VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

6 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm năm 2021của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, từ ngày 16 đến ngày 22/3/2021, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Định Hóa đã tiến hành kiểm sát trực việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Hạt kiểm lâm Ban quản lý rừng ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi đồng chí Bùi Đức Nghĩa – Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Định Hóa thông qua Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp về việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, đồng chí Hoàng Đức Sinh – Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Ban quản lý rừng ATK Định Hóa đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

88

Đ/c Bùi Đức Nghĩa – Phó viện trưởng VKSND huyện Định Hóa công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp

Quá trình làm việc, đoàn kiềm sát nhận thấy, công tác tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm của Hạt kiểm lam Ban quản lý rừng ATK Định Hóa cơ bản đã thực hiện đúng quy định của pháp luật; đã thiết lập sổ tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, ghi đầy đủ cột mục theo dõi; tin báo thuộc thẩm quyền đã giải quyết đúng theo quy định… Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục.

89

Đ/c Hoàng Đức Sinh – Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Ban quản lý rừng ATK Định Hóa tiếp thu những ý kiến mà đoàn kiểm sát đã chỉ ra

Hạt kiểm lâm thuộc ban Ban quản lý rừng ATK Định Hóa đã nhất trí và tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm sát trực tiếp đã chỉ ra, để nâng cao hơn nữa công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong thời gian tới./.

Ảnh và bài: Phương Hoa

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (Tháng Tư 9, 2021)

VÕ NHAI: VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CÁN BỘ VKSND HUYỆN VÕ NHAI  DŨNG CẢM TRUY BẮT TỘI PHẠM (Tháng Tư 9, 2021)

VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG BAN HÀNH KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG VIệCLẬP HỒ SƠ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC (Tháng Tư 9, 2021)

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành kiến nghị Yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự (Tháng Tư 8, 2021)

Huyện Phú Bình:Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện (Tháng Tư 6, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC CÁC PHIÊN TÒA XÉT XỬ RÚT KINH NGHIỆM (Tháng Tư 6, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI MỘT SỐ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN (Tháng Tư 6, 2021)

HUYỆN VÕ NHAI: TỔ CHỨC PHIÊN TÒA DÂN SỰ RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ (Tháng Tư 6, 2021)