HUYỆN VÕ NHAI: TỔ CHỨC PHIÊN TÒA DÂN SỰ RÚT KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ

6 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, trong các ngày 25, 26/3/2021 VKSND huyện Võ Nhai đã tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm đối với các vụ án dân sự nhằm nâng cao kỹ năng của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự. Tới dự phiên tòa có  lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND huyện Võ Nhai, Thẩm phán, Thư ký TAND huyện Võ Nhai.

84

KSV kiểm sát xét xử tại phiên tòa

Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đã nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án trước khi xét xử, xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên, dự kiến các tình huống phát sinh tại phiên tòa được Lãnh đạo Viện phê duyệt, đồng thời chuẩn bị các tài liệu cho Kiểm sát viên, cán bộ  của đơn vị tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm.

Tại các phiên tòa Kiểm sát viên đã thực hành tốt công tác kiểm sát xét xử các vụ án dân sự, mặc dù tình tiết nội dung các vụ án là rất phức tạp nhưng với công tác chuẩn bị tốt, nghiên cứu chặt chẽ tài liệu có trong hồ sơ và sự phối hợp kịp thời với các Thẩm phán các phiên tòa đã diễn ra đảm bảo đúng quy định, trình tự tố tụng dân sự

Sau khi kết thúc các phiên tòa, Viện kiểm sát huyện Võ Nhai đã nghiêm túc tổ chức họp rút kinh nghiệm tại đơn vị. Các đồng chí Chuyên viên, Kiểm tra viên và Kiểm sát viên tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Kiểm sát viên kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã có những kỹ năng, thao tác theo đúng quy định.

Việc phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm giúp các Kiểm sát viên thông qua các phiên tòa cần rút kinh nghiệm trong việc nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, nắm vững quy định của pháp luật; đồng thời, tích cực học hỏi, nâng cao kỹ năng KSXX, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp, phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

ĐẶNG VĂN HOÀNG – VKSND HUYỆN VÕ NHAI

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (Tháng Tư 9, 2021)

VÕ NHAI: VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CÁN BỘ VKSND HUYỆN VÕ NHAI  DŨNG CẢM TRUY BẮT TỘI PHẠM (Tháng Tư 9, 2021)

VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG BAN HÀNH KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG VIệCLẬP HỒ SƠ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC (Tháng Tư 9, 2021)

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành kiến nghị Yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự (Tháng Tư 8, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM (Tháng Tư 6, 2021)

Huyện Phú Bình:Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện (Tháng Tư 6, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC CÁC PHIÊN TÒA XÉT XỬ RÚT KINH NGHIỆM (Tháng Tư 6, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI MỘT SỐ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN (Tháng Tư 6, 2021)