên đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Hóa.

Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Hóa khắc phục những hạn chế, thiếu sót như đã nêu trên, đồng thời phát huy những ưu điểm đã đạt được để công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn huyện Định Hóa được thực hiện đúng quy định của pháp luật/./

  Bùi Thị Ngọc Mai – VKSND huyện Định Hóa

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

22 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, căn cứ Kế hoạch số 136-KH/HU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 20/5/2020, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, diễn ra Đại Hội đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa; đồng chí Đàm Tiến Niên – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Định Hóa đã đến tham dự hội nghị.

457

Đ/c Hoàng Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa và Đ/c Đàm Tiến Niên – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Định Hóa tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao và chấp hành tốt nội quy, quy chế của ngành Kiểm sát tại đơn vị công tác. Kết quả, trong nhiệm kỳ, không có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật và các quy chế của Ngành, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Định Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội biểu dương những kết quả mà Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh đó cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới 2020-2025, Chi bộ cần khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa.

458

Đ/c Hoàng Văn Sơn phát biểu, chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện trình đại hội XXIV Đảng bộ huyện Định Hóa. Đồng thời, Đảng viên trong chi bộ đã thảo luận và đưa ra các tham luận nhằm đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, đồng chí Trần Vũ Sơn – Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa tái đắc cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Đức Nghĩa – Phó viện trưởng VKSND huyện Định Hóa được bầu làm Phó bí thư Chi bộ. Đồng thời, Đại hội đã bầu ra 02 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

459

Bí thư và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Có thể nói, Đại hội Chi bộ VKSND huyện Định Hóa nhiệm kỳ 2020-2025  đã thành công tốt đẹp. Mong rằng Chi bộ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, mọi đảng viên Chi bộ sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm để thực hiện tốt hơn nữa mười chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”./.

Ảnh và bài: Phương Hoa

MỘT CHỮ “TÂM” VỚI NGHỀ KIỂM SÁT

21 Tháng Năm, 2020 Cuộc thi chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên

Có ai đó đã nói với tôi rằng: “Mỗi người đều có những lựa chọn nghề nghiệp riêng, có người theo nghề được xã hội trọng vọng, có người theo nghề ít nổi tiếng. Nhưng cho dù làm nghề gì, nếu thật sự có tâm thì sẽ thành công”. Thời điểm đó, chưa đi làm nên chẳng thể hiểu được hết chữ “tâm” được nhắc đến có ý nghĩa gì đối với tương lai và công việc của bản thân. Tới lúc đi làm rồi, có cơ hội được tiếp xúc với những “đàn anh”, “đàn chị” đi trước, những cán bộ có kinh nghiệm lâu năm, những cây đa, cây đề của ngành nghề mà mình đã lựa chọn mới thấy được chữ “tâm” là rộng lớn đến thế.

Thật vậy, khi được đứng trong đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân, bản thân tôi cũng tự nhủ rằng phải phấn đấu và nhiệt huyết, cống hiến hết mình khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Một cán bộ trẻ, mới nhận nhiệm vụ như tôi còn nhiệt huyết đến vậy thì những Kiểm sát viên đã cống hiến biết bao nhiêu thời gian, sức lực, tinh thần, trí tuệ để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo đúng lời Bác Hồ đã dạy cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Và đồng chí Trần Vũ Sơn – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là một người như vậy. Ở đồng chí Sơn, tôi thấy được chữ “tâm” với nghề không phải chỉ trong vấn đề chuyên môn nghiệp vụ mà đối với một người giữ chức vụ lãnh đạo nhiều năm, chữ “tâm” còn được thể hiện trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa.

447

Đ/c Trần Vũ Sơn (ở giữa hàng thứ nhất) cùng toàn thể cán bộ, công chức Viện KSND huyện Định Hóa

Không gì là tự dưng mà có, tất cả đều là do lựa chọn của bản thân. Nhưng đối với đồng chí Sơn, được công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân không chỉ là sự lựa chọn mà còn là một chữ “duyên” với nghề.Ngồi tâm sự câu chuyện bản thân khi quyết định theo ngành kiểm sát, đồng chí Sơn chia sẻ: “Thời đó gia đình khó khăn, tôi định không đi học chuyên nghiệp và muốn đi làm để giúp bố mẹ chăm lo gia đình. Nhưng mẹ tôi đã khuyến khích, động viên tôi cố gắng đi học, ra trường rồi về giúp đỡ bố mẹ cũng chưa muộn. Sau đó tôi thi đỗ vào trường Cao đẳng Kiểm sát (nay là trường Đại học kiểm sát Hà Nội) và là sinh viên khóa 6 của trường (từ năm 1989 đến năm 1993)”.Quá trình học tập tại trường Cao đẳng kiểm sát, đồng chí Sơn không chỉ tiếp thu được những kiến thức nghiệp vụ mà còn thấy đượcnhững tấm gương cán bộ ngành Kiểm sát đã cống hiến cả một đời, thấy được vai trò quan trọng của Viện kiểm sát nhân dân trong việc giữ vững tình hình an ninh chính trị của đất nước. Đâychính làlý do, là động lực, là tình yêu để đồng chí Sơn quyết định công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Với lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, tình yêu đối với ngành Kiểm sát, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Kiểm sát, năm 1994 đồng chí Trần Vũ Sơn nhận công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa –đơn vị thuộc huyện miền núi, xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên.Dù khó khăn trong việc đi lại, cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhưng đồng chí Sơn vẫn quyết tâm gắn bó với mảnh đất Định Hóa này không chỉ bởi sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của lãnh đạo và những đồng nghiệp mà còn là quyết tâm xây dựng mảnh đất cách mạng ATK Định Hóa. Công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa gần 20 năm, từ khi làm cán bộ đến lúc giữ chức vụ lãnh đạo, đối với đồng chí Sơn mà nói, Định Hóa không chỉ là nơi công tác và trưởng thành, đây là còn quê hương thứ haivới những kỉ niệm, những tình cảm, những tâm huyết nghề nghiệp không thể kể hết được thành lời. Được bổ nhiệm Kiểm sát viên năm 1998, đồng chí Sơn đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ kiểm sát khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đảm bảo sự công bằng, bảo vệ cái đúng, bảo vệ công lý và chính nghĩa. Không vì bất kỳ sự tác động nào mà nao núng, thiên vị dẫn đến giải quyết công việc có điều khuất tất, bất công.

Thời điểm đồng chí Sơn mới bổ nhiệm Kiểm sát viên, mặc dù khối lượng công việc không quá nhiều nhưng các vụ việc có liên quan đến người dân tộc thiểu số là không hề ít. Đây là một trong những khó khăn mà đồng chí Sơn luôn lưu tâm và cố gắng khắc phục, bởi lẽ người dân tộc thiểu số là một bộ phân được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt do trình độ dân trí, nhận thức pháp luật của đại bộ phận này còn hạn chế. Bởi vậy, ngoài những nhiệm vụ mà ngành đề ra, đồng chí Sơn đã rất nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với những đối tượng là người dân tộc thiểu số. Đây không chỉ là cái “tâm” với nghề mà còn là bản lĩnh với tính cách trung thực, thẳng thắn, thấu tình, đạt lý. Hơn 20 năm gắn bó với ngành Kiểm sát, đồng chí Sơn không ngừng học hỏi, dù đã giữ chức vụ lãnh đạo nhưng luôn giữ được thói quen nghiên cứu văn bản pháp luật, không chỉ trau dồi kiến thức mà còn chia sẻ cũng như học hỏi những kinh nghiệm hay từ các đồng nghiệp.

Giữ chức vụ lãnh đạo nhiều năm, với đồng chí Sơn mà nói, chữ “tâm” còn thể hiện ở việc xây dựng cán bộ, xây dựng đơn vị. Luôn chú trọng công tác xây dựng và đào tạo cán bộ, đồng chí Sơn luôn tạo điều kiện tốt nhất để các cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa phát triển, thể hiện rõ khả năng và vai trò của người cán bộ kiểm sát. Khi phân công nhiệm vụ công tác hàng năm, đồng chí Sơn căn cứ vào năng lực, ưu điểm của từng cán bộ làm công tác cụ thể. Ở nhiều đơn vị khác, tôi thấy có sự phân công chuyên biệt, tức là ai được phân công làm khâu công tác nào thì chỉ phụ trách khâu công tác đó. Nhưng ở đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, với cách đào tạo và sử dụng cán bộ của riêng mình, đồng chí Sơn không phân công chuyên biệt mà tùy vào tình hình công việc sẽ phân công đều cho tất cả mọi người, bởi vậy mà cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa trưởng thành rất nhanh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, các cán bộlàm nghiệp vụ đềucơ bản đã được công tác ở tất cả các khâu. Không những vậy, đồng chí Sơn còn tạo điều kiện để các cán bộ nâng cao trình độ kiến thức và trình độ lý luận chính trị.Kết quả hiện nay, tại đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã có 05 đồng chí có học vị thạc sĩ và 05 đồng chí có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (trong đó có 02 đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp). Đây là kết quả mà các đồng chí trong đơn vị phấn đấu đạt được nhưng cũng không thể không kể đến việc sử dụng, xây dựng cán bộ của người đứng đầu là Viện trưởng Trần Vũ Sơn.

Giữ chức vụ Viện trưởng đổng thời là Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, đồng chí Sơn đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp phù hợp nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Sơn, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa luôn đẩy mạnh triển khai thực hiện các kế hoạch cũng như Nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chính sách, định hướng phát triển mới. Hàng năm, Chi bộ luôn chú trọng phát triển Đảng viên bằng hình thức kết nạp mới. Qua nhiều năm thành lập cũng như phát triển, đến nay Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã có 10 Đảng viên chính thức. Việc phát triển Đảng đã giúp đơn vị luôn giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất cao. Các đảng viên của đơn vị luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém.

448

Đồng chí Trần Vũ Sơn trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho các quần chúng ưu tú

Trong quá trình xây dựng đơn vị, đồng chí Trần Vũ Sơn luôn sát sao, đốc thúc cán bộ làm tốt nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo cán bộ của đơn vị. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Sơn, trong nhiều năm, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến,được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc và được Viện trưởng VKSND Tối cao tặng Bằng khen năm 2013,năm 2017 được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối và Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

449

Đồng chí  Trần Vũ Sơn, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện  Định Hóa chủ trì hội nghị giao ban liên ngành các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện Định Hóa

Về cơ sở vật chất, đồng chí Sơn đặc biệt chú trọng hoàn thiện đầy đủ cơ sở vật chất cho đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất cho các cán bộ làm việc, thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, luôn phát động các phong trào tới các cán bộ, công chức để xây dựng đơn vị như: Phong trào xây dựng môi trường cơ quan “Xanh – Sạch – Đẹp”; phong trào “Thể dục thể thao”…

Với đồng chí Sơn, chữ “tâm” còn thể hiện ở sự quan tâm tới các cán bộ, công chức đã công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Định và hưởng chế độ hưu trí. Hàng năm, tới dịp năm mới hay kỷ niệm thành lập ngành, với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, đồng chí Sơn tự mình hoặc giao cho các cán bộ tặng quà, thăm hỏi, động viên, tặng quà tới các đồng chí cán bộ trong Ngành kiểm sát huyện Định Hóa đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Định Hóa.Đồng chí Sơn luôn ân cần thăm hỏi, động viên thể hiện tình cảm của Ngành Kiểm sát nhân dân trước những đóng góp của các cán bộ hưu trí cho hoạt động của Ngành và mong muốn các đồng chí sẽ luôn là những tấm gương, chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ.

450

Đ/c Trần Vũ Sơn – Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa thăm và tặng quà Tết cho cán bộ hưu trí

Mang theo chữ “tâm” khi công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí Sơn đã trở thành tấm gương cho những cán bộ trẻphấn đấu khi công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đối với những cán bộcông tác tại những địa bàn xa xôi, khó khăn phải thấy khó khăn mà khắc phục khó khăn, lấy khó khăn là động lực cống hiến, dù khó khăn vẫn giữ được tính giản dị, chính trực, khiêm nhường, nhiệt huyết, hơn cả là dù khó khăn thì vẫn phải để chữ “tâm” lên hàng đầu.

Phương Hoa

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỔ CHỨC PHIÊN TÒA XÉT XỬ RÚT KINH NGHIỆM

22 Tháng Tư, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhằm nâng cao chất lượng, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa, ngày 17/4/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Định Hóa tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm đối với vụ án: Tái Văn Việt và Hà Văn Tông phạm tội  “Đánh bạc” do Kiểm sát viên Đinh Ngọc Vĩnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án tại phiên tòa.

31

Toàn cảnh phiên tòa

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đã chủ động, tích cực cùng với Hội đồng xét xử thẩm vấn làm rõ hành vi phạm tội, các tình tiết của vụ án làm căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét, quyết định hình phạt; trong phần luận tội, Kiểm sát viên lập luận chặt chẽ, đánh giá đầy đủ các chứng cứ buộc tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết khác có liên quan, quan điểm của Viện kiểm sát về việc xử lý đối với bị cáo và giải quyết vụ án. Luận tội của Kiểm sát viên tại phiên Tòa được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Tông 9 tháng tù giam và bị cáo Tái Văn Việt 12 tháng tù giam về tội: “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Viện KSND huyện Định Hóa đã tiến hành tổ chức họp rút kinh nghiệm. Các đồng chí tham gia cuộc họp rút kinh nghiệm đã thẳng thắn phát biểu chỉ rõ những ưu điểm để tiếp tục phát huy, đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại để rút kinh nghiệm và cùng hoàn thiện kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên Tòa hình sự. Phiên tòa xét xử được diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, để đảm bảo cho việc phòng, chống dịch những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cũng như những người có mặt tại phiên tòa đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Chính phủ, của của ngành Y tế và địa phương về phòng, chống dịch Covid-19./.

Bùi Thị Ngọc Mai – VKSND huyện Định Hóa

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA TIẾN HÀNH PHÚC TRA VIỆC THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ CỦA VIỆN KIỂM SÁT ĐỐI VỚI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỊNH HÓA

27 Tháng Ba, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đảm bảo những thiếu sót, vi phạm trong công tác tổ chức thi hành án của Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp được khắc phục kịp thời, ngày 25/03/2020, đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa do đồng chí Đinh Khánh Luyện – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã tiến hành phúc tra việc thực hiện Kiến nghị số 01/KN- VKS ngày 28/5/2019 và Kiến nghị số 02/KN-VKS ngày 30/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Hóa.

Đoàn phúc tra đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Qúy – Chi cục trưởng báo cáo về việc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát và tiến hành nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến kết quả khắc phục các vi phạm, tồn tại mà Viện kiểm sát đã kiến nghị.

Qua phúc tra thấy: Các nội dung kiến nghị đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Hóa nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa, khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thi hành án dân sự được quan tâm, tăng cường. Tại thời điểm phúc tra không phát hiện vi phạm mới. Việc phúc tra thực hiện kiến nghị là một trong những biện pháp để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2020 của đơn vị./.

Bùi Thị Ngọc Mai – VKSND huyện Định Hóa

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2020

18 Tháng Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của VKSND tối cao về Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020, Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 13/01/2020 của VKSND tỉnh Thái Nguyên về Công tác của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên năm 2020, sáng ngày 15/01/2020, VKSND huyện Định Hóa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã dự, chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và Thanh tra VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Vũ Sơn – Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa cho biết, trong năm 2019, VKSND huyện Định Hóa thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp; các Nghị quyết của Quốc hội; kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được tiếp tục nâng cao, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra và đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

9

Đ/c Trần Vũ Sơn – Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa báo cáo kết quả công tác năm 2019

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Nghĩa – Phó Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa trình bày dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, bám sát Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành Kiểm sát năm 2020; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát, của Tòa án và công tác thi hành án; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 13/01/2020 của VKSND tỉnh Thái Nguyên cũng như các Hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ; đồng thời căn cứ vào tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, những chỉ tiêu công tác cụ thể, phân công rõ công việc và trách nhiệm đối với từng đồng chí trong đơn vị.

Sau khi nghe dự thảo Kế hoạch công tác năm 2020 của VKSND huyện Định Hóa, các đồng chí Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ (Phòng 8, Phòng 11) phát biểu và đóng góp ý kiến.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương những kết quả mà VKSND huyện Định Hóa đạt được trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2020, VKSND huyện Định Hóa cần thực hiện tốt các khâu công tác để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

10

Đ/c Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt VKSND huyện Định Hóa, đồng chí Trần Vũ Sơn phát biểu tiếp thu ý kiến nội dung các ý kiến đóng góp tại hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên và bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác Kiểm sát trong năm 2020 của VKSND huyện Định Hóa để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

 

Ảnh và bài: Phương Hoa

VIỆN KIẾM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ GIAO BAN LIÊN NGÀNH QUÝ III NĂM 2019

10 Tháng Mười, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 09/10/2019, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án – Chi cục THADS huyện Định Hóa đã tổ chức hội nghị giao ban liên ngành để đánh giá kết quả công tác phối hợp quý III năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019. Đồng chí  Trần Vũ Sơn, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện  Định Hóa chủ trì hội nghị.

24

Đồng chí Trần Vũ Sơn- Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa chủ trì Hội nghị

Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục THADS huyện Định Hóa cùng các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành viên của các cơ quan liên ngành huyện Định Hóa.

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác phối hợp liên ngành quý III năm 2019, đánh giá tình hình và đạt được những kết quả trong công tác phối hợp liên ngành như:

Cơ quan Công an huyện đã làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, đã quản lý tốt thông tin, tin báo trên địa bàn huyện Định Hóa. Quá trình điều tra theo đúng trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Viện kiểm sát đã thực hiện tốt công tác kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý, quản lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố của CQĐT, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án hình sự và kiểm sát các hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT – Viện kiểm sát thường xuyên họp hai ngành thống nhất phương án giải quyết các tin báo có vướng mắc, thời gian giải quyết kéo dài. CQĐT – VKS – TAND huyện đã phối hợp, chọn và xác định được 01 vụ án trọng điểm, VKS – Tòa án phối hợp tổ chức 02 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, góp phần nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân.

Tòa án nhân dân huyện đã đưa ra xét xử các vụ án hình sự đúng thời hạn, quyết định hình phạt đối với bị cáo đúng quy định pháp luật. Coi trọng công tác hòa giải, thỏa thuận các đương sự.

Chi cục thi hành án dân sự đã thực hiện nghiêm túc công tác thi hành án dân sự. Ban hành các quyết định thi hành án, đình chỉ, ủy thác thi hành án đúng quy định pháp luật. Hồ sơ về THADS được thiết lập đầy đủ, đúng quy định, việc đề nghị xét miễn giảm nghĩa vụ THA đối với khoản nộp ngân sách Nhà nước được thực hiện đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, hạn chế như: tỉ lệ giải quyết tin báo, tỉ lệ giải quyết án ở Cơ quan điều tra chưa cao, 01 vụ án Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung…

Kết thúc hội nghị: đồng chí Trần Vũ Sơn nhấn mạnh “Công tác phối hợp liên ngành trong quý III/2019 cũng đã đạt hiệu quả rất tốt, đặc biệt trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Bước sang quý IV/2019, liên ngành các cơ quan tư pháp huyện Định Hóa phải triển khai thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, các ngành làm tốt công tác tổng kết năm công tác 2019 cũng như thống kê, báo cáo số liệu phục vụ kì họp Hội đồng nhân dân huyện vào tháng 12/2019”./.

                                                     Bùi Thị Ngọc Mai – VKSND huyện Định Hóa

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA PHỐI HỢP TỔ CHỨC PHIÊN TÒA XÉT XỬ LƯU ĐỘNG, RÚT KINH NGHIỆM

30 Tháng Tám, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa của Kiểm sát viên, ngày  28/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Định Hóa  tổ chức phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm 02 vụ án hình sự đối với các bị cáo: Lý Văn Đức và Hà Văn Khanh, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Vụ án được đưa đi xét xử lưu động tại UBND xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Phiên tòa đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn đến dự, tham dự  phiên toà còn có Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa.

Khi luận tội, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã kết hợp tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng.

148

Ảnh: Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động ngày 28/8/2019 tại UBND xã Sơn Phú

Vụ án thứ nhất, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng  Khoản 1, Điều 251; Điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Lý Văn Đức từ 30 đến 36 tháng tù. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử đã áp dụng Khoản 1, Điều 251; Điểm s Khoản 1, Khoản 2, Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Lý Văn Đức 30 tháng tù.

Vụ án thứ hai, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1, Điều 251; Điểm s Khoản 1, Điều 51 BLHS, xử phạt bị cáo Hà Văn Khanh từ 30 đến 36 tháng tù. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử đã áp dụng Khoản 1, Điều 251; Điểm s, Khoản 1 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Hà Văn Khanh 30 tháng tù.

Sau khi kết thúc phiên toà, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Vũ Sơn – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên trong đơn vị đã họp rút kinh nghiệm, đưa ra nhiều ý kiến góp ý đối với Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa, trong đó đã tập trung làm rõ những ưu điểm, thiếu sót trong thao tác nghiệp vụ, kỹ năng tranh tụng, thẩm vấn, lập luận và tác phong của Kiểm sát viên tại phiên tòa./.

                                                    Bùi Thị Ngọc Mai – VKSND Huyện Định Hóa

VIỆN KIỂM SÁT NHẤN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ GIAO BAN LIÊN NGÀNH CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP QUÝ II NĂM 2019

30 Tháng Bảy, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 23/7/2019, VKSND huyện Định Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành các cơ quan tư pháp huyện Định Hóa. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục THADS huyện Định Hóa cùng các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Chấp hành viên của các cơ quan liên ngành huyện Định Hóa.

116

Đồng chí Trần Vũ Sơn Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp liên ngành tư pháp Quý II và định hướng công tác phối hợp Quý III năm 2019. Trong Quý II năm 2019, liên ngành đã có sự phối hợp chặt chẽ, áp dụng nhiều biện pháp nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cơ quan CSĐT Công an huyện đã làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự trị an xã hội, đã quản lý tốt thông tin, nguồn tin về tội phạm trên địa bàn huyện; Điều tra, khám phá các vụ án xảy ra trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ cao.

Viện kiểm sát đã thực hiện tốt công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của CQĐT; Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án hình sự và công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp được thực hiện đúng quy định của pháp luật; phối hợp Liên ngành chọn 03 vụ án trọng điểm, phối hợp với  Tòa án tổ chức được 08 phiên tòa xét xử lưu động, góp phần nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm trong quần chúng nhân dân; phối hợp tổ chức được 15 phiên tòa xét xử hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp.

Tòa án nhân dân huyện đã đưa ra xét xử các vụ án hình sự đúng thời hạn, quyết định hình phạt đối với bị cáo phù hợp với quy định của pháp luật; công tác giải quyết các vụ, việc dân sự nhìn chung có nhiều chuyển biến, thời hạn giải quyết cơ bản đảm bảo quy định của pháp luật.

Công tác thi hành án dân sự được liên ngành tập trung giải quyết, đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc xác minh, rà soát, phân loại điều kiện thi hành án…

Bên cạnh đó, trong công tác phối hợp liên ngành còn tồn tại như: Tỉ lệ giải quyết tin báo; tỉ lệ giải quyết án ở Cơ quan điều tra chưa cao…

Tại hội nghị, liên ngành các cơ quan tư pháp đã thảo luận và đưa ra những biện pháp nhằm tháo gỡ hạn chế, vướng mắc, đồng thời đề ra phương hướng thực hiện công tác phối hợp Quý III năm 2019 để đạt hiệu quả hơn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Vũ Sơn – Viện trưởng VKSND huyện Định Hóa đề nghị liên ngành các cơ quan tư pháp tiếp tục tăng cường, chủ động phối hợp, tạo sự đồng thuận chung để không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành mà còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước và đảm bảo an ninh trật tự địa phương./.

                                                    Bùi Thị Ngọc Mai – VKSND huyện Định Hóa

Page 2 of 512345