VÕ NHAI: VIỆN KIỂM SÁT THAM GIA KIỂM SÁT TẠI PHIÊN HỌP RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA CÁC BỊ ÁN ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

22 Tháng Hai, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Ngày 05/02/2021, TAND huyện Võ Nhai mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với 15 trường hợp do Cơ quan Thi hành án hình sự lập hồ sơ đề nghị xem xét.

Tại phiên họp Kiểm sát viên VKSND huyện Võ Nhai phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân về việc tuân thủ pháp luật trong xét rút ngắn thời gian thử thách án treo, về thành phần Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách án treo, trình tự, thủ tục, thời hạn mở phiên họp đều tuân thủ đúng quy định tại Luật thi hành án hình sự và Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và các căn cứ, điều kiện xét giảm theo quy định của Bộ luật hình sự. Kết quả, hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách án treo nhất trí với quan điểm phát biểu của Viện kiểm sát và quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho 15 bị án với lý do trong thời gian chấp hành án tại địa phương các bị án luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Chấp hành xong hình phạt bổ sung, nghĩa vụ khác theo quyết định của bản án đã tuyên.

Việc xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo vào dịp Tết Nguyên đán là thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước nhằm khuyến khích người chấp hành án tự giác phấn đấu, tích cực rèn luyện, lao động chấp hành nghiêm bản án, quyết định thi hành án và nghĩa vụ của người thi hành án đúng theo quy định của pháp luật.

Đặng Hoàng – VKSND huyện Võ Nhai

Các Bài Viết Cùng Thể Loại