Tag Archives: đại từ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên chú trọng công tác hướng dẫn cán bộ

2 Tháng Mười, 2020 GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC BÚA LIỀM VÀNG

VKSND huyện Đại Từ là đơn vị có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện Đại Từ theo quy định của pháp luật. Từ khi được tổ chức và thành lập đến nay, VKSND huyện Đại Từ đã trải qua quá trình phát triển, hoàn thiện và thay đổi cả về cơ cấu tổ chức và chất lượng chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay đơn vị có 13 cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn dưới sự chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng. Hàng năm, bám sát chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo VKSND huyện Đại Từ đã chỉ đạo tập thể đơn vị cùng nhau cố gắng phấn đấu không ngừng để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ngành giao cho trong đó đặc biệt chú trọng công tác tự bồi dưỡng, hướng dẫn cán bộ, Kiểm sát viên nhằm đáp ứng được tốt nhất và phù hợp nhất với từng nhiệm vụ của đơn vị đối với từng thời kỳ, giai đoạn phát triển của đất nước trong tình hình mới hiện nay.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cán bộ trong ngành kiểm sát nhân dân nói chung và công tác cán bộ trong đơn vị nói riêng đáp ứng nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình mới. VKSND huyện Đại Từ luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tập trung nâng cao trình độ chất lượng đội ngũ cán bộ ngay từ khi là một cán bộ tập sự. Công tác hướng dẫncán bộ được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ đặc biệt coi trọng nhằm mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, Kiểm sát viên trên thực tế góp phần xây dựng đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật.VKSND huyện Đại Từ cũng cho rằng giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần và thái độ làm việc đối với các cán bộ trẻ mới vào ngành là vấn đề có tính chất tiên phong quyết định đối với sự nhận thức và trưởng thành của người cán bộ kiểm sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hiện nay. Do đó từ năm 2011 đến nay, VKSND huyện Đại Từ đã nhận được sự phân công tuyển dụng của VKSND tỉnh Thái Nguyên để làm việc tại VKSND huyện Đại Từ đối với 06 đồng chí cán bộ mới. Tất cả các đồng chí cán bộ đều được đào tạo chuyên sâu và tốt nghiệp loại tốt tại trường Đại học kiểm sát Hà Nội và các trường Đại học chuyên ngành Luật trên cả nước. Các đồng chí cán bộ mới đã có đầy đủ các tiêu chí để thi tuyển vào ngành VKSND theo quy định. Khi được tuyển dụng vào làm việc tại đơn vị, các đồng chí đều được lãnh đạo VKSND huyện Đại Từ phân công những đồng chí Kiểm sát viên có kinh nghiệm, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tốt, có thời gian công tác thực tế dày dặn kinh nghiệm đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn các đồng chí mới vào ngành tiếp cận, học hỏi và thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo viện phân công theo quy định. Với những biện pháp chủ yếu để triển khai thực hiện như: Lãnh đạo viện phân công nghiên cứu hồ sơ các vụ án đã giải quyết; Triển khai nghiên cứu tất cả các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; tổ chức cho toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên nghiên cứu, tham gia họp báo cáo án trong từng giai đoạn; tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm, rèn kỹ năng tổng hợp hồ sơ tài liệu cho các đồng chí cán bộ mới…Đối với các vụ án, vụ việc đang trong quá trình giải quyết, ngoài phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết của Cơ quan điều tra theo quy định, lãnh đạo viện đều phân công thêm các đồng chí cán bộ kiểm sát khác là cán bộ mới cùng nghiên cứu, giải quyết độc lập, thông qua đó, vừa làm cơ sở tham mưu, góp ý cho Kiểm sát viên chính được phân công, vừa phát huy được trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.Trong mỗi nội dung đều chú trọng rèn luyện đến từng cá nhân về phương pháp nghiên cứu, kỹ năng tổng hợp, đánh giá, quan điểm đề xuất đối với từng nhiệm vụ. Có thể thấy rằng, với sức trẻ và tinh thần học tập cao, các cán bộ trẻ của VKSND huyện Đại Từ đã nỗ lực thể hiện bản thân mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, được lãnh đạo viện và các đồng chí đồng nghiệp đánh giá cao qua từng công việc cụ thể được giao. Cho đến thời điểm hiện nay 02 trong tổng số 06 đồng chí được tuyển dụng đã được bổ nhiệm làm Kiểm sát viên sơ cấp của đơn vị.

Bên cạnh việc chú ý quan tâm đến các cán bộ trẻ mới vào ngành, Lãnh đạo VKSND huyện Đại Từ thường xuyên chủ động hướng dẫn, bồi dưỡng, truyền đạt kinh nghiệm quý báu, có giá trị thực tiễn cao đến các Kiểm sát viên trong đơn vị và yêu cầu các Kiểm sát viên trong đơn vị tự học, tự rèn, tập trung nghiên cứu, bám chắc các nhiệm vụ giải quyết án hình sự, dân sự, thi hành án…để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt là các Kiểm sát viên mới được bổ nhiệm. Từ năm 2011 đến nay, VKSND huyện Đại Từ đã làm các thủ tục để đề nghị bổ nhiệm đối với 05 lượt Kiểm sát viên, cử tham gia cuộc thi Kiểm sát viên sơ cấp được VKSND tối cao tổ chức đối với 03 lượt cán bộ, cử tham gia thi Kiểm sát viên trung cấp đối với 02 lượt Kiểm sát viên sơ cấp giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Kết quả cho đến nay, VKSND huyện Đại Từ có 02 đồng chí lãnh đạo viện là Kiểm sát viên trung cấp, 06 đồng chí Kiểm sát viên sơ cấp, các đồng chí Kiểm sát viên đã thể hiện vai trò, bản lĩnh của mình, cơ bản đáp ứng chức năng nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các Kiểm sát viên, Đảng viên trong đơn vị luôn giúp đỡ nhau để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện chặt chẽ, tích cực, góp phần không nhỏ trong công tác đấu tranh, phòng và chống vi phạm và tội phạm tại địa phương. Kết quả từ năm 2011 đến nay VKSND huyện Đại Từ đã kiểm sát việc giải quyết tin báo tố giác tội phạm trên địa bàn đạt trên 90% vượt chỉ tiêu mà Quốc hội và ngành giao cho. Các vụ việc dân sự, thi hành án dân sự, thi hành án hình sự được giải quyết đúng trình tự, thủ tục. Tình hình kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được đảm bảo, không có vụ việc nào kéo dài không được giải quyết.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, đời sống và ý thức nhận thức của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Có được những thành công như vậy, ngoài sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, còn thể hiện một hướng đi đúng đắn để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ngành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng, người thực sự tâm huyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác hướng dẫn, động viên, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đối với các cán bộ, Kiểm sát viêntrong đơn vị

Với những kết quả đã đạt được như hiện nay, VKSND huyện Đại Từ tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị sẽ dần trưởng thành về chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, trở thành những cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, từng bước đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp của Đảng trong tình hình mới./.

Người viết bài: Lã Thị Tiến

Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Đại Từ trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đại Từ khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

31 Tháng Tám, 2020 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Trong 02 ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2020, Đảng bộ huyện Đại Từ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; đại diện các Ban Đảng TW; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các Đảng bộ trực thuộc tỉnh cùng 248 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 Đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Đại Từ. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Thị Bích Hường – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bên cạnh những ưu điểm và kết quả đã đạt được, báo cáo đã nhìn nhận một cách thẳng thắn, nghiêm túc, khách quan toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời nghiêm túc rút ra bài học kinh nghiệm trên tinh thần cầu thị và đổi mới. Đại hội cũng đã thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp vào các dự thảo văn kiện: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận Đề án nhân sự và tiến hành ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đại Từ, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, ngày 28 tháng 8, Đại hội Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành chương trình đề ra, Đại hội đã tiến hành bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, trong đó đồng chí Vũ Thị Bích Hường – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Đại Từ đã trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới với số phiếu tín nhiệm cao. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Phạm Duy Hùng được tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã thực hiện quy trình và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 28 đồng chí.

640

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đại Từ, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội huyện Đại Từ trong thời gian tới./.

Người viết bài: Dương Thị Khánh Ly

 

NỮ CÁN BỘ VKSND HUYỆN ĐẠI TỪ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

25 Tháng Năm, 2020 Cuộc thi chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên

Trong công cuộc đổi mới, nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của phụ nữ, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ đứng đầu là đồng chí Viện trưởng cũng là nữ Viện trưởng đầu tiên của ngành kiểm sát tỉnh Thái Nguyên càng quan tâm, chăm lo sâu sắc đến công tác và phong trào phụ nữ gắn kết với các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của đơn vị. Hiện nay, VKSND huyện Đại Từ có 16 cán bộ (trong đó có 10 đồng chí cán bộ là nữ). Tập thể nữ cán bộ Viện kiểm sát Đại Từ luôn đoàn kết, cùng giúp đỡ nhau hoàn thành tốt vai trò của mình trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

47

Hình ảnh nữ cán bộ cùng tập thể đơn vị VKSND huyện Đại Từ năm 2019

Là cán bộ làm trong cơ quan bảo vệ pháp luật, chị em nữ Viện kiểm sát Đại Từ luôn tâm niệm phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng mới đảm nhiệm tốt nhiệm vụ.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu công tác của ngành, phụ nữ VKSND huyện Đại Từ đã trực tiếp tham gia vào công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tư pháp trong thời kỳ mới. Là phụ nữ nhưng luôn phải thường xuyên giải quyết, tiếp xúc với các loại đối tượng phạm tội, tham gia công tác kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xử lý vật chứng ở bất cứ thời gian là ngày hay đêm, bất cứ nơi nào theo yêu cầu của công việc; Từ những công việc chủ động giải quyết tại đơn vị đến những công việc đột xuất, cần phải giải quyết liên tục. Dù công việc vất vả và bất lợi đối với những người phụ nữ nhưng từng cán bộ, Kiểm sát viên nữ của đơn vị luôn xác định bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, vượt qua khó khăn, thử thách trong công tác và cuộc sống hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiều chị em đã có tinh thần tự học, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Ở mỗi lĩnh vực công tác khác nhau, nữ cán bộ cơ quan luôn khẳng định được mình, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng cao. Nhiều đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ lý luận chính trị. Với sự cố gắng không ngừng, được sự động viên giúp đỡ tạo điều kiện của đơn vị, của gia đình nhiều chị em phụ nữ VKSND huyện Đại Từ đã tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay đơn vị có 01 đồng chí nữ cán bộ có trình độ thạc sỹ, 01 đồng chí đang theo học lớp cao học luật, 01 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị và 03 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Với việc nâng cao trình độ, nhiều phụ nữ VKSND Đại Từ đã được lãnh đạo viện phân công đảm nhận công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm và kiểm sát điều tra đối với những tin báo và vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Trong nhiều năm qua, các cán bộ nữ đều được toàn thể đơn vị tin tưởng, đánh giá cao. Được VKSND tỉnh, VKSNDTC tặng giấy khen, bằng khen, Chứng nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, nhiều năm qua các chị em nữ cán bộ Viện kiểm sát Đại Từ đã phát huy tốt những điều kiện thuận lợi, khắc phục hoàn cảnh khó khăn, nâng cao thể lực thể chất, rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động của cơ quan, tổ chức công đoàn và các phong trào thi đua, phong trào thể dục thể thao do ngành, địa phương, Đảng và Nhà nước phát động, kêu gọi hưởng ứng như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” . Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà“, cán bộ Kiểm sát “Vững về trính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” .  Những phong trào thi đua sôi nổi được các cán bộ nữ tham gia nhiệt tình và giành được những thành tích đáng khích lệ, đã đem lại hiệu quả rõ rệt, tạo môi trường, không khí phấn khởi để mỗi cán bộ, kiểm sát viên nữ của VKSND huyện Đại Từ phấn đấu góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hàng năm của ngành và đơn vị giao cho.

Hiện nay các nữ cán bộ VKSND huyện Đại Từ đều đã lập gia đình riêng và có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, gắn kết và chia sẻ. Hằng ngày ngoài giờ làm việc và trực nghiệp vụ theo quy định, các đồng chí cán bộ nữ trở về với gia đình của mình để nuôi dậy các con và chăm lo cho đời sống gia đình của mình. Tất cả các nữ cán bộ đều có các con chăm ngoan, học giỏi, có người chồng biết thương yêu, bao bọc và giúp đỡ để vợ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đây là nguồn động viên to lớn để các nữ cán bộ của đơn vị VKSND huyện Đại Từ hôm nay tiếp tục cống hiến công sức và thành tích góp phần tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, tạo sự lan tỏa, động viên khích lệ phấn đấu thi đua giành thắng lợi mới trong việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng chí, đồng nghiệp, gia đình và xã hội.

 

Người viết bài: Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Như Hảo, Lã Thị Tiến

Chức danh: Kiểm sát viên sơ cấp.

Đơn vị công tác: VKSND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

VKSND HUYỆN ĐẠI TỪ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

22 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 100- KH/HU ngày 12/07/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Đại Từ về việc tổ chức các Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sáng ngày 14/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ đã long trọng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Thanh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ; Đồng chí Trịnh Quốc Việt – Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đại Từ; Đồng chí Hoàng Văn Dân – Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đại Từ; cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên của Chi bộ.

460

Đ/c Lê Thanh Sơn  – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi ủy chi bộ VKSND huyện Đại Từ luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy các cấp, đồng thời phối hợp với Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức đoàn thể triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chi bộ chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xem xét, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều đảng viên của chi bộ và người lao động trong đơn vị đã nêu gương tốt trong rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong trong công tác, gần gũi với nhân dân, chống quan liêu, tham ô, lãng phí. Từng cán bộ, đảng viên cùng với Cấp ủy của Chi bộ VKSND huyện Đại Từ đã vượt qua những khó khăn, để đạt được những kết quả xuất sắc trên các mặt công tác. Có được những thành tích đó chính là nhờ sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, sự lãnh chỉ đạo sâu sát của Huyện uỷ và và sự quan tâm phối kết hợp công tác của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát tỉnh Thái Nguyên đã giúp cho Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua.

461

Đồng chí Vũ Thị Bích Hường – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Đại Từ phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên có đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ cũng sẽ tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Đại Từ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương giai đoạn 2020-2025.

462

Đ/c Lưu Thanh Tuấn – Phó Bí thư Chi bộ; Phó Viện trưởng VKSND huyện Đại Từ trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thanh Sơn đã ghi nhận kết quả chi bộVKSND huyện Đại Từ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ mới, chi bộ phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản của trên về công tác tư pháp của Đảng trong tình hình mới.

463

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chỉ ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chi ủy khóa mới gồm 03 đồng chí. Kết quảđồng chí Vũ Thị Bích Hường – Viện trưởng được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ;đồng chí Lưu Thanh Tuấn được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thanh Phong là chi ủy viên Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

464

Ban Chỉ ủy Chi bộ VKSND huyện Đại Từ nhiệm kỳ 2020-2025

Qua 01 buổi làm việc, Đại hội Chi bộ VKSND huyện Đại Từ đã thành công tốt đẹp, đại hội được tổ chức theo đúng quy trình hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Đồng chí Vũ Thị Bích Hường – Bí thư Chi bộ phát biểu bế mạc đại hội và kêu gọi toàn thể đảng viên, người lao động với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng nổ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra, xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025./.

Người viết bài: Dương Thị Khánh Ly

VKSND HUYỆN ĐẠI TỪ: KIẾN NGHỊ PHÒNG NGỪA PHỤ NỮ PHẠM TỘI

21 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự, VKSND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên nhận thấy: Trong năm 2019, tình trạng nữ giới phạm tội trên địa bàn xảy ra phức tạp, nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Từ ngày 01/01/2019  đến nay, VKSND huyện Đại Từ đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 19 vụ/27 bị can là nữ giới, chiếm 16,4% số vụ án và 13,9% số bị can khởi tố mới trong kỳ. Tập trung chủ yếu vào các tội: Đánh bạc 05 vụ/11 bị can; ma túy 06 vụ/06 bị can; Tàng trữ, Buôn bán hàng cấm 04 vụ/05 bị can; Trộm cắp tài sản 02 vụ/02 bị can; Làm nhục người khác 01 vụ/02 bị can; Chứa mại dâm 01 vụ/01 bị can.  Trong số 27 bị can là nữ giới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ đã khởi tố, có 05 bị can phạm tội rất nghiêm trọng; có 09 bị can đồng phạm với các bị can khác là nam giới; 14 bị can phạm tội độc lập; còn lại là các vụ án có các bị can đồng phạm là nữ giới với nhau. Độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi chiếm tỷ lệ 11%, độ tuổi trên 30 đến 60 tuổi chiếm tỷ lệ 85%, từ 60 tuổi trở lên chiếm 4%.  Có 01 bị can bị can là Đảng viên. Điều này cho thấy người phạm tội là nữ giới trên địa bàn huyện Đại Từ tập trung chủ yếu vào độ tuổi lao động, đã có gia đình.

Có thể thấy nguyên nhân xảy ra vi phạm, tội phạm phần lớn là do người dân trên địa bàn huyện Đại Từ nói chung và phụ nữ nói riêng chủ yếu làm nông nghiệp, một số người không đủ điều kiện để tham gia vào khối lao động công nghiệp nên dẫn đến tình trạng không có việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định, không phù hợp dẫn đến cuộc sống không được đảm bảo, vì đồng tiền và lợi ích cá nhân mà sẵn sàng phạm tội. Đồng thời sự phát triển của kinh tế cũng sẽ kéo theo những tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường dẫn tới những suy nghĩ, hành động lệch lạc của không ít phụ nữ, từ đó dẫn đến hành vi phạm tội; Ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, mạng Internet, mạng xã hội cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến lối sống buông thả, thiếu định hướng của một bộ người dân trong đó có phụ nữ, từ đó dẫn đến vi phạm pháp luật, tội phạm; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn huyện tuy đã được tiến hành thường xuyên tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế nhất định; nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chưa sâu sát đến từng người nên có một số phụ nữ vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn, nhận thức còn hạn chế nên chưa tiếp thu được nội dung tuyên tuyền, giáo dục về chấp hành pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền dẫn đến phạm tội…

Để bảo đảm phòng ngừa tình trạng nữ giới phạm tội và vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, VKSND huyện Đại Từ đã kiến nghị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tăng cường công tác vận động, tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị số 21 ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Quán triệt thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022 và điều lệ của hội viên Hội liên hiệp phụ nữ; Tiếp tục phối hợp với các ban ngành quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện lao động, sinh hoạt và học tập của phụ nữ nó chung và phụ nữ trong độ tuổi lao động nói riêng; Có nhiều giải pháp, việc làm cụ thể để giải quyết các vấn đề như thất nghiệp, thiếu việc làm, giải quyết các ảnh hưởng đối với lao động không có tay nghề mà số đông là nữ giới; Đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật cho phụ nữ nhằm hạn chế phụ nữ mắc các tệ nạn xã hội; Chỉ đạo Hội phụ nữ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, vi phạm cũng như các mâu thuẫn trong đời sống nhân dân, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở… Từ đó góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung và phụ nữ nói riêng ./.

 

Người viết bài Dương Thị Khánh Ly

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐẠI TỪ GẶP MẶT ĐẦU XUÂN CANH TÝ 2020 TẠI VKSND HUYỆN ĐẠI TỪ

5 Tháng Hai, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 30/01/2020 (tức Mùng 6 Tết Nguyên đán Canh Tý), trong không khí ấm áp của ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, VKSND huyện Đại Từ tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng năm mới tập thể cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động trong đơn vịvà đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tới dự buổi gặp mặt chúc Tết đầu xuân có đồng chí Phạm Quang Anh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đại Từ; đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Đại Từ cùng các đồng chí cán bộ thuộc văn phòng UBND huyện Đại Từ.

Trong buổi gặp mặt dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm nay, đồng chí Vũ Thị Bích Hường đã sơ bộ báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đại Từ về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát một số hoạt động tư pháp dịp trước trong và sau Tết Nguyên đántrên địa bàn huyện Đại Từ như: VKSND huyện Đại Từ đã phối hợp tốt với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ tiến hành phân loại, xử lý, giải quyết đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đại Từ. Trong 07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Trên địa bàn huyện Đại Từ đã xảy ra 01 vụ “Gây rối trật tự nơi công cộng” và 01 vụ “Hủy hoại tài sản”. VKSND huyện Đại Từ đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với 01 bị can về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng” xảy ra vào đêm giao thừa (Ngày 24/01/2020 tức ngày 30/12/2019 âm lịch) tại Tổ dân phố Sơn Hà, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

199

Đồng chí Phạm Quang Anh chúc mừng xuân mới đơn vị

Trong không khí đầu xuân mới, đồng chí Phạm Quang Anh, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ ghi nhận những kết quả đã đạt được của đơn vị, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động của VKSND huyện Đại Từ. Đồng chí Viện trưởng VKSND huyện Đại Từ vui mừng khi nhận được những lời chúc đầu xuân năm mới của đồng chí Chủ tịch và hứa sẽ lãnh đạo đơn vị VKSND huyện Đại Từ thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020./.

Người viết bài: Lã Thị Tiến

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

5 Tháng Hai, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 30/01/2020, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, Thủ trưởng cơ quan đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Bích Hường, Bí thư Chi bộ; Viện trưởng VKSND huyện Đại Từ; các đồng chí Phó Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Thị Bích Hường thông qua báo cáo tổng kết thực hiện cam kết trách nhiệm năm 2019, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thông qua dự thảo cam kết trách nhiệm giữa chính quyền và công đoàn năm 2020.

198

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2019, trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa chính quyền và Ban chấp hành công đoàn và trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức số: 01/NQ-CĐ ngày 20/01/2019. Về cơ bản Ban Chấp hành Công đoàn và chính quyền đã thực hiện tốt các nội dung, như: Lãnh đạo Viện đã cùng với Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên kiểm tra đôn đốc cán bộ, công chức trong đơn vị tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2019; giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan, vướng mắc đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ quan đơn vị; Lãnh đạo viện đã tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, thời gian cho công đoàn hoạt động; thường xuyên phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong toàn đơn vị đạt kết quả tốt; triển khai quán triệt, học tập, các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức; thường xuyên quan tâm chăm lo đến lợi ích chính đáng, đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên công đoàn, từ đó đã động viên, khuyến khích đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cũng như nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, sôi nổi của cán bộ, công chức và người lao động cùng nhau thảo luận, bàn bạc và đưa ra biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 cũng như đưa ra các giải pháp cải tiến, nâng cao điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị.

Tại hội nghị trước sự chứng kiến của toàn thể cán bộ, công chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, đã tổ chức ký kết cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong năm 2020.Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức và người lao động tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, cùng nhau quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020./.

Người viết bài: Lã Thị Tiến

 

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH TỐ TỤNG HUYỆN ĐẠI TỪ NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

22 Tháng Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 20/01/2020 tại trụ sở VKSND huyện Đại Từ, Hội nghị giao ban Liên ngành giữa các Cơ quan tố tụng huyện Đại Từ đã họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Thị Bích Hường – Viện trưởng VKSND huyện Đại Từ. Hội nghị đã tiến hành tổng kết, đánh giá công tác phối hợp liên ngành năm 2019 và định hướng công tác phối hợp liên ngành năm 2020. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ và các đồng chíchỉ huy các đội điều tra tổng hợp, đội điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy; Các đồng chí Kiểm sát viên.

14

Tại Hội nghị đã đánh giá: Trong năm năm 2019 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình các vùng tôn giáo trên địa bàn huyện Đại Từ cơ bản ổn định. Nhìn chung công tác của Liên ngành đạt được khá toàn diện, không có án đình chỉ không phạm tội, không có án Tòa án xét xử tuyên không phạm tội. Tỷ lệ bắt giữ hình sự nhất là bắt khẩn cấp chuyển xử lý hình sự đạt 100%. Công tác thi hành án hình sự, dân sự về cơ bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại được thụ lý giải quyết theo đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Các ngành đều hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác của năm 2019. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên thì Liên ngành còn một số tồn tại như: Việc phối hợp trong giải quyết một số vụ việc giữa các cơ quan tố tụng còn chưa tốt; vẫn còn có vi phạm về thời hạn xác minh điều kiện thi hành án của Chi cục THADS huyện Đại Từ; vẫn có tình trạng Tòa án gửi chậm một số bản án, quyết định cho Viện kiểm sát, gửi chậm một số Quyết định thi hành án cho Cơ quan THA hình sự Công an huyện Đại Từ…

Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020 như sau: Liên ngành tố tụng huyện Đại Từ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, khắc phục những tồn tại để hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ của Quốc hội và củatừng ngành giao. Chủ động, tích cực, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường trong việc giải quyết các loại án, đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tránh oan, sai, bỏ lọt tội; tập trung phối hợp để giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp được dư luận quan tâm; giải quyết dứt điểm các tranh chấp dân sự, khiếu nại, tố cáo của công dân; hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2020./.

Người viết bài: Dương Thị Khánh Ly. SĐT: 0972.003.139

Chi đoàn Thanh niên Viện kiểm sát – Tòa án – Chi cục THADS huyện Đại Từ tặng quà các gia đình khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2020

22 Tháng Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Tết là thời khắc quan trọng đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là dịp để mọi người sum vầy với gia đình, người thân, quanh những bữa cơm đầm ấm… Nhưng với nhiều người nghèo khó, những người mắc bệnh hiểm nghèo, những người già neo đơn thì dường như Tết vẫn là chuyện xa vời. Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến rất gần, cùng với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 20/01/2020 Chi đoàn thanh niên Viện kiểm sát – Tòa án – Chi cục THADS huyện Đại Từ đã đến thăm hỏi, động việc và tặng quà các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Vạn Thọ – huyện Đại Từ.

13

Chi đoàn thanh niên VKS – TA- Chi cục THADS huyện Đại Từ động viên thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động vận động tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo mỗi khi xuân về, tết đến được chi Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát – Tòa án – Chi cục THADS huyện Đại Từ duy trì tổ chức thường niên. Qua đó, góp phần chia sẻ, động viên những hoàn cảnh khó khăn đón năm mới an khang, thịnh vượng./.

Người viết bài: Dương Thị Khánh Ly. SĐT: 0972.003.139

Lễ ký kết Quy chế phối hợp về công tác giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp giữa các cơ quan Công an – Viện kiểm sát – Tòa án – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ

29 Tháng Mười Một, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 28/11/2019, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợpvề công tác giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp giữa các cơ quan Công an – Viện kiểm sát – Tòa án – Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ. Dự buổi lễ có Lãnh đạo các cơ quan tham gia ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp.

175

Các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan ký quy chế.

Quy chế phối hợp gồm 03 chương: Chương I quy định chung về đối tượng, phạm vi phối hợp, nguyên tắc phối hợp và phương pháp phối hợp. Chương II quy định cụ thể về trách nhiệm của từng Cơ quan; Chương III quy định về việc tổ chức thực hiện.Tại buổi lễ, Lãnh đạo các cơ quan tham gia ký kết đều thống nhất về sự cần thiết của việc ban hành Quy chế trên cơ sở phù hợp với tình hình mới và các quy định của pháp luật hiện hành.

Việc ban hành quy chế phối hợp về giải quyết khiếu nại tố cáo giữa các cơ quan Công an – Viện kiểm sát – Tòa án – Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện thể hiện trách nhiệm của các cơ quan tố tụng với người dân trong địa bàn huyện Đại Từ, tạo tiếng nói chung để thực hiện tốt các quy định của Nhà nước trong việc phòng ngừa và đấu tranh những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, đảm bảo cho pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh. Đồng thời việc ký kết Quy chế phối hợp nêu trên sẽ góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành cũng như nâng cao chất lượng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân ./.

 

Người viết bài: Dương Thị Khánh Ly – SĐT: 0972.003.139

Page 2 of 512345