VÕ NHAI: TĂNG CƯỜNG HỌP XÉT ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BĂT BUỘC

24 Tháng Hai, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Trong dịp gần sát Tết Nguyên đán năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân Võ Nhai phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai và Phòng lao động thương binh và xã hội huyện đã mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 08 đối tượng, các đối tượng trên đều là những đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy và có biểu hiện gây mất trật tự tại địa bàn xóm, xã gây nhiều bức.

Hầu hết những đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Có những đối tượng đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhiều lần nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân mà vẫn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Tại phiên họp, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình và có nguyện vọng xem xét giảm thời gian tập trung cai nghiện bắt buộc để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Tại phiên họp, Kiểm sát viên được phân công đã thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án từ khi thụ lý đến thời điểm mở phiên họp theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Trên cơ sở ý kiến của Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Võ Nhai, quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai, Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai đã ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với tất cả 08 đối tượng bị đề nghị với mức thời gian chấp hành phù hợp với đề nghị của Viện kiểm sát.

Huyện Võ Nhai là một trong những khu vực có tình hình tội phạm ma túy phức tạp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Để xử lý đưa những người nghiện chất ma túy vào cơ sở cai nghiện, các cơ quan chức năng của huyện Võ Nhai đã tích cực phối hợp, rà soát, phân loại, lập hồ sơ đề nghị đưa nhiều đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó có vai trò phối hợp không nhỏ của Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai./.

ĐẶNG VĂN HOÀNG – VKSND HUYỆN VÕ NHAI

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (Tháng Tư 9, 2021)

VÕ NHAI: VIỆN TRƯỞNG VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN CÁN BỘ VKSND HUYỆN VÕ NHAI  DŨNG CẢM TRUY BẮT TỘI PHẠM (Tháng Tư 9, 2021)

VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG BAN HÀNH KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG VIệCLẬP HỒ SƠ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC (Tháng Tư 9, 2021)

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành kiến nghị Yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự (Tháng Tư 8, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM (Tháng Tư 6, 2021)

Huyện Phú Bình:Tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện (Tháng Tư 6, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC CÁC PHIÊN TÒA XÉT XỬ RÚT KINH NGHIỆM (Tháng Tư 6, 2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA KIỂM SÁT TRỰC TIẾP CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI MỘT SỐ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN (Tháng Tư 6, 2021)