HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA

25 Tháng Một, 2021 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Ngày 22/01/2021, đồng chí Đinh Khánh Luyện – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã thay mặt cơ quan tham dự Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, mặc dù nhiều hoạt động chịu ảnh hưởng bởi dịch covid 19,Liên đoàn lao động huyện Định Hóa đã chỉ đạo Công đoàn các cấp thực hiện tốt các công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đoàn viên và người lao động; tuyên truyền giáo dục đoàn viên và người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh;… Nhìn chung, các cấp Công đoàn trong toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của huyện.

192

Đ/c Đinh Khánh Luyện – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoànVKSND huyện Định Hóa nhận bằng khen của Liên đoàn lao động huyện Định Hóa

Tổng kết năm 2020, Công đoàn Viện KSND huyện Định Hóa đã đề nghị và đã được Liên đoàn lao động huyện Định hóa công nhận Công đoàn Viện kiểm sát nhân đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2020, đồng thời khen thưởng đối với cá nhân đồng chí Đinh Khánh Luyện – Phó viện trưởng, Chủ tịch công đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020.

Tại hội nghị cũng đã triển khai công tác năm 2021, tiếp tục đề ta các nhiệm vụ cụ thể cho các cấp Công đoàn nhằmhoàn thành tốt hơn nữa các mục tiêu, góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội./.

          Nguyễn Bá Huy – VKSND huyện Định Hóa

Các Bài Viết Cùng Thể Loại