Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Định Hóa

5 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Quyết định số: 01/QĐ-KSTGTG&THA và Kế hoạch số: 02/KH-KSTGTG&THA ngày 01/03/2021 của VKSND tỉnh Thái Nguyên về trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Sau 05 ngày tiến hành trực tiếp kiểm sát, ngày 01/4/2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố dự thảo kết luận.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân- Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên-Trưởng Đoàn trực tiếp kiểm sát; đồng chí Chu Văn Hiện, PhóTrưởng đoàn; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa; các đồng chí trong Đoàn trực tiếp kiểm sát, các đồng chí Lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ Chi cục THADS huyện Định Hóa.

71

Đ/c Đỗ Thị Ánh Vân- Trưởng đoàn kiểm sát công bố dự thảo Kết luận kiểm sát

Thay mặt Đoàn trực tiếp kiểm sát, đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân- Trưởng đoàn thông qua bản Dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát: Phần nội dung bản dự thảo đã đánh giá những kết quả, thành tích đạt được của đơn vị, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Định Hóa đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác nghiệp vụ, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác được giao.

Tuy nhiên, qua trực tiếp kiểm sát phát hiện những vi phạm như: Chưa thực hiện đúng quy định về thông báo và thời hạn thông báo quyết định thi hành án cho đương sự; vi phạm trong việc lập biên bản giao quyết định thi hành án; vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án; vi phạm thời hạn ban hành Quyết định chưa có điều kiện thi hành án…

Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Quý- Chi cục trưởng THADS huyện Định Hóa đã tiếp thu toàn bộ nội dung bản dự thảo kết luận của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng thời chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục để không xẩy ra vi phạm trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, phòng 8

 

 

 

 

 

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (Tháng Tư 9, 2021)

VÕ NHAI: VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CÁN BỘ VKSND HUYỆN VÕ NHAI  DŨNG CẢM TRUY BẮT TỘI PHẠM (Tháng Tư 9, 2021)

VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG BAN HÀNH KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG VIệCLẬP HỒ SƠ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC (Tháng Tư 9, 2021)

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành kiến nghị Yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự (Tháng Tư 8, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM (Tháng Tư 6, 2021)

Huyện Phú Bình:Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện (Tháng Tư 6, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC CÁC PHIÊN TÒA XÉT XỬ RÚT KINH NGHIỆM (Tháng Tư 6, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI MỘT SỐ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN (Tháng Tư 6, 2021)