PHÒNG 7 VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021

26 Tháng Một, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 22/01/2021, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển khai công tác năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Hoàng Văn Tiến– Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị đã nghe đ/c Đàm Thị Hoàn, Trưởng phòng 7 thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, trong năm phòng 7 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Quốc Hội và của ngành Kiểm sát giao như:Tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm, 01 kiến nghị đối với Tòa án cấp dưới, đều được chấp nhận. Ban hành 08 thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ. Đặc biệt là trong công tác trọng tâm đột phá của phòng cũng như thực hiện nhiệm nhiệm vụ trọng tâm của VKS tỉnh giao cho Phòng 7 đã xây dựng và triển khai 01 chuyên đề đảm bảo đúng kế hoạch.

Năm 2021, phòng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao chất lượng kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự; chú trọng phát hiện vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tố tụng của cấp sơ thẩm đối với các vụ án có kháng cáo, kháng nghị để thông báo rút kinh nghiệm đến VKS cấp dưới; tăng cường công tác kiểm sát bản án, quyết định hình sự của tòa án nhằm nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị; xây dựng chuyên đề “Những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng một số tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và các giải pháp thực hiện” nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2021; phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu của Quốc hội và của ngành Kiểm sát giao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị đ/c Hoàng Văn Tiến– Phó viện trưởng VKSND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của Phòng và đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm đã có, nêu cao trách nhiệm của lãnh đạo phòng cũng như của từng Kiểm sát viên trong công tác giải quyết các vụ án hình sự. Bám sát các chỉ tiêu công tác và nhiệm vụ của Ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao hơn nữa công tác hướng về cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKS cấp huyện theo lĩnh vực công tác chuyên môn của Phòng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó viện trưởng. Năm 2021, Phòng 7 tiếp tục quán triệt các quy định của pháp luật; chỉ thị, hướng dẫn của ngành về công tác kiểm sát THQCT và kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự cho cán bộ, kiểm sát viên đơn vị. Chú trọng kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, góp phần vào kết quả công tác và thành tích chung của ngành Kiểm sát.

                                                          Phòng 7 VKSND tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại