Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05

3 Tháng Ba, 2021 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 22/02/2021 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (sau đây viết tắt là Chỉ thị 05);

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05. Báo cáo tổng kết của VKSND tỉnh nêu rõ: Trong thời điểm từ năm 2016-2020, tình hình khiếu nại, tố cáo về tư pháp trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định, không xảy ra điểm nóng. Tuy nhiên, còn có một số đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài, tuy đã được các cơ quan có thẩm quyền có quyết định giải quyết đúng pháp luật, nhưng vẫn khiếu nại, tố cáo tiếp.

Trong kỳ VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên đã tiếp trên 800 lượt công dân; tiếp nhận trên 4.000 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các loại. Đơn VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận chủ yếu là đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nội dung liên quan đến việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính và việc thi hành án. Các đơn đã tiếp nhận đều được Viện kiểm sát hai cấp phân loại, xử lý, thụ lý giải quyết, kiểm sát việc giải quyết hoặc kiểm tra lại việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

VKSND tỉnh đã ban hành hoặc chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp trên địa bàn xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 như: Quy chế phối hợp số 108/2019/QCLN, ngày 19/4/2019 quy định phối hợp liên ngành (Công an tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh, Tòa án tỉnh, Cục Thi hành án dân sự) trong giải quyết khiếu nại tố cáo; Quy định số 172 QĐ-VKSTN-P12, ngày 27/5/2019 quy định về trách nhiệm của người đứng đầu VKSND hai cấp trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; Quy định số 175/QĐ-VKSTN-P12, ngày 29/5/2019 quy định về mối quan hệ trong công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc nội bộ của ngành kiểm sát tỉnh Thái Nguyên…; Ban hành 18 văn bản rút kinh nghiệm và chỉ đạo, đôn đốc công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của VKSND cấp huyện.

Viện kiểm sát hai cấp đã mở 39 cuộc kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan tư pháp; Ban hành 23 văn bản yêu cầu các cơ quan tư pháp tự kiểm tra và kiểm tra cấp dưới về công tác giải quyết đơn; 05 văn bản yêu cầu các cơ quan tư pháp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết đơn; ban hành 31 bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Do thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 và các quy định của pháp luật nên công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên đạt kết quả tốt. Các vụ việc kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, lãnh đạo các cấp đã tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, báo cáo tổng kết cũng chỉ rõ còn một số tồn tại trong công tác này như: Số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hàng năm vẫn cao; Tình trạng khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp vẫn còn khá phổ biến và có xu hướng ngày càng phức tạp, lan truyền trên các mạng xã hội; Chất lượng, hiệu quả, thời hạn giải quyết một số vụ việc cụ thể chưa đáp ứng yêu cầu, gây bức xúc trong nhân dân.

Để phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục các tồn tại, báo cáo tổng kết đề ra các giải pháp như:

– Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; lấy hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng; chất lượng, hiệu quả giải quyết các vụ, việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nói chung; tăng cường phối hợp xử lý theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ, việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm sát; công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

– Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng.

Tin: Hoàng Văn Lập, Thanh tra – Khiếu tố

                                                                

Các Bài Viết Cùng Thể Loại